Pod pojmom “Meč svätého Michala Archanjela” máme na mysli 7 svätýň ležiacich na jednej priamke. Podľa legendy posvätná čiara predstavuje úder, ktorým Svätý Michal poslal diabla do pekla. Spája sedem kláštorov v smere od Írska do Izraela. Je to len náhoda?

Hoci sú tieto svätyne vzdialené od seba tisícky kilometrov, čiara, na ktorej ležia, je priam dokonalá. V každom prípade je prekvapujúce, ako dobre sú tieto svätyne zoskupené. Ale detaily takéhoto zosúladenia sú tiež prekvapujúce. Tri najvýznamnejšie lokality: Mont Saint Michel vo Francúzsku, Sacra di San Michel vo Val de Susa a svätyňa Monte Sant’Angelo v Gargane sú narovnako vzdialené od seba. Niektorí hovoria, že ide o pripomienku svätého archanjela pre veriacich, od ktorých sa očakáva, že budú spravodliví a budú chodiť rovnou cestou. Ak vám to nestačí, ďalšou záhadou je fakt, že čiara je presne zarovnaná s čiarou západu slnka v deň letného slnovratu na severnej pologuli.

Skellig Michael

Meč začína v Írsku na pustom ostrove, kde sa archanjel Michal zjavil svätému Patrikovi, aby mu pomohol oslobodiť krajinu od diabla. Ide o miesto zvané Skellig Michael, skala sv. Michala.

Cornwallský ostrov

Línia vedie na juhovýchod a ďalším miesto na nej je hora sv. Michala (Anglicko), cornwallský ostrovček, na ktorý sa dá pri odlive prejsť suchou nohou z pevniny. Hovorí sa, že sv. Michal tu prehovoril so skupinou rybárov.

Mont Saint Michel

Slávny ostrov v Mont Saint-Michel je tiež jedným z miest, kde sa zjavil sv. Michal. Krása tejto svätyne a zátoka, v ktorej sa nachádza, pri pobreží Normandie, je jedným z najnavštevovanejších turistických miest vo Francúzsku a je od roku 1979 miestom svetového dedičstva UNESCO. Gálovia považovali toto miesto za mystické. V roku 709 sa sv. Michal zjavil sv. Aubertovi a prikázal mu, aby postavil kostol v skale. Práce sa začali ihneď.

Sacra Di San Michele

Asi 1000 kilometrov ďalej vo Val de Susa sa nachádza štvrtá svätyňa: Sacra di San Michele. Stavba opátstva sa začala okolo roku 1000 a počas stáročí boli k pôvodnej budove pridané ďalšie stavby. Benediktínski mnísi tu pristavili hostinec, pretože toto sväté miesto bolo na ceste pútnikov prechádzajúcich cez Via Francigena.

Santuario di San Michele Archangelo

Približne ďalších tisíc kilometrov priamym smerom po čiare sa dostaneme do Puglie, kde sa pôvodne neprístupná jaskyňa stala posvätným miestom. Ide o Svätyňu svätého Michala. Jej príbeh sa datuje do roku 490, kedy sa svätý Michal objavil sv. Lorenzovi Maioranovi.

Kláštor Symi

Z Talianska sa stopa sv. Michala Archanjela zjavila v ďalšej – šiestej svätyni. Nachádza sa v Grécku, na ostrove Symi. V tomto kláštore sa nachádza trojmetrová vysoká socha sv. Michala, jedna z najväčších na svete.

Kláštor na hore Karmel

Posvätná čiara končí v Izraeli, v kláštore na hore Carmel v Haife. Toto miesto bolo uctievané od staroveku a vznik tejto stavby ako kresťanskej a katolíckej svätyne sa datuje do 12. storočia.

Tip na knihu: 21 dní s Michalom Archanjelom, 100 modlitieb k anjelom, Anjeli vo videniach veľkých mystičiek. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.