Mnohokrát ukrytý a potom znovunájdený, rozrezaný na kusy a rozptýlený. To je história Kristovho kríža – vzácna relikvia, ktorá prešla rôznymi cestami.

Je ťažké presne odsledovať cestu Ježišovho kríža, ktorý sa našiel po celom svete v množstve fragmentov. Objavila ho sv. Helena počas púte do Svätej zeme v roku 326. V čase jej putovania sa Cirkev rýchlo rozvíjala. Kresťania po dlhom období prenasledovania mohli slobodne praktizovať svoje náboženstvo a pokračovať v hľadaní svätých relikvií. Prostredníctvom vnuknutia sa Helena pridala ku Kristovým veriacim spolu so svojím synom, rímskym cisárom Konštantínom I. a vo veku 80 rokov sa vydala hľadať relikvie Ježišovho kríža.

Prvé zmiznutie

Po smrti Ježiša sa Židia obávali, že by jeho učeníci chceli získať relikvie. A tak sa po jeho smrti ponáhľali, aby ukryli akýkoľvek objekt, ktorý by bol dôkazom ukrižovania. Na Golgote počas posledných hodín Kristovho utrpenia upevnili kríž do diery v zemi spolu s krížmi dvoch lotrov. Keď svätá Helena dorazila do Svätej zeme o 300 rokov neskôr, našla tri kríže, ale nevedela, ktorý z nich patril Pánovi. Jeruzalemský biskup mal nápad: našiel nevyliečiteľne chorú ženu. Prinútil ju, aby sa dotkla dreva jedného z troch krížov a ona sa hneď sa uzdravila. Helena vôbec nepochybovala: našla kríž Ježiša Krista a okamžite na tom mieste nariadila postaviť kostol. Nazvala ho Chrám zmŕtvychvstania a odišla do Ríma. Podľa kresťanskej tradície si túto relikviu uctievali ľudia až do roku 614 a množstvo kresťanov túto svätyňu navštevovalo.

Druhé zmiznutie

Neskôr sa kríž dostal do rúk Peržanov. Relikvia bola predmetom výmeny v rámci vyjednávania s východnou ríšou rímskou – Byzantskou ríšou. V roku 630 však vodca Byzantskej ríše cisár Heraclius vyhral nad Peržanmi a víťazne vrátil časť kríža do Jeruzalema, kde ho sám umiestnil na Golgote. Druhá časť kríža zostala v Konštantínopole. Táto udalosť sa doteraz pripomína slávením sviatku Povýšenia svätého kríža – 14. septembra.

Tretie zmiznutie

O niekoľko rokov neskôr však začali Arabi dobývať nové územia a Jeruzalem sa dostal pod moslimskú nadvládu. Až do 10. storočia žili ctitelia Svätého Kríža bez ujmy na zdraví. Dokonca sa kresťanstvo rozšírilo na územia, ktoré boli len sčasti kresťanské, najmä v Konštantínopole. Časom sa však objavili ťažkosti a kresťanov začali prenasledovať. Kríž zo svätyne vzali a ukryli. Deväťdesiat rokov neskôr (v roku 1099) sa znova objavil vďaka križiackym výpravám, ktoré oslobodzovali Svätú zem. Relikvie boli znova vystavené k úcte v bazilike Svätého hrobu a stali sa symbolom Jeruzalemského kráľovstva.

Štvrté zmiznutie

V roku 1187 zmizol kríž znova a tentoraz definitívne – na bojovom poli Hattin, vedľa jazera Tiberius v Galilei. Križiaci ho vzali so sebou, aby zvíťazili proti sultánovi Saladinovi. Avšak boj prehrali a Jeruzalem padol do rúk sultána. Kríž zmizol bez stopy. Legenda hovorí, že keď sa to pápež Urban III. dozvedel, padol mŕtvy.

Rozširovanie

V roku 1203 sa fragment uchovával v Konštantínopole. Bol však v dôsledku štvrtej križiackej výpravy poškodený. Výprava odišla z Benátskej republiky, aby pomohla Jeruzalemu. Križiaci však odklonili trasu smerom na Konštantínopol, aby zvrhli byzantskú ríšu. Relikvie z palatínskej kaplnky Pharos boli rozdelené medzi Benátčanov a novú ríšu, ktorú ohrozovali nepriatelia zo všetkých strán. Napokon sa ocitla na pokraji bankrotu a musela rozpredať svoje poklady.

V roku 1238 kúpil sv. Ľudovít dva fragmenty kríža, potom v roku 1242 ďalšie relikvie, o ktorých sa predpokladalo, že šlo o nástroje umučenia (tŕňová koruna, svätá kopija, svätá špongia a pod.). Tieto uložil v Sainte -Chapelle postavenej na tento účel na Île de la Cité v Paríži. Počas francúzskej revolúcie (1794) však fragmenty kríža zmizli. Len pár fragmentov a relikvia svätého klinca zostala a podnes sa uchováva v pokladnici sakristie katedrály Notre-Dame.

Lignum Crucis (drevo kríža)

Všetky kusy dreva sa rozširovali do rôznych miest alebo ich stáročiami predávali ako relikvie po celom svete (najmä od stredoveku). V mnohých kostoloch sú dodnes zachované. Podľa rôznych analýz a prieskumov údajné „pravé“ úlomky Ježišovho kríža tvoria len desatinu z celého kríža. Pôvod všetkých ostatných je sporný. Najväčší fragment svätého kríža sa zachoval v Grécku v kláštore Athos, ďalšie fragmenty sú v Ríme, Bruseli, Benátkach, Gente a Paríži.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Svätá Helena: Matka veľkého cisára, objaviteľka Kristovho kríža, Zázračný kríž v mestečku Limpias, Kalvária lásky. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.