kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 8 z 8 VÝSLEDKOV
Knihy

Ako čítať knihu Božie uzdravujúce milosrdenstvo?

Dielo Božie uzdravujúce milosrdenstvo má byť príručkou osobnej reflexie alebo skupinovej duchovnej obnovy. Zahŕňa duchovné cvičenia pre vnútorné uzdravenie, založené na Božom milosrdenstve vo Svätom písme a v životoch svätých. Desať životných pravidiel učeníka milosrdenstva Mariánska predprípravaMária, Matka milosrdenstva, pripravuje cestu k uzdraveniuBez Máriinej spolupráce s milosťou by sme nemali Božie milosrdenstvo. Mária nám nielenže …

Knihy

Božie uzdravujúce milosrdenstvo

„Veríme, že nás Ježiš môže uzdraviť a prebudiť zo smrti?“ Pápež František Človek, ktorý potrebuje uzdravenie, nesie ťažké bremeno. Iba Ježiš môže uzdraviť ľudské srdcia a ponúknuť nám nevyčerpateľnú lásku. Je pripravený zahrnúť naše ubolené duše milosrdenstvom. V knihe Božie uzdravujúce milosrdenstvo nám skúsená exercitátorka Kathleen Beckmanová ponúka duchovné cvičenia založené na Božom milosrdenstve vo Svätom písme a …

Články

Chcete prijať Božie milosrdenstvo? Nasledujte svätých!

Začnime slovami sv. Jána Pavla II. venované sviatku Božieho milosrdenstva: „To láska obracia srdcia a dáva pokoj ľudstvu, ktoré sa zdá byť zblúdené a ovládnuté silou zla, sebectva a strachu. Vzkriesený Kristus prináša ľudstvu lásku, ktorá odpúšťa a otvára srdcia nádeji. Ako veľmi musí svet prijať a pochopiť Božie milosrdenstvo!“ Ako v praxi prijať Božie …

Články

Zázrak Božieho milosrdenstva

Istý mladý kňaz navštevoval v nemocnici niekoľkých svojich farníkov. Ako prechádzal chodbou, akási mníška ho zastavila a povedala mu:– “Otče, mohli by ste ísť do tejto miestnosti? Je tam človek na smrteľnej posteli. Bol tu niekoľko dní. Požiadali sme už niekoľkých kňazov, aby tam vošli, ale on ich stále posiela preč. Nechce hovoriť o Ježišovi. …

Články Modlitby

Nepremeškajte obrovské milosti – už túto nedeľu!

Nenechajte si ujsť túto mocnú príležitosť získať milosti! Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 19. apríla. Ako môžeme získať nadprirodzené milosti spojené s týmto zvláštnym dňom v uzavretých rodinných cirkvách? Otcovia milosrdenstva vysvetľujú, ako získať úplné odpustky, aj keď ste v karanténe. Ježišov sľub Ježiš sľubuje v denníku Sv. Faustiny, 699: „Dcéra moja, …

Články

Dovoľte Ježišovi zostúpiť do pekla vášho hriechu

Koľkokrát to bolo? „Na viac hriechov si nepamätám. Ľutujem ich všetky, sľubujem, že sa polepším …“ Koľkokrát vo svojom živote ste to povedali? Desiatky ráz? Stovky ráz? Alebo viac ako tisíc ráz? Poznáme to poníženie, keď znova vyznávame to isté – zasa ten istý opakovaný hriech. Je silnejší než my. Sľúbili ste sebe a Bohu …

Články

Cítite úzkosť? Posolstvo Božieho milosrdenstva je tu pre vás

V posledných rokoch sa posolstvo Božieho milosrdenstva stáva čoraz viac obľúbenejším. Vďaka úsiliu sv. Jána Pavla II. si mnohí jedinci uvedomujú, že Ježiš sa zjavil sv. Márii Faustíne Kowalskej (poľská mníška, ktorá zomrela v roku 1938), aby jej a nám odhalil hĺbku svojho milosrdenstva. Inštruoval ju, aby sa podelila o posolstvo, že nás Boh miluje …

Články

Milosrdný Ježiš sv. sestre Faustíne

ĽÚB MA TAKÝ, AKÝ SI! Poznám tvoju biedu, tvoje zápasy, trápenie tvojej duše, slabosti tvojho tela. Viem aj o tvojej zbabelosti, tvojich hriechoch, no napriek tomu ti hovorím: „Daj mi svoje srdce, ľúb ma, aký si!”Ak čakáš, že sa musíš stať anjelom, aby si získal moju lásku, nikdy ma nebudeš ľúbiť. Ak si aj zbabelý …