Život človeka sa započal nielen v momente, keď nás Boh utvoril z prachu zeme, ale naplno začal, keď Boh vdýchol život do jeho nozdier. A tak nás navždy naplnil jednou podstatou tela a duše.

Ako verní katolíci sme povolaní živiť našu dušu duchovným pokrmom v podobe Slova Božieho. Avšak telo a duša sú neoddeliteľnou jednotnou povahou a my sme tak povolaní, aby sme živili nielen dušu, ale aj telo.

“Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.”
(Mt 4, 4).

Od veľkonočného jedla až po mannu z neba, od zázračného nasýtenia zástupu ľudí až po poslednú večeru sa nejakým spôsobom o jedle rozpráva v celej Biblii a táto téma sa preplieta ako dôležitý prvok v histórii spásy.

Čo presne Biblia hovorí vo veciach obživy tela? Tu je zoznam desiatich potravín spomenutých v celej Biblii, ktoré Ježiš jedával počas svojho pozemského života.

  1. Mandle (Num 17, 8)
  2. Figy (Mk 11, 12 – 14)
  3. Hrozno (Neh 13, 15)
  4. Olivy (Jak 3, 12)
  5. Teľa (Lk 15, 23)
  6. Vajcia (Lk 11, 12)
  7. Syr (Job 10, 10)
  8. Mlieko (1 Kor 3, 2)
  9. Med (Mt 1, 6)
  10. Kobylky (Mt 3, 4)

Všetci sme povolaní sýtiť telo aj dušu, ale nie všetci sú požehnaní jednoduchou potrebou, akou je prístup ku každodennému jedlu. Jeden z deviatich ľudí na svete, čo je takmer miliarda ľudí, nemá dostatok potravy na to, aby viedol zdravý a aktívny život. Avšak prostredníctvom charitatívnych organizácií sa môžeme podieľať na tomto Božom diele a pomôcť hocijakým spôsobom zabezpečiť jedlo do celého sveta tým, ktorí to najviac potrebujú.

Spolu s pápežom Františkom vznikla nová iniciatíva MISSIO, katolícka platforma na financovanie pomoci najchudobnejším oblastiam sveta.

Tip na knihu: Kuchyňa svätej Hildegardy, Duša Kristova, posväť ma, 21 spôsobov adorácie