kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 5 z 5 VÝSLEDKOV
Články

Skúška svätej Rafky

V prvú októbrovú nedeľu v roku 1885, na sviatok Ružencovej Panny Márie, si Rafka, ktorá sa tešila vynikajúcemu zdraviu, uvedomila, že niektoré jej spolusestry sú chorľavé, nevidiace či sužované nejakým telesným postihnutím. Sama to opísala takto: „Jedného dňa sa mníšky z Kláštora svätého Simeona prechádzali okolo kláštora. Bola práve Nedeľa posvätného ruženca. S dovolením predstavenej …

Články

Svedectvá o zázrakoch na príhovor svätej Rafky

Archív kláštora v Jrabte obsahuje nespočetné množstvo záznamov o zázračných udalostiach pripisovaných svätej Rafke. Vybrali sme niekoľko svedectiev, ktoré sú zverejnené na oficiálnej internetovej stránke tohto kláštora. Netreba však zabúdať na to, že najväčším zázrakom je duchovná premena osôb, ktoré sa cítia priťahované príkladom svätej Rafky a rozjímajú o jej živote. Uzdravený z leukémie Elias …

Články

Posolstvo svätej Rafky

Posolstvo svätej Rafky podľa Jána Pavla II. Dňa 10. júna 2001 pri príležitosti Rafkinho svätorečenia svätý Ján Pavol II. sprostredkoval svetu jadro posolstva sestry Rafky: „Svätorečením blahoslavenej Rafky Ar-Rayesovej Cirkev vyzdvihuje najmä tajomstvo lásky dávanej a prijímanej na Božiu slávu a spásu sveta. Táto mníška z Rádu libanonských maronitov túžila milovať a dávať život za …

Články

Chronológia života svätej Rafky

1832 Svätá Rafka Ar-Rayes sa narodila 29. júna 1832, na sviatok svätého Petra a Pavla, v libanonskom meste Himlaya. Pokrstili ju menom Petra. 1839 V útlom veku jej zomrela matka. 1843 Otec ju poslal do služby do vznešenej rodiny žijúcej v Damasku. Medzičasom sa otec druhý raz oženil. Z druhého manželstva sa mu narodili ďalšie …

Články

Svätá Rafka: Nezabudnite na šiestu ranu Kristovu

Možno je pre nás ťažké tomu porozumieť, ale sv. Rafka mala sen o tom, že nesie kríž spolu s Ježišom. Jedného dňa v modlitbách poprosila Ježiša, aby jej zoslal svoje utrpenie. Rafka je zvláštnym orodovníkom tých, ktorí trpia. Jej milovníci ju verne prosia o príhovor a pomoc pri utrpení a zdraví. Svätá Rafka kanonizovaná Janom …