1. Pôst je najsilnejším znakom pokory pred Bohom. Ak si niečo odriekate (jedlo, zábavu, pôžitky) kvôli Bohu, potom pre Ním prejavujete svoju pokoru.
 2. Pôst je najrýchlejší spôsob, ako potvrdzovať svoje pomazanie. Čím viac sa postíte, tým viac budete pomazaný.
 3. Pôst buduje disciplínu tela a telesných túžob.
 4. Pôst brúsi vnútorného človeka (dušu). V duchu sa stávate oveľa citlivejší. Cítite veci skôr, než sa stanú. Keď vám váš duchovný vodca povie, aby ste vykonali alebo obetovali niečo zo seba, už to nebude pre vás problém, pretože v duchu ste sa s touto výzvou stotožnili. Keď vám váš duch nahovára, aby ste finančne niečo alebo niekoho podporili, s pocitom šťastia prispejete, lebo ste sa tak rozhodli vo svojom vnútornom človeku.
 5. Pôst umožňuje uvoľniť vášho vnútorného človeka do celej vašej generácie. Stanete sa tak požehnaním nielen pre svoju rodinu, ale aj pre svojich súčasníkov.
 6. Pôst vás zmení na iného človeka a zabije vo vás pýchu.
 7. Pôst obnovuje povolanie, do ktorého vás Boh pozval.
 8. Pôst je zákon viery. Posilňuje vašu vieru (Mt 7, 21). Tí, ktorí sa len zriedka postia, majú problém uveriť veľkým veciam. Vždy majú na všetko protiargumenty. Pre takých je všetko ťažké.
 9. Pôst povyšuje vieru na vyššiu úroveň než obyčajná modlitba. Keď sa postíte, váš duchovný pokrok napreduje oveľa rýchlejšie. Napríklad v Mk 9, 29 Ježiš hovorí: „Toto po­kolenie ne­môže vy­j­sť nijakým činom, iba mod­lit­bou a pôs­tom.“ (Roháčkov preklad).
 10. Pôst oživuje vaše uši a otvára oči ducha, aby videli aj to, čo je neviditeľné. Poskytuje možnosť prorocky konať. Proroctvo a pôst sú priatelia.
 11. Pôst je rýchlym spôsobom, ako si udržiavať dobré zdravie. Vďaka tomu vyzeráte na sladkých 16 🙂
 12. Pôst dokáže zničiť veľa chorôb vo vašom tele.
 13. Lekári hovoria, že pôst zvyšuje prietok krvi. Pomáha vašim žilám a tepnám. Lieči hypertenziu (vysoký krvný tlak).
 14. Pôstom dokážu ženy kontrolovať periodické fyziologické zmeny, ktoré sú pod kontrolou reprodukčného hormonálneho systému.
 15. Pôst posilňuje pokoj a istotu vo víťazstvo, ktoré sa koniec koncov premietnu do dlhého života.
 16. Pôst lieči obezitu a cukrovku.
 17. Pôst rozbíja zlé návyky ako fajčenie. Ak vás ovláda zlozvyk, akým je alkohol či hnev, môžete prosiť Boha v pôste, aby všetko toto zmyl krvou Ježiša Krista.
 18. Pôst vás povzbudzuje k nezvyčajne dobrej nálade a ochromuje vašich nepriateľov. 
 19. Pôst vás vovádza do ďalšej fázy života, podnikania, kariéry atď. Už vás nebaví, kde ste? Postite sa.
 20. Pôst vám prináša úspech do vášho života a vašej rodiny atď. Mnohé veci sa vďaka nemu urýchlia, napríklad problémy v manželstve, uzdravenie, zamestnanie, prekonanie rôznych strachov atď.

Tip na knihu: Pôstny navigátorPôstna cesta s Matkou MáriouUzdravujúci pôst duše. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.