Máte milosť, že môžete vzývať anjelov, aby zbavili vášho ducha zlých myšlienok a nepríjemných obáv. Nesmiete zabúdať, že sú po vašom boku, aby vás viedli po dobrej ceste a odovzdávali vám príkazy od Boha, či už je to tvárou v tvár, v snoch, alebo aj cez rozličné znamenia, samozrejme, pod podmienkou, že viete poriadne otvoriť oči a zvlášť ak sa modlíte ruženec svätých anjelov.

Takisto by ste mali vedieť, že vo vzťahoch s ľuďmi majú anjeli viac spôsobov, ako im slúžiť. Môžu sa vám zjaviť v sne ako Jozefovi, keď ho anjel na príkaz Pána žiada, aby zobral dieťa Ježiša a ušiel do Egypta… Inokedy mu povedal, aby sa vrátil, lebo tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. Jozef sa teda vráti do Nazareta. Takisto mu anjel povedal: „Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“

A prečo by ste aj vy nemohli vnímať, čo vám vnuká váš anjel strážca? Okolo Božieho trónu prebývajú anjeli oslavy, ktorí ho oslavujú a klaňajú sa mu. Prežívajú obrad oslavy, a ak navyše zistia, že nejaký človek potrebuje ich pomoc, bez meškania mu poslúžia. Rovnako existujú aj anjeli nižšieho postavenia, duchovia v Božej službe, posielaní na pomoc. Milujú ľudí a ich jedinou túžbou je zachrániť ich. Ak chcete urobiť radosť anjelom, kajajte sa, lebo ktokoľvek ste, máte niečo, čo si môžete vyčítať, hoci by to bol aj úplne malý hriech. Vtedy vám povedia: bravo! V nebi bude radosť nad každým hriešnikom, ktorý robí pokánie.

Vaše modlitby anjeli vezmú do svojich zlatých kadidiel, prinesú pred Boha a na zlatom oltári, ktorý je pred trónom, ponúknu kadidlo s vašimi modlitbami. Ak je vaša modlitba čistá a milá Bohu, Pán ihneď pošle anjela, aby ju zobral do svojho zlatého kadidla a nechal vystúpiť ako kadidlovú vôňu k Bohu…

Naopak, ak kráčate po nesprávnej ceste, anjeli vás budú žiadať, aby ste sa polepšili. Ak to neurobíte, budú vás pozorovať a čakať, kým nedostanete rozum. Čo iné by mohli urobiť? Ak sa budete k svojmu anjelovi strážcovi modliť s horlivosťou, bude k vám „hovoriť“, nepochybujte o tom, a to trvalým spôsobom a vždy cez sprostredkované znamenia.

Spojenie s vaším anjelom strážcom pretvorí a premení celý váš život, duchovný aj hmotný, lebo moc anjela strážcu je neobmedzená…

Váš anjel strážca si vrúcne praje dokonalé spoločenstvo s vami, lebo lepšie ako ktokoľvek iný pozná vaše túžby a vaše problémy. Vynasnaží sa v tomto neviditeľnom vzťahu na ne odpovedať a budete cítiť nesmiernu podporu a celkom reálnu prítomnosť svojich nebeských milovaných.

Tento úryvok pochádza z knihy 21 dní s Michalom Archanjelom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.