Nenechajte si ujsť túto mocnú príležitosť získať milosti! Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 19. apríla. Ako môžeme získať nadprirodzené milosti spojené s týmto zvláštnym dňom v uzavretých rodinných cirkvách? Otcovia milosrdenstva vysvetľujú, ako získať úplné odpustky, aj keď ste v karanténe.

Ježišov sľub

Ježiš sľubuje v denníku Sv. Faustiny, 699: „Dcéra moja, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Túžim, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi a sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí žiaden rozum, ľudský ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo zvnútra môjho milosrdenstva. Každá duša vo vzťahu ku mne bude po celú večnosť rozjímať o mojej láske a o mojom milosrdenstve. Sviatok milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil v prvú nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva.

Ako môžem získať úplné odpustky v karanténe?

V paragrafe 1451-1452 katechizmu katolíckej cirkvi sa uvádza: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to „bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť.

Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ 

S úmyslom pristúpiť k spovedi a prijať prijímanie čo najskôr, učiňte nasledujúce kroky:

Krok č. 1. – Vzbuďte si dokonalú ľútosť aj pomocou tejto modlitby:
Ó, môj Bože,
je mi ľúto, že som ťa urazil.
Nenávidím všetky svoje hriechy,
pretože sa bojím straty neba a bolesti pekla;
ale predovšetkým preto, že ťa urážajú, môj Bože,
ktorý si dobrý a zaslúžiš si všetku moju lásku.
Som pevne odhodlaný pomocou tvojej milosti,
vyznať sa zo všetkých hriechov, činiť pokánie,
a zmeniť svoj život. Amen.

Ktok č. 2. – Prijmite duchovné sväté prijímanie slovami modlitby:
Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. 
Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. 
Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. 
Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. 
Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. 
Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. 
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Krok č. 3 – Pomodlite sa na úmysel Svätého Otca
V nedeľu Božieho milosrdenstva sa modlite za úmysly Svätého Otca. Pomodlite sa modlitbu Pána – Otče náš a vyznanie viery – Krédo, ako aj hocijakú krátku modlitbu, napríklad „Milosrdný Ježiš, dôverujem Ti.“ Prijatie úplných odpustkov si vyžaduje tiež, aby ste vylúčili akúkoľvek priviazanosť k hriechu, aj k všednému. Niektorí kňazi odporúčajú aj túto krátku modlitbu: “Pane Ježišu Kriste, ty si sľúbil v. Faustíne, že duša, ktorá pristúpi k sviatosti zmierenia [teraz nemôžem, ale učinil som dokonalú ľútosť] a duša, ktorá prijme sväté prijímanie [teraz nemôžem, ale urobil som tak cez duchovné prijímanie], získa úplné odpustenie všetkých hriechov a trestov. Prosím, Pane Ježišu Kriste, udeľ mi túto milosť.“

Ježišu, dôverujem Ti.

zdroj: ChurchPop

Tip na knihu: Božie uzdravujúce milosrdenstvo, 365 dní s Božím milosrdenstvom, 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.