kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 12 z 12 VÝSLEDKOV
Knihy

Zjavenia svätého Michala Archanjela

Po najsvätejšej Panne je spomedzi všetkých stvorení najslávnejší a najmocnejší svätý Michal Archanjel. Úcta k nemu má svoje korene v dávnej minulosti. O jeho moci, príhovoroch, zjaveniach či o jeho službe ľuďom nás učí Cirkev. A nie je to tak dávno, čo pápeži Pius IX. a Lev XIII. upozorňovali na potrebu vytrvalej oddanosti k nemu …

Články

Uctievanie svätého Michala Archanjela

Všetky národy v sebe prechovávajú živú úctu k svätému Michalovi a v jeho ochrane nachádzajú slávu. V Etiópii bol na jeho počesť zasvätený jeden deň v každom mesiaci. Svätému Michalovi sú zasvätené kostoly v belgických mestách Liège a Antverpy, ďalej v Luxemburgu, v nemeckom Bonne, Kolíne nad Rýnom a v mnohých ďalších mestách. Karol Veľký …

Články

Zjavenie Michala Archanjela na hore Gargano v roku 1656

V roku 1656 mor pustošil takmer celé Taliansko. Napadol najmä Neapol, kde si vyžiadal štyristotisíc obetí. Aj mesto Foggia bolo veľmi zasiahnuté a svojich obyvateľov strácalo vo veľkých množstvách. Keď v meste Manfredonia videli, ako za ich hradbami zúri mor, postavili pred vstupnú bránu stráž, aby komukoľvek zabránili vstúpiť do mesta. Arcibiskup Giannolfo Puccinelli sa …

Články

Zjavenie Michala Archanjela vo Francúzsku

Toledský arcibiskup García Loyasa vo svojej zbierke o španielskych konciloch uvádza, podobne ako aj jeruzalemský patriarcha Eiximenis vo svojich textoch, že istý biskup videl v duchu vo francúzskom kostole zasvätenom svätému Michalovi prichádzať anjelov k archanjelovmu oltáru. Boli to anjeli strážcovia Španielskeho, Francúzskeho, Anglického a Škótskeho kráľovstva. Svätému Michalovi sa zverovali s tým, že plody …

Modlitby

Mocný exorcizmus svätého Michala Archanjela

Svätá Trojica, jediný Bože, na príhovor Bohorodičky Panny Márie, svätého Michala Archanjela, všetkých anjelov a svätých ťa úpenlivo prosím o tú veľkú milosť premôcť temné sily na slovenskej zemi i na celom svete. Odvolávam sa na zásluhy umučenia nášho Pána Ježiša Krista, jeho drahocennej krvi preliatej za nás i jeho svätých rán, agónii na kríži …

Modlitby

Modlitba k svätému archanjelovi Michalovi proti satanovi a padlým anjelom

Táto modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi bola publikovaná z nariadenia pápeža Leva XII. Michal Archanjel je veľký bojovník a ochranca. Poproste ho o pomoc v nebezpečenstve či v ohrození života, skrátka vždy, keď sa budete báť a budete sa cítiť osamelo. Archanjel Michal vás rád schová pod svoje ochranné krídla a poskytne vám bezpečie a …

Články

S duchovnou pomocou svätého Michala Archanjela si vyprosíte uzdravenie vnútorných zranení od svojho počatia

Zatiaľ čo Ježiš chce uzdraviť zranené srdcia, nepriateľ nás chce zničiť alebo si praje, aby sme zostali zajatcami vlastných problémov. Ježiš sám hovorí, že ho Otec poslal „uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, a utláčaných prepustiť na slobodu“ (porov. Lk 4, 18). Nezabúdajme však, že náš nepriateľ sa …

Články

Svätý Michal zachraňuje duše z očistca

Spomedzi mnohých svätých bol sv. Michal Archanjel poverený zvláštnou starostlivosťou pri potešovaní a pomoci dušiam v očistci. Takto bol sv. Alfonz Liguori presvedčený o osobitnom poslaní anjelov v spasiteľskej práci pre človeka. Rozsiahla viera a prax Cirkvi naznačujú, že sv. Michal Archanjel hrá osobitnú úlohu pri dobývaní ľudských duší pre Boha. Biblické posolstvá a tradícia …

Články

Legendárny meč sv. Michala Archanjela

Pod pojmom “Meč svätého Michala Archanjela” máme na mysli 7 svätýň ležiacich na jednej priamke. Podľa legendy posvätná čiara predstavuje úder, ktorým Svätý Michal poslal diabla do pekla. Spája sedem kláštorov v smere od Írska do Izraela. Je to len náhoda? Hoci sú tieto svätyne vzdialené od seba tisícky kilometrov, čiara, na ktorej ležia, je …

Články

Ako vznikla modlitba k sv. Michalovi archanjelovi

Niektoré správy nás informujú, že počas omše pápež Lev XIII. zažil víziu a jeho tvár “zbledla a vyzerala vystrašene.” V roku 1886 ustanovil to, čo sa neskôr stalo pravidlom – táto modlitba sa modlila vždy po omši. Ide o modlitbu k sv. Michalovi. Pôvod tejto modlitby nie je moc známy, ale mnoho historikov verí, že …