Mnohým ľuďom na svete sa účty za lekársku starostlivosť neustále zvyšujú, a tak sa pre nich postupne stávajú jednoduché návštevy lekára nákladnou záležitosťou. To môže mnohých ľudí odradiť od toho, aby niekedy zašli k lekárovi, pretože vedia, že si nemôžu dovoliť také vysoké výdavky. Avšak bl. László Batthyány-Strattmann si určil svoju vlastnú prioritu slúžiť chudobným v rámci svojej lekárskej praxe, pričom nikdy sa neodvrátil od pacienta, ktorý nedokázal zaplatiť.

Ocitol sa vo výnimočnej situácii, keď zdedil zámok Körmend v Maďarsku po smrti svojho strýka. Tak mu bol udelený titul „princ“ a meno „Strattmann“. Hoc vlastnil kráľovské bohatstvo, ostal štedrý a jedno krídlo hradu premenil na nemocnicu.

Vatikánsky životopis Batthyányho podrobne popisuje, ako sa stal známym vďaka svojim lekárskym znalostiam a štedrosti k chudobným. Ladislav sa stal známym špecialistom vo svojej oblasti v Maďarsku aj v zahraničí. Bol tiež známy ako „doktor chudobných“ a chudobní sa k nemu hrnuli so žiadosťou o pomoc a radu. Ošetroval ľudí bezplatne. Ako „poplatok“ za lekárske ošetrenie a pobyt v nemocnici žiadal chorých, aby sa za neho modlili „Otče náš“. Recepty liekov boli tiež bezplatné a okrem toho, že im poskytoval lekárske ošetrenie, často im poskytoval aj finančnú pomoc. Táto štedrosť pochádzala z hlbokej a trvalej viery v Boha. Pred každou operáciou sa modlil k Bohu a vnímal Boha ako Božského lekára. Boha prosil vždy aj o požehnanie operácie. Bol presvedčený, že hoci lekárska chirurgia bola jeho doménou, bol stále nástrojom v Božích rukách a že samotné liečenie bolo Božím darom. Pred prepustením svojich pacientov z nemocnice im odovzdal obraz nášho Pána a knihu s názvom: „Otvorte oči a uvidíte.“ Toto bol spôsob, ako im mohol poskytnúť usmernenie v duchovnom živote. Pacienti a dokonca aj jeho vlastná rodina ho považovali za „svätého“. Jeho jedinečná lekárska prax bola pre mnohých inšpiráciou a zostala ňou aj po jeho smrti 22. januára 1931.

Svätý Ján Pavol II. blahorečil Lászla Batthyánya 23. marca 2003. Je mocným príhovorcom všetkých lekárov.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Uzdravený mocou Ježiša, Príď a uzdrav nás!, 61 minút k zázraku. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.