kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Články

Svätý Michal zachraňuje duše z očistca

Spomedzi mnohých svätých bol sv. Michal Archanjel poverený zvláštnou starostlivosťou pri potešovaní a pomoci dušiam v očistci. Takto bol sv. Alfonz Liguori presvedčený o osobitnom poslaní anjelov v spasiteľskej práci pre človeka. Rozsiahla viera a prax Cirkvi naznačujú, že sv. Michal Archanjel hrá osobitnú úlohu pri dobývaní ľudských duší pre Boha. Biblické posolstvá a tradícia …

Články

Legendárny meč sv. Michala Archanjela

Pod pojmom “Meč svätého Michala Archanjela” máme na mysli 7 svätýň ležiacich na jednej priamke. Podľa legendy posvätná čiara predstavuje úder, ktorým Svätý Michal poslal diabla do pekla. Spája sedem kláštorov v smere od Írska do Izraela. Je to len náhoda? Hoci sú tieto svätyne vzdialené od seba tisícky kilometrov, čiara, na ktorej ležia, je …

Články

Ako vznikla modlitba k sv. Michalovi archanjelovi

Niektoré správy nás informujú, že počas omše pápež Lev XIII. zažil víziu a jeho tvár “zbledla a vyzerala vystrašene.” V roku 1886 ustanovil to, čo sa neskôr stalo pravidlom – táto modlitba sa modlila vždy po omši. Ide o modlitbu k sv. Michalovi. Pôvod tejto modlitby nie je moc známy, ale mnoho historikov verí, že …