Prvé zvolanie

Veľkí Boží priatelia, Svätí pomocníci, s pokorou a úctou vás pozdravujem a prosím o vašu pomoc a príhovor. Láskavo predneste moje modlitby pred trón Najsvätejšej Trojice, aby som vo všetkých životných ťažkostiach a skúškach pociťoval milosrdenstvo večného Otca, lásku vteleného Božieho Syna a pomoc Ducha Svätého. Nech neklesám na duchu, keď sa múdry Boh rozhodne uložiť mi na plecia ťažšie bremeno. Najviac zo všetkého vás však prosím, aby ste mi v hodine smrti pomohli zvíťaziť nad pokušeniami a útokmi satana a opustiť tento svet v nádeji na Božie milosrdenstvo, aby sme sa mohli stretnúť v nebeskom kráľovstve a spoločne oslavovať nášho Pána na veky vekov. Amen.

Druhé zvolanie

S dôverou sa obraciam na vás, svätí pomocníci, ktorých si Boh vybral spomedzi mnohých svätých za mimoriadnych orodovníkov a obhajcov skľúčených ľudí. Získajte pre mňa silu a odvahu bojovať a trpieť tu na zemi na Božiu slávu, pre šírenie našej svätej viery a pre moje vlastné zdokonalenie. Vy ste plodonosnými ratolesťami pravého a živého viniča, Ježiša Krista, pre ktorého ste hrdinsky znášali hlad a smäd, prenasledovanie aj potupu, trápenia a nešťastie, mučenie a napokon i smrť. Tu na zemi ste boli opravdivými Kristovými učeníkmi a jeho neohrozenými martýrmi; pomôžte mi nasledovať váš príklad, aby som niesol kríž nášho Pána a nikdy od neho nezablúdil, ale vytrval v jeho službe napriek všetkým životným skúškam a súženiam. S vedomím vlastnej nestálosti a slabosti sa utiekam k vám, slávni synovia víťaznej Cirkvi, a prosím vás, aby ste moje úbohé modlitby vy sami predniesli pred trón Všemohúceho, ktorý ich na váš príhovor určite vypočuje. Amen.

Tretie zvolanie

Veľkí Boží priatelia a služobníci, svätí pomocníci! S pokorou a úctou vás pozdravujem a prosím o vašu pomoc a príhovor. Boh každému, kto vás vzýva, prisľúbil, že mu zošle úľavu v ťažkostiach a útechu v hodine smrti. Preto sa na vás obraciam s veľkou dôverou v tomto čase, keď sa v mojom živote nazbierali starosti a moju dušu naplnil žiaľ. Zatiaľ čo mňa ťažia hriechy a desí ma strach z prísneho Božieho súdu, satan neustáva vo svojom pekelnom úsilí uvrhnúť ma do večnej skazy.

Preto k vám vo svojej biede tak úpenlivo volám, mocní svätí pomocníci. Pre kajúcny život, ktorý ste viedli, kruté mučenia, ktoré ste pretrpeli, a pre vašu svätú smrť vás žiadam, aby ste sa za mňa modlili a vyprosili mi odpustenie hriechov a silu vytrvať v Božej milosti až do konca. Pomôžte mi v súžení a chráňte ma pred ľstivými útokmi satana, aby som aj vašou zásluhou mohol zomrieť pokojnou smrťou a vojsť do večnej blaženosti. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.