8. decembra 2020 nás pápež František pozval k roku venovanému svätému Jozefovi. Nejde však o prvú udalosť v tomto zmysle. Pri prechádzaní kroniky Oratória sv. Jozefa zistíte, že rok 1921 zasvätil svätému Jozefovi aj pápež Benedikt XV. Presne sto rokov odo dňa tejto výzvy zasväcuje rok 2021 aj pápež František.

Práve v kronike z januára 1921 si môžete prečítať obežník arcibiskupa z Montrealu, reverenda Paula Bruchésiho. Pripomína, že v júli 1920 pápež Benedikt XV. oznámil, že od 8. decembra toho istého roku bude celá Cirkev pozvaná na slávenie tejto veľkej udalosti: celý katolícky svet je pozvaný k slávnosti na počesť svätého Jozefa, manžela Presvätej Bohorodičky a patróna katolíckej cirkvi v čase a spôsobom, ktorý určí každý biskup

Prvýkrát bola žiadosť svätého otca podaná v súvislosti s 50. výročím vyhlásenia svätého Jozefa za patróna univerzálnej cirkvi (vyhlásil ho pápež Pius IX. 8. decembra 1870). Motto pápeža Benedikta XV. Bonum Sane vyjadruje želanie zveriť svätému Jozefovi svet zranený rokmi brutálnej vojny a podporiť návrat k hodnotám práce, rodiny a modlitby. Arcibiskup Bruchési pripomínajúc oddanosť svätému Jozefovi od čias nového Francúzska využil túto príležitosť a zdôraznil, do akej miery je prítomnosť oratória „veľkou cťou pre celú kanadskú diecézu – a to hlavné: ide o česť, že je centrom už slávnej púte na počesť svätého Jozefa.“ To dokazuje, akú významnú úlohu zohráva práca skromného brata Andreja Bessetta v montrealskom kostole.

Arcibiskup Bruchési uzatvára svoj obežník niekoľkými prosbami. Po prvé, aby otcovia Kongregácie Svätého Kríža usporiadali od 5. do 7. decembra trojdnie. Po druhé, aby každá farnosť zorganizovala v marci modlitebné trojdnie. Biskup Bruchési tiež žiadal, aby bol mesiac marec ovenčený ešte väčšou slávnosťou: pri každej svätej omši sa spieval Veni Creator a aby sa každý deň konali duchovné cvičenia (poučenie, zbožné čítanie, liturgický spev) na počesť svätého Jozefa.

Celý rok 1921 boli v kronike zaznamenaný ako maratón žiadostí biskupa Bruchésiho. Verní svojmu poslaniu vydávali piesne, blahoslavený otec Basile Moreaua, zakladateľ Kongregácie Svätého kríža, vydával inštrukcie, básne, historické štúdie o pobožnosti v Kanade atď. V roku 1921 vyšli aj kroniky Kongregácie Svätého Kríža.

Na záver je potrebné poznamenať, že hoci sa trojdnie na počesť svätého Jozefa slávi v Oratóriu od marca 1909, v roku 1921 sa po prvý raz slávi rok venovaný svätému Jozefovi spolu s ďakovnou novénou. Veľká tradícia, ktorá ožila aj o storočie neskôr – 8. decembra 2020.

zdroj: saint-joseph.org

Tip na knihu: Zasvätenie sa svätému Jozefovi, Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, 7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.