Dielo Božie uzdravujúce milosrdenstvo má byť príručkou osobnej reflexie alebo skupinovej duchovnej obnovy. Zahŕňa duchovné cvičenia pre vnútorné uzdravenie, založené na Božom milosrdenstve vo Svätom písme a v životoch svätých.

Desať životných pravidiel učeníka milosrdenstva

 1. Rozhodnem sa veriť a dôverovať Božiemu milosrdenstvu.
 2. Budem prežívať prítomný okamih v Kristovej milosrdnej láske.
 3. Budem sa pevne pridŕžať jedného z tajomstiev milosrdenstva: modlitby.
 4. V Eucharistii budem vidieť svoju jedinú silu a zdroj milosrdenstva.
 5. Budem uplatňovať múdrosť milosrdenstva: múdrosť kríža.
 6. Budem verný svojmu poslaniu v Cirkvi ako svedok Božieho milosrdenstva.
 7. Budem hľadať pokoj, ktorý svet nemôže dať, a spočívať v Božej milosrdnej láske.
 8. Budem vykonávať svätú misiu obnovou v Duchu a skutkami milosrdenstva.
 9. Budem hovoriť jediným jazykom a nosiť jedinú uniformu: milosrdenstvo.
 10. Budem prechovávať osobitnú lásku k Márii, Matke milosrdenstva.

Mariánska predpríprava
Mária, Matka milosrdenstva, pripravuje cestu k uzdraveniu
Bez Máriinej spolupráce s milosťou by sme nemali Božie milosrdenstvo. Mária nám nielenže dáva Ježiša, ale pomáha nám načúvať srdcom, počuť Ježišov hlas a prijímať jeho milosť. Pomáha nám znovuobjaviť Božie uzdravujúce milosrdenstvo. Sedieť pri nohách Ježiša − Učiteľa je základom pre uzdravujúce stretnutie.

 • Máriina viera pomáha uzdravovať našu neveru.
 • Máriina pokora pomáha uzdravovať našu pýchu.
 • Máriina vnímavosť pomáha liečiť náš vzdor.
 • Máriina nádej pomáha uzdravovať našu skľúčenosť.
 • Máriina láska pomáha uzdravovať našu skleslosť.
 • Máriino milosrdenstvo pomáha uzdravovať naše rany.
 • Máriina odvaha nám pomáha zabíjať našich goliášov (pozri 1 Sam 17).

Kontemplatívni ľudia v akcii: poslucháči a vojaci
Mária, Matka milosrdenstva, je vzorom kontemplácie v akcii. Panna Mária vie, ako sedieť pri nohách Majstra, ako naladiť svoje srdce na vôľu Boha Otca a ako prebývať vo svojom Ženíchovi, Duchu Svätom. Načúvanie Bohu je základom toho, ako sa stať Kristovým vojakom. Učeníctvo je boj; modlitba je tým, čo drží našu duchovnú výzbroj pokope. Kto iný než Mária nám môže pomôcť prijať plnosť Božieho milosrdenstva?

Moderný život je plný rozptýlení, ktoré nás vyčerpávajú. Mária nám pomáha stať sa kontemplatívnymi, a zároveň aktívnymi: poslucháčmi a vojakmi Krista. Panna Mária nás vyzýva, aby sme sa utiahli do ústrania v modlitbe spolu s jej synom Ježišom, aby nás mohol požehnať, osvietiť, uzdraviť a posilniť na cestu. Ježiš nás pozýva prijať jeho milosrdnú lásku slúžiacu na uzdravenie, svätosť a šťastie.

Či už čítaš túto knihu pre inšpiráciu alebo ti slúži ako návod na osobné alebo skupinové duchovné cvičenia na získanie hojnej milosti, ktorú má Boh pre teba pripravenú, s radosťou ti teraz predstavujem jedinečný tím, ktorý ťa povedie týmito duchovnými cvičeniami. 

Tvoj osobný tím duchovných cvičení

 • Večný Otec, ktorý ťa drží vo svojej všemohúcej dlani.
 • Ježiš, tvoj božský lekár, uzdravovateľ a obnovovateľ.
 • Duch Svätý, tvoj božský učiteľ a posvätiteľ.
 • Mária, tvoja milosrdná Matka, ktorá ťa vedie, chráni, sprevádza a modlí sa za teba.
 • Svätí uvedení v tejto knihe, tvoj tím orodovníkov.

Milosti, o ktoré máš prosiť

 • Aby si prijal uzdravujúce milosrdenstvo Otcovho požehnania.
 • Aby si prijal uzdravujúce lúče Ježišovho milosrdného srdca.
 • Aby si prijal dary milosrdenstva Ducha Svätého a bol tak väčšmi disponovaný na prijímanie lásky.
 • Aby si sa stal novým stvorením so srdcom ochotným slúžiť ako Panna Mária.
 • Aby si sa tak ako svätí stal nádobou Božieho milosrdenstva pre druhých.