Diabol dokázal presvedčiť Evu ku klamstvu. Máme aj my podiel viny?

Pápež František sa sústredil na jedno slovo v Biblii, ktoré nám pomáha vnímať desať prikázaní, ako by sme ich mali skutočne vidieť – nie ako chladné smernice, ale ako pozvanie na vzťah. Pápež ponúkol túto úvahu počas generálnej audience, keď pokračoval vo svojej novej sérii katechéz o prikázaniach.

“V Biblii neexistujú prikázania autonómne, ale sú súčasťou vzťahu,” povedal svätý Otec a poukázal na to, že na začiatku Exodusu v 20-tej kapitole čítame – a toto je dôležité -“Potom Boh hovoril všetky tieto slová.”

“Zdá sa, že je to začiatok ako ktorýkoľvek iný, ale nič v Biblii nie je len tak. Text nám nehovorí: ‘A Boh povedal tieto prikázania, ale tieto slová’. Židovská tradícia vždy nazýva Desatoro ‘desatimi slovami’. A termín Dekalóg znamená presne toto. A napriek tomu majú formu zákonov, sú to objektívne prikázania. Prečo potom svätý autor používa termín ‘desať slov’? Prečo? A prečo nie ‘desať prikázaní’?”

Aký je rozdiel medzi príkazom a slovom? Príkaz je v podstate komunikácia, ktorá nevyžaduje dialóg. Slovo je na druhej strane základným prostriedkom vzťahu ako dialógu. … Slovo je prijímané, komunikácia je stanovená. Prikázania sú slová Božie: Boh komunikuje v týchto desiatich slovách a očakáva našu odpoveď.

František podotkol, aké odlišné je ‘prijať rozkaz’ oproti ‘vnímaniu, že sa niekto snaží s nami hovoriť’. A uvažuje nad tým, ako Satan na začiatku dokázal podviesť Adama a Evu presne v tomto bode. “Chcel ich presvedčiť, že Boh im zakázal jesť ovocie stromu dobra a zla, aby ich udržal v podriadenosti. Uvažujme nad týmto: je prvé prikázanie, ktoré dal Boh človeku uvalením nejakého despotu, ktorý iba zakazuje a núti, alebo je to starostlivosť otca, ktorý opatruje svoje deti a chráni ich pred sebazničením? Je to slovo, alebo je to príkaz?“

Najtragickejšie, medzi všetkými tými klamstvami, ktoré had povedal Eve, je vsugerovanie podoby akého závistlivého božstva. Mohli by sme všetky diablove slová pretlmočiť asi takto: ‘Ale nie, Boh vám závidí. Boh nechce, aby ste boli slobodní.’ Fakty dokazujú dramaticky, že had klamal a presvedčil ich, že slovo lásky je príkazom.”

Pápež dodal, že človek je vždy na tejto križovatke a čelí otázke: “Prikazuje mi Boh tieto veci alebo sa o mňa stará? Jeho prikázania sú len zákonom, alebo obsahujú slovo, ktorými sa snaží ma ochrániť? Je Boh pánom alebo otcom? Boh je Otec, nikdy na to nezabudnite. Aj v najhorších situáciách vnímajme, že máme Otca, ktorý nás všetkých miluje. Sme predmety alebo potomkovia? Tisíckrát si musíme vybrať medzi mentalitou otrokov alebo mentalitou synov. Prikázanie je od otca, slovo je od otca.”.

“Duch Svätý je Duchom synov, Ježišovým Duchom,” povedal pápež. “Duch otrokov nemôže len represívne prijímať zákon a vynášať dva protichodné výsledky: buď život zložený z povinností alebo násilná reakcia odmietnutia. Prikázania sú cestou k slobode, pretože sú slovom Otca, ktorý nás oslobodzuje na tejto ceste. Svet potrebuje nie legalizmus, ale starostlivosť. Potrebuje kresťanov so synovským srdcom: nezabudnite na to.”

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Duchovný boj a rozlišovanie duchov, Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami, 40 dní duchovného boja. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.