Bilokácia, levitácia, extázy boli časté mystické fenomény, ktoré sv. Martin dostal ako dar od Boha. To všetko svedčilo o stupni spojenia s Bohom, ktoré tento skromný terciársky brat dosiahol. Obrovská je oddanosť, ktorú domorodí Juhoameričania živia k tomuto svätcovi.

Všeobecná kapitola z roku 1938 vyhlásila brata Martina, patrónom Dominikánskych bratských spolupracovníkov. Bol slávnostne kanonizovaný pápežom Jánom XXIII. dňa 5. mája 1962.

Jeden z jeho životopiscov, dominikán otec J. Kearns, hovorí, ako často Panna Mária posielala Martinovi anjelov na pomoc. Títo anjeli sa vždy ukázali v podobe mladých mužov, ktorí držali zapálené sviece v rukách. Často ho sprevádzali na jeho cestách do nemocnice a za chudobnými o ktorých sa staral a keď dosiahol cieľ svojej cesty zmizli.

Toto privilégium bolo videné a potvrdené mnohými spolubratmi svätého. Často kňazi i spolubratia vídali anjelov ako sv. Martina sprevádzali najmä na sviatky Panny Márie. Známa je situácia ako Martin kráčal v kláštore po jeho nádvorí v spoločnosti štyroch veľmi krásnych anjelov, ktorí mu osvetľovali pochodňami v rukách cestu. Svätý Martin podstúpil však aj časté útoky od démona.

Slávny je incident, ktorý hovorí o tom, ako jeden deň svätý Martin vychádzal hore po schodoch, ktoré viedli na ošetrovňu kláštora. V jednej ruke držal jedlo a v druhej zdravotnícke potreby. Uprostred schodiska sa zrazu objavilo hrozné monštrum. Keď sa svätý pýtal, čo zviera robí na tomto mieste, monštrum sa samé priznalo, že je to sám diabol a je tam preto, aby zničil dušu svätca. Svätý Martin si odopol svoj opasok a začal bičovať démona v nádeji, že odíde, ale každý jeho pokus bol zbytočný.

Vzal nakoniec uhlík a nakreslil znamenie kríža na stenu. Pokušiteľ nemohol odolať znameniu Vykupiteľa a okamžite utiekol. Na pamiatku tohto boja svätý Martin de Porres umiestnil drevený kríž na miesto, kde sa boj s diablom uskutočnil.

Inokedy diabol založil oheň v cele svätého Martina. Hustý čierny dym začal unikať z cely svätého. Dvaja spolubratia, ktorí boli na chodbe sa rýchlo ponáhľali do jeho cely. Ihneď ako otvorili dvere, našli za nimi desivé plamene ohňa a všetko sa zdalo stratené, keď si náhle všimli svätého Martina ako sa modlí na kolenách úplne nezranený. Svätý upokojil svojich bratov slovami, aby si všimli, že bez ohľadu na plamene, ktoré tancovali okolo nábytku, nič nebolo zničené. Vysvetlil im, že to bola ilúzia vytvorená diablom, aby ich terorizoval a prinútil ich stratiť vieru v Boha.

Tip na knihu: Svätý Alojz Gonzága, 14 svätých pomocníkov, Novéna k svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.