V posledných rokoch sa posolstvo Božieho milosrdenstva stáva čoraz viac obľúbenejším. Vďaka úsiliu sv. Jána Pavla II. si mnohí jedinci uvedomujú, že Ježiš sa zjavil sv. Márii Faustíne Kowalskej (poľská mníška, ktorá zomrela v roku 1938), aby jej a nám odhalil hĺbku svojho milosrdenstva. Inštruoval ju, aby sa podelila o posolstvo, že nás Boh miluje a že jeho milosrdenstvo je väčšie než naše hriechy. A hoci je to skvelá správa a môže nás naplniť obrovskou nádejou, existuje istý aspekt posolstva Božieho milosrdenstva, ktorý je prakticky neznámy. Zjavenie, ktoré dal Ježiš sv. Faustíne, nie je zamerané len na zatvrdilých hriešnikov, ale aj na tých, ktorí žijú v strachu či úzkosti. Ak hľadáte teda spôsob, ako sa zbaviť starostí, posolstvo Božieho milosrdenstva je vašou odpoveďou!

Hrozivé posolstvo

Niet pochýb o tom, že život môže byť náročný. Tam či onam sa každý bude boriť rôznymi skúškami a trápeniami. Keď sa objavia tieto ťažkosti, je úplne prirodzené zažiť istú emóciu strachu. Podľa učenia Cirkvi nie je tento pocit zlý alebo hriešny. Čo však môže byť problematické, je nechať tento strach doviesť až k obavám. Ak si volíme obavy namiesto toho, aby sme sa obrátili k modlitbe, prejavujeme nedostatok dôvery v Božiu prozreteľnosť. A to je jedna z prekážok k svätosti. V jednom zo svojich rozhovorov so sv. Faustinou hovorí Ježiš:

Dieťa moje, vedz, že najväčšou prekážkou na ceste ku svätosti je znechutenie a bezdôvodný nepokoj. On ti odoberá možnosť cvičiť sa v cnosti. Všetky pokušenia spolu ti nemajú ani na chvíľu narušiť vnútorný pokoj. Podráždenosť a znechutenie je ovocím tvojej vlastnej lásky. Nemusíš sa znechucovať, ale snaž sa o to, aby na mieste tvojej vlastnej lásky mohla kraľovať moja láska. Takže dôveru, dieťa moje, nesmieš sa znechucovať. Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľkokrát ma o to prosíš, toľkokrát oslavuješ moje milosrdenstvo. (Denníček, 1488)

Odrádzanie a prehnaná úzkosť vznikajú, keď nedôverujeme Božej dobrote a Jeho túžbe pomáhať nám. Keď sa Ježiš vyjadril k myšlienke nedôvery, povedal sv. Faustíne nasledovné slová:

Ako bolestne ma zraňuje nedôvera voči mojej dobrotivosti. Najbolestnejšie ma zraňujú hriechy nedôvery. (Denníček, 1076)

Vedz, duša, že všetky tvoje hriechy nezranili moje srdce tak bolestne ako táto tvoja nedôvera. Po toľkom úsilí mojej lásky a milosrdenstva nedôveruješ mojej dobrote. (Denníček, 1486)

Hoci tieto posolstvá sú zarážajúce, nie je potrebné, aby sme prepadali panike. Pán mal oveľa viac čo povedať sv. Faustíne na túto tému a my by sme mu mali múdro načúvať.

Nikdy nie si sám

Často podľahneme obavám alebo znechuteniu, pretože žijeme naše životy, akoby všetko záviselo od nás. Ale nezávisí! Nikdy by sme nemali zabudnúť, že milujúci a všemocný Pán vesmíru nám chce pomôcť v našich každodenných bojoch:

Prečo sa bojíš? Myslíš si, že nebudem mať dosť všemohúcnosti, aby som ťa mohol podopierať? (Denníček, 527)

Neboj sa, nenechám ťa samu. Rob v tejto veci, čo môžeš, ja dokonám všetko, na čo ty nebudeš stačiť. Ty vieš, čo je v tvojich silách a to rob. (Denníček, 881).

Nemala by si sa príliš starať o protivenstvá. Svet nie je taký silný, ako sa zdá. (Denníček, 1643)

Dozvedeli sme sa teda, že náš nedostatok dôvery spôsobuje Ježišovi bolesť a že vôbec nemusíme čeliť vlastným problémom. Niet pochýb o tom, že sú to dôležité správy, ale pravdepodobne to nestačí. Keď sa objavia problémy a nastane strach, potrebujeme niečo viac než len pripomenutie, prečo sa nebáť. Potrebujeme akčný plán. Našťastie nám ho Ježiš poskytuje.

Proste o pomoc!

Zatiaľ čo väčšina z nás vie, že Ježiš nás poučuje, aby sme sa vyhýbali starostiam (Mt 6, 25-34), často však tento cieľ nedokážeme dosiahnuť. Jednou z najväčších výziev je, že môže byť veľmi ťažké vyhnúť sa tomu, aby sa niečo negatívne stalo, ak ho nenahradíme niečím pozitívnym. Preto sa správa „neznepokojujte sa“ niekedy ignoruje, pretože ju považujeme za nemožnú. Keď sa usilujeme zaťať zuby a nebáť sa, často zlyhávame. V ďalšom odporúčaní sv. Faustíne ukazuje Ježiš, prečo sa to deje:

Príčinou tvojich pádov je, že sa príliš spoliehaš sama na seba a málo sa opieraš o mňa. (Denníček, 1488)

Tu to pekne máme. Namiesto toho, aby ste sa sami snažili vzdať sa starostí, Ježiš chce, aby sme prosili o Jeho pomoc. Bohužiaľ, často váhame ho požiadať o to zo strachu z toho, že ho obťažujeme. Veľká chyba! Ježiš konkrétne povedal sv. Faustíne, že miluje, keď mu zverujeme svoje problémy:

Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť a ja ťa naplním pokladmi milostí. (Denníček, 1485)

Nesmierne sa však teším, že mi hovoríš o svojich obavách, dcéra moja. Hovor mi o všetkom tak jednoducho a ľudsky, robíš mi tým veľkú radosť. (Denníček, 797)

Pre každého, kto je náchylný k úzkosti, je posolstvo Božieho milosrdenstva doslova odpoveďou na modlitby. Ježiš sa o nás stará do hĺbky a nechce, aby sme zbytočne trpeli. Chce, aby sme sa s Ním delili o všetky naše starosti a žiadali ho o pomoc. Tým mu dávame šancu pracovať v našich životoch. Zvyknime sa modliť slovami, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti obrazu Božieho milosrdenstva. Tieto slová nepredstavujú pocit. Skôr predstavujú vedomé rozhodnutie dôverovať Ježišovi so všetkými našimi potrebami. Nezáleží na tom, či cítime nervozitu v bruchu alebo sa nám trasú kolená, tieto slová budú vždy účinkovať. Skúste to sami a uvidíte, čo sa stane.

Ježišu, dôverujem Ti!

zdroj: NCRegister

Tip na knihu: Božie uzdravujúce milosrdenstvo, 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva, 365 dní s Božím milosrdenstvom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.