kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 25 VÝSLEDKOV
Články

Sila svätého Božieho mena

Podľa slov o. Gabriela Amortha, bývalého hlavného exorcistu z Ríma, ktorý vykonal desaťtisíce exorcizmov, démoni všeobecne nehovoria a nedokážu povedať sväté mená. Namiesto toho nazývajú Ježiša „on“ alebo „váš šéf“. Ak sa naši najhorší duchovní nepriatelia zatrasú pri predstave, že niekto vyslovuje sväté Božie meno, prečo ho potom hovoríme s takou neopatrnosťou a nerozvážnosťou? Zdá …

Články

Čo hovoria cirkevní otcovia o pápežovi

Už raní kresťania skutočne priznávali Petrovo prvenstvo medzi apoštolmi. Ide o nesporný fakt, pretože v prvých storočiach neexistovali prípady, keď by kresťania popierali Petrov primát a v tomto zmysle aj nástupníctvo ďalších rímskych biskupov na Petrovom stolci. sv. Klement Alexandrijský (r. 200): “Peter je vyvolený, prvý z prvých, prvý z učeníkov, za ktorého sám Spasiteľ zaplatil …

Články

Bola kňazova slabá viera dôvodom sviatku Božieho Tela?

Kňaz v pochybnosti Nemecký kňaz menom o. Peter Pražský zápasil so svojou vierou v Najsvätejšiu Eucharistiu. Okolo seba vídal nezáujem laikov, všeobecnú nemorálnosť a lenivosť duchovenstva a nedostatok úcty k posvätnej liturgii. Bolo pre neho ťažké uveriť, že náš Pán Ježiš by sa s nami delil o svoje Telo a Krv vo Svätej Eucharistii. Stalo …

Články

Čo sa stane s našou dušou, keď obetujeme almužnu?

Keď obetujeme almužnu chudobným, nedokážeme okamžite “vidieť” plný účinok nášho dobrého skutku. Nielenže prináša úžitok osobe, ktorá dostala dar (snáď), ale má aj vplyv na našu dušu. A to väčšiu, než si vieme predstaviť. Svätý Ján Almužník, svätý alexandrijský biskup zo 7. storočia, sa snažil prostredníctvom nasledujúceho príbehu povzbudiť svoj ľud, aby sa správal štedrejšie …

Články

Som katolík, pretože Ježiš je tu, v tejto Cirkvi, vo svojom tele

A tu stretám svojho Pána a svojho Boha, svoje absolútne a nezameniteľné Všetko. Áno, on je nejakým spôsobom prítomný všade; ale prítomnosť má viacero významov. Existujú viaceré druhy a stupne prítomnosti. Sám v sebe je prítomný viac než v nejakom stvorení; vo stvoreniach s rozumovou dušou je prítomný viac než v iných stvoreniach; v dobrých …

Články

Som katolík, pretože verím, že katolícka viera je pravdivá

Som katolík, pretože verím, že katolícka viera je pravdivá. To, že človek verí, že je niečo pravdivé, osobne považujem za prvý a jediný oprávnený dôvod, aby niečomu veril. Ak to nie je jasné aj vám, totiž, ak toto nepovažujete za svoj hlavný dôvod, aby ste niečomu verili, tak podľa mňa nie ste k sebe úplne …

Články

Je Francúzsko úplne sekularizované? Stav cirkvi v krajine.

Dejiny Francúzska, ktoré sa dnes vníma prizmou francúzskej revolúcie (1789) a jej protiklerickým listom, oplývajú dejinami miestnych svätcov a náboženských hnutí, ktoré žiaria po celej Európe. Práve Frankovia ako prví prijali kresťanstvo na našom kontinente, vďaka čomu má Francúzsko právo byť najstaršou dcérou Cirkvi v Európe. Svätý Ján Pavol II. opakovane zdôrazňoval, že pravým bohatstvom …

Články

Som ľavák. Môžem sa prežehnať ľavou rukou?

„Kresťan začína svoj deň, svoje modlitby a každú svoju činnosť znakom kríža „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen“. Pokrstený zasväcuje svoj deň Božej sláve a vyprosuje od Spasiteľa milosť, ktorá mu ako dieťaťu nebeského Otca umožňuje konať v Duchu Svätom. Znak kríža nás posilňuje v pokušeniach a ťažkostiach.“ (KKC, 2157). Bol to …

Články

Koniec sveta: druhý Kristov príchod a posledný súd

Nedávno sme slávili Vianoce, príchod Božieho Syna na tento svet. Naisto vieme, že on, Ježiš Kristus, príde ešte raz, už nie ako malé dieťa, ale so svojou Božskou slávou ako Sudca a Vládca celého stvorenia. To sa odohrá v závere ľudských dejín.   Prečítajme si slová svätého evanjelia podľa Matúša 24,29-31.37-44: Hneď po súžení tých dní …

Články

Dokáže cirkev zmeniť svet aj dnes?

Iste ste už počuli niekedy niekoho hovoriť, že ak by sa Ježiš vrátil dnes na zem, svoju Cirkev by nepoznal. Zdá sa, že tento povzdych sa často objavuje na sociálnych sieťach na profiloch ľudí, ktorí sa snažia nájsť nejakú tú chybu v Cirkvi. Je pravdou, že kresťania v každom veku histórie robili veci, ktoré spôsobili, …

Články

Čo nám dnes vlastne hovorí Sviatok Krista Kráľa?

V poradí 34. nedeľa v roku je tiež známa ako slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, kráľa vesmíru. Tento sviatok založil v roku 1925 pápež Pius XI. v reakcii na rastúci sekularizmus na Západe a nevyriešenú rímsku otázku. S veľkou jasnosťou a hĺbkou vyjadrila Svätá stolica svoju nádej, že sviatok bude mať vplyv na laikov. Pritom …

Články

Čím sú katolíci iní od protestantov?

Dôvod, prečo sme sa rozhodli pre tému katolíci a protestanti (resp. protestantské vierovyznanie), je jednoznačný. Za posledné obdobie ste si na sociálnych médiách iste všimli, akým spôsobom sa vedie debata na túto tému. Mnohí zástancovia takýchto náboženských skupín a denominácií na katolíckych stránkach neustále atakujú učenie katolíckej viery, zvlášť v období dušičiek či v čase …

Články

Posledné udalosti pred koncom sveta

V období adventu, ktorý sa o pár dní začne, sa nebudeme pripravovať iba na príchod Spasiteľa na svet v tichu zabudnutej betlehemskej maštale, ale budeme vnímať aj jeho druhý slávny príchod za zvukov trúb. A to všetko na konci časov. Podobne ako pozemský život každého z nás raz skončí a postavíme sa pred Boha, tak …

Články

Svätí evanjelisti a ich symboly. Viete, čo znamenajú?

Evanjelisti, každý jeden má svoj vlastný symbol – človeka, leva, býka a orla. Prečo tieto symboly? Tradične sú štyria evanjelioví spisovatelia reprezentovaní nasledujúcimi symbolmi: Tieto symboly sú prevzaté z proroka Ezechiela: Stalo sa v tridsiatom roku, štvrtý (mesiac), piaty deň mesiaca, keď som bol medzi zajatcami pri rieke Chobar, otvorili sa nebesia a videl som …

Články

Kardinál Sarah: Európa nespozná pokoj a radosť, kým sa nevráti k Bohu

Chartres – Kardinál Sarah vyzval pútnikov, ktorí putovali do katedrály v Chartres k evanjelizácii západných krajín. Odvrátenie sa od Boha ich ponorilo do nihilizmu a zmätku. Na pútnické miesto v Chartres sa zhromaždilo takmer 15 000 veriacich. Kardinál Sarah ich oslovil:„Drahí pútnici z Francúzska, pozrite sa na túto katedrálu, Vaši predkovia ju postavili, aby ohlasovali …

Články

Ako vnímať desať Božích prikázaní?

Diabol dokázal presvedčiť Evu ku klamstvu. Máme aj my podiel viny? Pápež František sa sústredil na jedno slovo v Biblii, ktoré nám pomáha vnímať desať prikázaní, ako by sme ich mali skutočne vidieť – nie ako chladné smernice, ale ako pozvanie na vzťah. Pápež ponúkol túto úvahu počas generálnej audience, keď pokračoval vo svojej novej …