Otec Tiago Varanda trpiaci na slepotu od 16 rokov kvôli vrodenému glaukómu bol vysvätený za kňaza v mariánskej svätyni Panny Márie z Sameiru v portugalskom Brage 15. júla 2019. Údajne je 35-ročný kňaz prvým slepým mužom, ktorý bol v Portugalsku vysvätený do kňazskej služby, hoci v tejto krajine sú aj iní slepí kňazi, ktorí však stratili zrak až po vysvätení.

Zasvätenie sa Márii

Deň po jeho kňazskom vysvätení prišiel otec Tiago do Cova da Iria, aby slávil omšu v kaplnke Zjavenia Panny Márie z Fatimy a venoval jej svoje kňazstvo. Vo vyhláseniach pre tlačovú kanceláriu svätyne (uverejnenú na webovej stránke svätyne) uvádza: „Fatima bola pre mňa vždy zvláštnym miestom už od môjho detstva. A v tomto dôležitom okamihu svojho života som chcel prísť zasvätiť aj moju kňazskú službu do rúk Márie, pretože viem, že s ňou sa môžem ľahšie zjednotiť s Ježišom.

Jedinečný zážitok slepého kňaza

Novovysvätený kňaz stihol navštívil svätyňu, ešte keď ešte mohol vidieť. Spôsob, akým to teraz prežíva, je samozrejme iný. “Zvuky ľudí, zvončeka a vtákov ma ťahajú na toto pokojné miesto a charakteristická vôňa sviečok ma privádza k oddanosti a uvažovaniu. Všetko sa hýbe veľmi pomaly a pokojne, čo napomáha zastaviť sa a sústrediť sa na Boha,“ povedal.

Vo svojich slovách publikovaných svätyňou vo Fatime hovorí otec Tiago o určitých obmedzeniach, ktoré prežíva kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu, a o tom, ako mu strata zraku pomáha priniesť jedinečný zážitok z výkonu svojej kňazskej služby.

Neschopnosť vidieť mi umožňuje neobťažovať sa vonkajšími vecami, hoci vnútorne musím vynaložiť rovnaké úsilie, často tak ťažké na dosiahnutie koncentrácie a vnútorného ticha. Taktiež mám pocit, že moje ďalšie zmysly sú čoraz naliehavejšie, najmä sluch, čo je schopnosť počúvať. A to je dar. Môžem byť tak kňazom, ktorý lepšie počúva ľudí v ich dramatických situáciách, v radostiach a viere.

Dedičstvo služby

Eucharistickú oslavu vo Fatime koncelebroval otec Tiago a ďalší dvaja novovysvätení kňazi, o. Jorge Gonçalves a o. Pedro Oliveira, ako aj „veterán“ kňaz mons. Joaquim Fernandes, ktorý má 103 rokov a v ten deň oslávil 74. výročie kňazskej vysviacky. Prítomnosť starých a nových generácií kňazov pri oltári vyzdvihla kontinuitu daru kňazstva, ktorý sa prenáša od Krista – pôvodcu eucharistickej sviatosti. Keď omša skončila, členovia kongregácie pozdravili oslavujúcich srdečným potleskom. Modlime sa, aby títo mladí kňazi mohli verne a radostne slúžiť Cirkvi po mnoho rokov po stopách kňazov ako mons. Fernandes!

Tip na knihu: Modlitby za kňazovFatima – celá pravdaTajný denník Alžbety Leseurovej. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.