Všetky národy v sebe prechovávajú živú úctu k svätému Michalovi a v jeho ochrane nachádzajú slávu. V Etiópii bol na jeho počesť zasvätený jeden deň v každom mesiaci.

Svätému Michalovi sú zasvätené kostoly v belgických mestách Liège a Antverpy, ďalej v Luxemburgu, v nemeckom Bonne, Kolíne nad Rýnom a v mnohých ďalších mestách.

Karol Veľký na dôkaz svojej úcty k veľkému archanjelovi vydal vo Franskej ríši nariadenie, ktorým jeden deň v roku ustanovil ako sviatok na jeho počesť a od všetkých lénnych pánov v ríši požadoval, aby ho dodržiavali a slávili. Oddanosť tomuto veľkému ochrancovi kráľovstva bola taká veľká, že nebolo jediného mesta, ktoré by nemalo kostol, kaplnku či aspoň oltár zasvätený Michalovi Archanjelovi.

Už dávno predtým, pred obdobím vlády Karola Veľkého, videl kráľ Chlodovik svätého Michala, ako bojuje po jeho boku. Veľký vodca Frankov mu po bitke pri Tolbiaku spolu s remešským biskupom svätým Remigiom zasvätil celú ríšu. Francúzski králi po svojom nástupe na trón vždy zasväcovali seba a svoje kráľovstvo svätému Michalovi. Prvým, kto túto tradíciu nedodržal, bol kráľ Ľudovít XV.

V Anglicku nosia Rytieri svätého Michala jeho podobizeň každý rok v slávnostnom sprievode.

Podľa svätého Pantaleóna bol v Ázii svätý Ján apoštol veľkým kazateľom o svätom Michalovi a dal mu tam postaviť chrám.

Roger, gróf z Normandie, mal počas svojho boja proti Saracénom na svojej zástave vyobrazeného svätého Michala. Keď sa mu podarilo nepriateľov vytlačiť zo svojho územia, dal postaviť kostol zasvätený svätému archanjelovi.

Historik Nikétas dokladá, že aj vo Frýgii, v mestách Kolosy a Laodicea, mal svätý Michal svoje svätyne.

Jeden obrazoborec, ktorý sa opovážil znesvätiť obraz archanjela, bol za svoj svätokrádežný čin potrestaný náhlou smrťou.

V Moskve existovala za čias cárov kaplnka, ktorú zasvätili svätému Michalovi.

V Írsku, Maďarsku, Nórsku, Transylvánii a v mnohých ďalších častiach sveta sa v nádherných chrámoch oslavujú zjavenia, zázraky a dobrodenia svätého archanjela.

V Ríme mu pápež Bonifác I. dal postaviť chrám a to isté urobil aj Konštantín Veľký.

Rôzne architektonické a sochárske diela, vytvorené na počesť vodcu nebeských anjelov v španielskej Navarre, Zaragoze, Valencii aj v Portugalsku, svedčia o jeho kulte od najstarších čias.

V Taliansku sa sviatok svätého Michala oslavuje 8. mája aj 29. septembra a na oslavách sa zúčastňuje veľké množstvo ľudí. Je mu zasvätených niekoľko farských kostolov, ale aj početné kaplnky, oltáre, maľby a sochy, ktoré sú dôkazom silnej viery a úcty talianskeho ľudu k svätému Michalovi v priebehu storočí.

Tento úryvok nájdete v knihe Zjavenia svätého Michala Archanjela, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.