Ježišu, ako ťažko vnímam tvoje slová, ktoré mi deň čo deň jemne šepkáš rovno do srdca. Prebuď, prosím, moju dušu, aby dokázala verne počúvať tvoj hlas a nestratiť z neho ani hlásku. Pomôž mi byť pozorný aj na zdanlivé maličkosti a objavovať v nich tvoju lásku.

Svätá Rita, nikdy si nechcela byť veľkou sväticou, ale pokornou služobnicou Pána, pripravenou plniť jeho vôľu. Nauč ma dôverovať ako dieťa, ktoré nikdy nepochybuje o prítomnosti milujúceho Otca, ale všetko ochotne prijíma z jeho ruky. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 365 dní so svätou Ritou, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.