Bože, pastier a vodca všetkých veriacich, zhliadni milostivo na svojho služobníka M., ktorého si ustanovil pastierom diecézy M., a daj, prosíme, aby prospieval slovom a príkladom tým, ktorých vedie, a aby spolu s jemu zvereným stádom došiel do večného života. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Túto i ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.