Možno je pre nás ťažké tomu porozumieť, ale sv. Rafka mala sen o tom, že nesie kríž spolu s Ježišom. Jedného dňa v modlitbách poprosila Ježiša, aby jej zoslal svoje utrpenie. Rafka je zvláštnym orodovníkom tých, ktorí trpia. Jej milovníci ju verne prosia o príhovor a pomoc pri utrpení a zdraví.

Svätá Rafka kanonizovaná Janom Pavlom II.

Zvláštny a malebný Libanon leží na mieste, kde sa stretávajú tri kontinenty: Európa, Ázia a Afrika. Priťahuje pútnikov a turistov z rôznych častí sveta. Slávne cédre, ktoré sú staré dokonca tisíc rokov, sú krásnym symbolom tejto nádhernej krajiny.

Starý Byblos, Týra a Sidon nám pripomínajú príbehy z evanjelia a knihy Pieseň piesní. Evanjelista Marek, žiak sv. Pavla a Barnabáša, založil prvú komunitu v Byblose, takže môžeme povedať, že kresťanstvo v týchto oblastiach existuje už od čias Ježiša.

Ján Pavol II. poukázal na tieto udalosti a zdôraznil, že Libanon je tiež Svätou zemou. Bol to on, kto si s veľkou láskou a odhodlaním ctil osobnosť pokornej mníšky. Veď práve vďaka nemu bola Rebecca Pietra Choboq Ar-Rayes alebo Rafka vyhlásená za svätú.

Libanon je stále oporou kresťanstva na Blízkom východe. Je rodiskom v súčasnosti známych svätých: sv. Šarbela a sv. Rafky. Oni nám pripomínajú silné cédrové stromy zakorenené v libanonskej krajine. Je pozoruhodné, že príbehy a svedectvá o pomoci týchto mimoriadnych svätých nepochádzajú iba od kresťanov, ale aj od stúpencov iných náboženstiev. A tiež aj od tých, ktorí sú neveriaci alebo stratení, a hľadajú svoj životný zmysel.

Perla medzi libanonskými ženami

Väčšina z nás pozná príbehy o živote a zázrakoch sv. Šarbela a niekoľko miliónov verných putuje do dedinky Annaya, aby tu prosili tohto mimoriadneho svätca o pomoc pri riešení ich životných problémov, a to nielen pokiaľ ide o zdravie. Svet tiež stále viac objavuje sväticu s orientálnym menom Rafka (alebo Rafqa) – dá sa povedať, že je to perla medzi libanonskými príbehmi o statočných ženách.

Svätá Rafka pochádzala z rodiny maronitov. Narodila sa v roku 1832 a jej život poznačený utrpením trval 82 rokov. Tajomstvom jej svätosti je jednoduchý a skromný náboženský život. Rafka bola neobyčajná žena plná láskavosti a lásky k Bohu a ľuďom.

Možno je pre nás ťažké porozumieť tomu, ale snívala o tom, že nesie kríž spolu s Ježišom. Jedného dňa v modlitbách prosila Ježiša, aby jej zoslal svoje utrpenie. V tom okamihu cítila v očiach veľkú bolesť a jej hlava jej išla puknúť. Postupne stratila zrak. Rafka, ktorá sa doteraz tešila vynikajúcemu zdraviu, náhle mimoriadne ochorela. Ale v modlitbe ďakovala za tento dar utrpenia, ktorý trval mnoho rokov.

Na konci svojho života sa Rafka presťahovala spolu s ďalšími mníškami z kláštora sv. Šimona do nového kláštora sv. Jozefa v Jrabte, ktorý sa nachádza neďaleko Byblos. Nový kláštor sa časom malebne začlenil do horskej krajiny a vďaka vytrvalej a tvrdej práci si mníšky čoskoro spravili raj na zemi: pekne upravený a prosperujúci kláštor, kde putujú teraz tisíce pútnikov prosiaci o pomoc od tejto mimoriadnej mníšky.

Súcitná svätica

Rafka je zvláštnym zástancom tých, ktorí trpia a ktorí s dôverou prosia o jej príhovor za pomoc pri utrpení a zdraví. Kláštor sv. Jozefa v Jrabte prijíma každý rok svedectvá ľudí, ktorí prosia o uzdravenie.

Jedným z takýchto ľudí bola aj Violette Alagha Shehadeh, ktorá žije so svojou rodinou v Byblos. Požiadala o pomoc Rafku a ona ju vypočula. Violet pochádza z Hadchitu, neďaleko slávnej Kadisha, malebnej doliny na severe Libanonu, na ceste k oblasti biblických cédrov. Ticho a neobvyklá panoráma z neho robia ideálne miesto pre meditáciu a uvažovanie. Preto bol po stáročia útočiskom kláštorov a pustovní. V sýrskom jazyku (variácia aramejského jazyka) znamená Kaddish Sväté údolie.

Violet utrpela vážne zranenia čeľuste. Nemohla jesť, hovoriť a nedokázala normálne fungovať bez silnej bolesti. S veľkou dôverou sa obrátila na sv. Rafku. Raz v noci sa o tretej ráno zobudila a uvidela, ako nad jej hlavou stojí akási mníška: okamžite spoznala Rafkinu známu tvár.

Bola prekvapená, keď počula akési mechanické nástroje, ktoré čosi robili v jej ústach. Potom zaspala. Nasledujúce ráno cítila, že bola úplne vyliečená. Pani Violette išla priamo k svojmu lekárovi, ktorému vyrozprávala celý príbeh. Lekár načúval príbeh svojej pacientky, urobil jej röntgen a porovnal ho s predchádzajúcou snímkou. Bol šokovaný, pretože fotografia potvrdzovala svedectvo Violetty o tom, že bola uzdravená!

Šiesta rana Ježišova

Rafka povedala, že Boh dokáže urobiť nekonečne viac, než prosíme alebo dokážeme pochopiť. Centrom jej života bola svätá omša a keď bola vo veľmi ťažkom stave a nemohla sama chodiť, doplazila sa z cely do kaplnky, aby sa zúčastnila na liturgii …

Počas celého svojho života opakovala: Nezabudnite na šiestu ranu, ktorú mal Ježiš – na rameno! Rafka vysvetlila, že rana na ramene, na ktorej Ježiš niesol ťažký kríž, bola obzvlášť bolestivá. Dodnes sa sestry z kláštora sv. Jozefa, v ktorom sv. Rafka pôsobila, modlia šesťkrát Otčenáš, Zdravas’ Mária a Sláva Otcu podľa učenia tejto mimoriadnej svätice.

Dá sa povedať, že svätosť Rafky a jej mimoriadny život je nádherným svedectvom o tom, že Libanon nesie odkaz civilizácie kresťanskej lásky po celom Blízkom východe a tiež do sveta bez ohľadu na náboženstvo, pôvod alebo farbu pleti. Liečivá sila lásky a súcitu je určená každému.

Tip na knihu: Svätá Rafka: Kvet LibanonuModlitby k libanonským svätcom, Svätý Charbel, ochraňuj naše rodiny!. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.