Podľa pápeža a exorcistov sa diabol najviac obáva Božej Matky. Jedným z najbezpečnejších spôsobov boja proti diablovi je rozvíjanie úzkeho vzťahu s Pannou Máriou. Diabol ju nenávidí a uteká od tých, ktorí sú blízko nej.

Podľa skúseností talianskeho exorcistu otca Sante Babolina, „keď som sa naliehavo obracal na Najsvätejšiu Pannu Máriu, diabol mi odpovedal: „Už nemôžem vystáť „túto“ (Máriu) a už tu nemôžem zostať.“

Ďalej sledoval, že „najsilnejšie reakcie“ diabla počas exorcizmu sa objavujú „keď sa odkazuje na jej zjavenia.“Preto otec Babolin často volá Pannu Máriu jej titulmi spojenými s miestami jej zjavenia „Lurdská, Fatimská alebo Guadalupská.

Známy exorcista otec Gabriel Amorth potvrdzoval túto skutočnosť. V exorcizmoch mu diabol povedal: „Som vždy horší a strašnejší, keď hovoríš meno Madony, pretože som viac ponížený tým, že som bol porazený jednoduchým stvorením skôr než „Ním.“

Pápež František vyslovil podobné slová v homílii v st. Mary Major: „Tam, kde je Mária, diabol nevstupuje; kde je Matka, strach nezvíťazí.“

Prečo sa diabol tak bojí Panny Márie, jednoduchého dievčaťa z Nazaretu?

Počas obradu exorcizmu sa kňaz modlí: „Slávna Božia Matka, Panna Mária, ti prikazuje; ona, ktorá svojou pokorou a od prvého okamihu svojho Nepoškvrneného počatia rozdrvila tvoju pyšnú hlavu.“

Táto modlitba sa odvoláva na proroctvo predpovedané v knihe Genezis, kde Boh povedal hadovi: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ Genezis 3:15

Verš môžeme preložiť aj ako „ona udrie tvoju hlavu“ a tradične bol aplikovaná na Pannu Máriu.

Jej pokora bola taká radikálna, že rozdrvuje „hrdú, pyšnú hlavu“ Satana a je najistejšou obranou proti nemu a jeho útokom. Ako povedal diabol otcovi Amorthovi, „Je mi odporná, pretože je najpokornejšia zo všetkých tvorov a ja som pyšný; pretože je najčistejšia zo všetkých tvorov a ja nie som; pretože zo všetkých stvorení je najposlušnejšou Bohu a ja som rebel.“

Ak teda niekto chce poraziť dielo zla vo svojom vlastnom živote a vo svete, jednou z najsilnejších pomocí je kráčať k Panne Márii. Svätý Páter Pio s tým súhlasil, keď povedal: „Niektorí ľudia sú tak hlúpi, že si myslia, že môžu prežiť život bez pomoci Najsvätejšej Matky. Milujte Madonu a modlite sa ruženec, pretože jej Ruženec je zbraňou proti zlám dnešného sveta. Všetky milosti, ktoré dal Boh, prechádzajú blahoslavenou matkou.“

Zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Posledné Máriino volanie, Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov, Moje srdce zvíťazí. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.