Silné slová anjelského cirkevného učiteľa svätého Tomáša Akvinského by nás mali vytrhnúť z hĺbky našej duše, aby sme robili pre Boha veľké veci. Slová: „Jedna nesmrteľná duša človeka má väčšiu cenu než celý stvorený vesmír.“

V skutočnosti, ak meditujeme o prvých dvoch kapitolách Biblie z Knihy Genezis, uvažujeme o Bohu ako o umelcovi a staviteľovi, keď uvádza do života všetko to, čo predtým vôbec neexistovalo. Boh tvorí a všetko, čo urobil, bolo dobré! Voda v obrovských oceánoch; nádherná, iskrivá a oslnivá obloha vo svojej pozoruhodnej kráse od prvých zábleskov úsvitu až po prehlbujúci sa súmrak; kvety a rastliny v ich bezhraničnej rozmanitosti, množstvo zvierat od malej jašterice až po nesmierne svalnatého nosorožca – všetko to vyviedol z neexistencie do existencie Boh Stvoriteľ.

Zo všetkej nesmiernosti, rozmanitosti a krásy stvorenia sa nič nedokáže vyrovnať stvoreniu ľudskej osoby. V skutočnosti je muž a žena v očiach Boha samotnou korunou a vrcholom stvorenia. Nielen to, ale aj všetko ostatné stvorenie vzniklo v prospech ľudskej osoby. Inak povedané Boh stvoril všetky veci, aby ich muž i žena správne užívali a aby mohli dospieť k svojmu večnému osudu – k nebesiam. Z tohto dôvodu musí človek, ktorý dostal život od Boha, pôvodcu života, využiť celé stvorenie ako rebrík a odrazový mostík na ceste do neba! Slovo, ktoré najlepšie charakterizuje nášho Pána Ježiša Krista podľa Fultona J. Sheena, je Spasiteľ. Ježiš skutočne prišiel na svet skrze Vtelenie a súhlas Panny Márie zvlášť kvôli tomuto prvotnému účelu – zachrániť celé ľudstvo pred hriechom a uviesť ho do kráľovstva pokoja, spravodlivosti, radosti a života – do neba!

Ježiš je jediný Spasiteľ. Nikto nejde k Otcovi, iba cez jeho Syna, Ježiša Krista. Ježiš však chce, aby každý z nás urobil všetko, čo je v našich silách, aby sme s Ním spolupracovali na záchrane sveta. Svätý Pavol to vyjadruje týmito prenikavými slovami: „na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.” (Kol 1,24) Ježiš je jediný Vykupiteľ, ale môžeme s Ním spolupracovať a stať sa akýmisi minivykupiteľmi!

Po bombardovaní, ktoré otriaslo a čiastočne zničilo katolícky kostol, farár spozoroval, že kríž na stene bol vážne poškodený. V dôsledku nárazu bomby – paže, ruky a Ježišove nohy a chodidlá boli zničené. Pastor s využitím veľkej vynaliezavosti a apoštolskej horlivosti zverejnil pod čiastočne zničený obraz tieto slová pochádzajúce z úst Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa: „Potrebujem tvoje ruky a ramená, tvoje nohy a chodidlá!“ Aká pravda! Ježiš potrebuje a chce našu osobu – naše ruky, ramená, nohy, chodidlá, náš hlas a najmä horlivosť lásky v našom srdci, aby sme mohli prinášať evanjelium – dobrú správu o spáse, do vzdialených kútov sveta!

“Dajte mi duše!”
Preto rozlišujme a rozhodujme sa o spôsoboch, ako môžeme hodiť siete a loviť duše; choďte hľadať stratenú ovcu a pozvite mnohých márnotratných synov a dcéry späť k Dobrému pastierovi. Mottom veľkého svätého Jána Bosca bolo: „Dajte mi duše a odneste všetky zvyšky!“ Nech je tak aj naše motto!

1. Horlivá modlitba
Modlitba je kľúčom k spáse. Modlitba je kľúčom k obráteniu úbohých hriešnikov. Modlitba odomyká pokladnicu Božích milostí. Pozdvihnime každý deň vrúcne svoje modlitby, najmä za obrátenie hriešnikov a ich večnú spásu. Pamätajte, že jedna duša má väčšiu cenu ako celý stvorený vesmír!

2. Pozvite stratenú ovcu na spoveď
Keď je všetko povedané a urobené, priviesť blúdiacu dušu, zmäteného katolíka, nahnevaného a zatrpknutého veriaceho k prameňu Božieho milosrdenstva zjaveného prostredníctvom sviatosti zmierenia, môže byť jedným z najefektívnejších nástrojov na prinavrátenie takejto stratenej ovečky späť na diaľnicu k spáse a večnému životu.

3. Pravidelná spoveď a spytovanie svedomia
Ak blúdiaca ovca dlho nebola na spovedi, možno bude potrebovať malú radu, zorientovanie a povzbudenie. To môžete urobiť tak, že im poviete, kedy a kde sa spovedá. Ponúknite im brožúry alebo stránky s vysvetlením Desatora prikázaní. Choďte s nimi na miesto, kde kňaz spovedá. Tam môžete ísť najskôr vy na spoveď a vyjdete so žiarivým úsmevom. Keď budete nasledovať tento postup, je možné, že získate veniec víťaza, víťaza v záchrane duší pre Krista!

4. Dobrá kniha
Zlé knihy sú ako intelektuálny jed. Dobrá kniha však môže slúžiť ako katalyzátor záchrany duše. Nikdy sme nežili vo svete s toľkými informáciami; nikdy sme však nežili vo svete s toľkým zmätkom. Svet je skutočne jedna Babylonská veža! Tento oblak zmätku sa dá rozptýliť a vyčistiť čítaním dobrých kníh, ktoré zjavujú pravdu. Mnohí sa zachránili čítaním a uvažovaním nad dobrými knihami. Odporučte im dobrú duchovnú literatúru! 

5. Dobrý priateľ katolík
Tým dobrým katolíckym priateľom by sme mali byť ty a aj ja. Za kňazmi prichádza veľa ľudí so svojimi problémami vo všetkých možných formách a veľkostiach. Ale vyriešiť ich problémy dokáže len jeden – Ježiš Kristus. Rovnako ako svätý Ján Krstiteľ, aj tu treba poukázať na Pána Ježiša ako na jediného Spasiteľa. Kňaz by nemal mať Spasiteľský komplex – teda veriť, že je ten, ktorý dokáže spasiť. Omyl! Iba Ježiš môže spasiť človeka!

Fulton J. Sheen to vyjadril týmito slovami: „Východisko nášho duchovného života má dva princípy: existuje Boh a ním nie ste vy!!!“ A znova – iba Ježiš dokáže spasiť človeka! Rovnako ako Ján Krstiteľ aj my buďme ľudskými smerníkmi ukazujúcimi na Ježiša.

6. Zážitok z duchovných cvičení
Jedným z hlavných dôvodov, prečo moderný človek zostáva uviaznutý v bahne svojej vlastnej nevedomosti a hriechu, je svet plný hluku, svet plný nadmerného pohybu, ktorý vedie k nedostatku ticha, ktorý neumožňuje reflexiu, meditáciu a spytovanie svedomia. Duchovné cvičenie – napríklad počas víkendu, alebo osem dní či dokonca mesiac – môže poslúžiť ako mocný prostriedok na preskúmanie života človeka a na vykonanie radikálnych zmien. Hovorte o duchovných cvičeniach. Môžu to byť skutočne zážitky obrátenia!

7. Apoštolát utrpenia
Ježiš si dobrovoľne zvolil kríž – svoje umučenie a utrpenie – ako prostriedok, pomocou ktorého zachránil celé ľudstvo. Vaše utrpenie má nekonečnú hodnotu najmä pre obrátenie hriešnikov a spásu duší, ak sú zjednotené s Ježišom v Jeho umučení, smrti a zmŕtvychvstaní. Nepremrhajte svoje utrpenie, ale ponúknite ho na spásu nesmrteľných duší!

8. Obetujte sväté omše
Pokračovanie pojmu utrpenie je predstavou svätej obety v omši. Môžete nechať odslúžiť omše za obrátenie hriešnikov počnúc vašimi vlastnými deťmi a za spásu nesmrteľných duší. Svätá obeta omše je jednoznačne najefektívnejším nástrojom či prostriedkom obrátenia a spásy. Jedna kvapka drahocennej Ježišovej Krvi, ktorú vylial na Kalvárii, stačí na záchranu celého vesmíru!

9. Trpezlivosť, trpezlivosť a ešte raz trpezlivosť
Jedným z najsilnejších a príkladných modelov trpezlivosti pri hľadaní hriešnikov a ich obrátení a večnej spásy je osoba a príklad svätej Moniky. Keď hovoríme o nefunkčnej rodine, Monika mala práve takú – a to v tom najplnšom zmysle slova! Manžel bol násilník, opilec a sukničkár! Svojhlavý syn bol závislý na sexuálnom potešení! A na záver klebetná svokra! Boh prostredníctvom modlitieb Moniky, pokánia, trpezlivosti a vytrvalosti preukázal svoju moc a udelil milosť obrátenia celej jej rodine! Kráčajte podľa príkladu svätej Moniky a napodobňujte jej modlitby, pokánie a hlavne jej trpezlivosť!

10. Panna Mária: Útočisko hriešnikov!
Slávna modlitba, ktorá znie tak pravdivo, lebo sa týka obrátenia hriešnikov a mocného príhovoru Panny Márie – to je Memorare. “Nikdy nebolo počuť, že by ktokoľvek, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, prosil o tvoju pomoc alebo o tvoj príhovor, zostal bez pomoci …

Veľký sv. František Saleský získal záplavu milosti, úľavy a útechy, keď sa modlil túto modlitbu v kostole Panny Márie víťaznej v Paríži. V našich životoch nech modlitby Márie zvíťazia v obrátení a spáse nespočetných duší, počnúc našimi rodinami!

Pamätajte na slová anjelského Cirkevného učiteľa svätého Tomáša Akvinského: „Jedna nesmrteľná duša má väčšiu cenu než celý stvorený vesmír.“ Pracujme s vervou s Ježišom a Máriou, anjelmi a svätými, aby sme zachránili hojnú úrodu duší pre večnú hostinu – nebo!

zdroj: CatholicExchange

Tip na knihu: 100 modlitieb za duše v očistci, Útecha verných duší v očistci, Stretnutia s dušami z očistca