Spomedzi mnohých svätých bol sv. Michal Archanjel poverený zvláštnou starostlivosťou pri potešovaní a pomoci dušiam v očistci. Takto bol sv. Alfonz Liguori presvedčený o osobitnom poslaní anjelov v spasiteľskej práci pre človeka. Rozsiahla viera a prax Cirkvi naznačujú, že sv. Michal Archanjel hrá osobitnú úlohu pri dobývaní ľudských duší pre Boha. Biblické posolstvá a tradícia ho jednoznačne označujú za skutočného bojovníka pripraveného pomáhať ľuďom, ktorí k nemu kedykoľvek volajú a prosia o príhovor. Preto by sa zdalo divné, keby takýto duchovný priateľ človeka ukončil svoje poslanie ihneď po jeho smrti.

Duše v očistci túžia po Bohu

Začiatok novembra je zvláštnym obdobím aj pre liturgický kalendár. Na jednej strane sa tešíme zo slávy tých, ktorí už dosiahli nebo, a na druhej strane sa modlíme za tých, ktorí stále potrebujú očistenie. Katolíci vždy praktizovali modlitbu za mŕtvych ako jasný znak komunikácie troch dimenzií jednej cirkvi. Putujúca, bojujúca a oslávená cirkev sa navzájom starajú o seba a uvedomujú si princíp vzájomnej zodpovednosti za spásu tých druhých. Teória očistca naznačuje, že tí, ktorí tam sú, potrebujú osobitnú pomoc, aby dosiahli slávu neba. Duše v očistci túžia po Bohu a po vlastnom očistení, preto si zaslúžia osobitnú podporu a príhovor veriacich na zemi i svätých v nebi. Nové svetlo v tejto otázke (najmä nedávno) vrhlo odhalenie rakúskej mystičky Márie Simmy, ktorá jasne opisuje, ako niektorí svätí pomáhajú pri vyslobodzovaní duší z očistca. Svätý, ktorý má v tejto úlohe zohrávať osobitnú úlohu, je Michal Archanjel.

Michal Archanjel zachraňuje duše z očistca

Tradícia Cirkvi a spoločná viera veriacich vyjadrená v liturgii, modlitbe a umení zjednocuje osobu sv. Archanjela Michala s rozsudkom, ktorý na človeka čaká po smrti. Na obrazoch je zobrazovaný ako rytier s knihou života. V ruke drží váhu a na ňu kladie ľudské duše. Táto symbolická reprezentácia sa často vyskytuje v umení a všeobecne sa považuje za oznámenie budúceho rozsudku nad ľuďmi. Táto myšlienka bola inšpiráciou pre mnohých umelcov. Za zmienku stojí aj báseň Jacoba R. Lowella o Michaelovi, ktorý vážil ľudské skutky (St. Michael The Weigher – Sv. Michal – Ten, ktorý váži). A tak obrazy siahajú po tomto motíve a poukazujú na anjelov zostupujúcich do očistca, aby „lovili duše“. Za zmienku stojí predovšetkým obraz Ludovica Caracciho Anjel zachraňuje duše v očistci alebo Jacopa Vignaliho Archanjel Michael zachraňuje duše z očistca.

Najmä posledný predstavuje nebeské knieža ako predzvesť veľkej radosti a spásy, ktorá so sebou nesie moc Vzkrieseného. V jednej ruke drží transparent s červeným krížom na bielom pozadí, druhou siaha po unavených dušiach, ktoré upínajú svoje oči v úľave a nádeji. V pozadí vidno oznámenie o mieste, kam sa majú dostať duše očistené očistným ohňom.

Viera v záchranu duší skrze sv. Michala Archanjela má tiež svoje potvrdenie v liturgii Cirkvi. Počas omší slávených za mŕtvych volá Cirkev často po príhovore nebeského vodcu. V omšových modlitbách sa nazýva Anjelom sprevádzajúcim i Zvestovateľom Nebeského kráľovstva. V piesňach sa spieva o tom, ako veríme, že Boh urobil z Michala Kniežaťa nad dušami, ktorým bolo určené dosiahnutie neba. Niekedy bol dokonca jednoducho nazývaný „strážcom“, ktorý mal v Božom mene dohliadať na oslobodenie a prepustenie z očistca. Po prepustení slávnostne priviedol duše do neba, kde ich predstavil Baránkovi a prosiac o prítomnosť Svätej Matky ich obahajoval. Archanjel Michal mal tiež odovzdávať Božie obety k trónu v čase, keď tak veriaci robili počas svätej omše. Obzvlášť sa mu páčili omše za mŕtvych, ktorým mohol priniesť úľavu a účinne pomôcť. Usilujúc sa o ovocie z Kristovho utrpenia potešoval tých, ktorí skrze hriech neboli pripravení postaviť sa pred Stvoriteľa. 

Princ anjelských zástupov má všetku moc v očistci

Ani svätí nie sú ľahostajní k úlohe prvého z archanjelov. Svätý Anselm hovorí: Princ anjelských zástupov má v očistci veľkú moc a môže sprevádzať duše veriacich, ktorých spravodlivosť a svätosť Všemohúceho ponechala v dočasnom treste. Aj taliansky jezuita, sv. Robert Bellarmin sa odvoláva na vieru, ktorá siaha až do staroveku, a hovorí: Je všeobecne známe, že od založenia kresťanstva existuje viera, že duše veriacich mŕtvych vstupujú do očistca pod ochranou sv. Archanjela Michala.

Na pomoc prichádzajú aj svedectvá, ktoré sa medzi veriacimi všeobecne uznávajú ako autentické a ktoré takto budujú vieru v toto učenie. Jeden z príbehov hovorí o tom, ako sa cisterciánsky mních po svojej smrti zjavil jednému zo svojich priateľov, ktorý pôsobil ako kňaz. Mal mu povedať, že je odsúdený na očistec. Bol to trest, ktorý mal trvať, dokým kňaz neodslúži omšu, v ktorej budú prosiť o príhovor sv. Archanjela Michala. Príbeh hovorí, že kňaz toto želanie splnil a spolu s ostatnými kňazmi dostal víziu, v ktorej duša mnícha vystúpila do neba v spoločnosti Archanjela. Existuje tiež známy príbeh, v ktorom kňaz sláviaci omšu pre mŕtvych odporučil jednotlivé duše slovami: Nech vás privedie Anjelský princ, svätý Michal, do neba. Zároveň uvidel, ako slávny Archanjel zostúpil z neba do očistca, aby priviedol duše do neba.

Preto niet pochýb o tom, že viera Cirkvi svedčí o osobitnom príhovore sv. Michala Archanjela v diele záchrany duší z očistca. Preto dnes stojí za zmienku spomenúť si na svojich mŕtvych, zvlášť, keď navštevujeme ich hroby, povzdychnúť si k Nebeskému kniežaťu, pretože nie je ľahostajný k slovám modlitby, ktoré mu adresujú ľudia dobrej vôle.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: 21 dní s Michalom Archanjelom, 100 modlitieb k anjelom, 100 modlitieb za duše v očistci. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.