kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 29 VÝSLEDKOV
Články

Som katolík pre katedrály

Katedrály sú technologické zázraky, ktoré o celé stáročia predbehli svoj čas. Svojimi oporným oblúkmi niekedy pripomínajú kozmické rakety. Povznášajú ducha. Div že sa aj samy neodlepia od zeme. Neprekvapilo by ma, keby som v jedno ráno zistil, že všetky katedrály opustili svoje štartovacie plochy a vzlietli k nebu. Katedrály nie sú len krásne; ony sú …

Články

Som katolík, pretože len táto Cirkev dokáže rozdrviť diabla

Vždy, keď má niekto skutočný záujem o exorcizmus, ide za katolíckym kňazom. Videli ste už film s protestantským exorcistom? Katolícka cirkev je „odborníčkou“ na ten najnebezpečnejší boj zo všetkých, na duchovný boj. Prečo? Z viacerých dôvodov: Tento úryvok pochádza z knihy 40 dôvodov, prečo som katolík, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Články

Sila svätého Božieho mena

Podľa slov o. Gabriela Amortha, bývalého hlavného exorcistu z Ríma, ktorý vykonal desaťtisíce exorcizmov, démoni všeobecne nehovoria a nedokážu povedať sväté mená. Namiesto toho nazývajú Ježiša „on“ alebo „váš šéf“. Ak sa naši najhorší duchovní nepriatelia zatrasú pri predstave, že niekto vyslovuje sväté Božie meno, prečo ho potom hovoríme s takou neopatrnosťou a nerozvážnosťou? Zdá …

Články

Čo hovoria cirkevní otcovia o pápežovi

Už raní kresťania skutočne priznávali Petrovo prvenstvo medzi apoštolmi. Ide o nesporný fakt, pretože v prvých storočiach neexistovali prípady, keď by kresťania popierali Petrov primát a v tomto zmysle aj nástupníctvo ďalších rímskych biskupov na Petrovom stolci. sv. Klement Alexandrijský (r. 200): “Peter je vyvolený, prvý z prvých, prvý z učeníkov, za ktorého sám Spasiteľ zaplatil …

Články

Bola kňazova slabá viera dôvodom sviatku Božieho Tela?

Kňaz v pochybnosti Nemecký kňaz menom o. Peter Pražský zápasil so svojou vierou v Najsvätejšiu Eucharistiu. Okolo seba vídal nezáujem laikov, všeobecnú nemorálnosť a lenivosť duchovenstva a nedostatok úcty k posvätnej liturgii. Bolo pre neho ťažké uveriť, že náš Pán Ježiš by sa s nami delil o svoje Telo a Krv vo Svätej Eucharistii. Stalo …

Články

Čo sa stane s našou dušou, keď obetujeme almužnu?

Keď obetujeme almužnu chudobným, nedokážeme okamžite “vidieť” plný účinok nášho dobrého skutku. Nielenže prináša úžitok osobe, ktorá dostala dar (snáď), ale má aj vplyv na našu dušu. A to väčšiu, než si vieme predstaviť. Svätý Ján Almužník, svätý alexandrijský biskup zo 7. storočia, sa snažil prostredníctvom nasledujúceho príbehu povzbudiť svoj ľud, aby sa správal štedrejšie …

Články

Krízu v Cirkvi spôsobil odchod od Boha

Kríza, ktorej dnes Katolícka cirkev čelí, vyplynula zo snahy – aj zo strany niektorých cirkevných činiteľov – o zosúladenie s kultúrou a opustenie učenia viery, uviedol kardinál Gerhard Müller 1. januára. “Kríza v Cirkvi je spôsobená človekom a vznikla, pretože sme sa sami prispôsobili duchu života bez Boha,” povedal kardinál tisícom katolíkov zhromaždených vo Phoenixe …

Články

Príbeh o tom, ako katolícka cirkev zachránila New York

Úzke chodby v dome na ulici 32 Prince Street na Dolnom Manhattane tichúčko rozprávajú príbehy zašlých čias: o džavote osirelých detí na malom nádvorí, niekde v diaľke počuť kroky rehoľných sestier kráčajúcich po ulici, keď v nedeľu chvátali na svätú omšu do „starej“ katedrály sv. Patrika na Mott Street, ešte tu visí vyblednutý portrét milosti …

Články

Som katolík, pretože Ježiš je tu, v tejto Cirkvi, vo svojom tele

A tu stretám svojho Pána a svojho Boha, svoje absolútne a nezameniteľné Všetko. Áno, on je nejakým spôsobom prítomný všade; ale prítomnosť má viacero významov. Existujú viaceré druhy a stupne prítomnosti. Sám v sebe je prítomný viac než v nejakom stvorení; vo stvoreniach s rozumovou dušou je prítomný viac než v iných stvoreniach; v dobrých …

Články

Som katolík, pretože verím, že katolícka viera je pravdivá

Som katolík, pretože verím, že katolícka viera je pravdivá. To, že človek verí, že je niečo pravdivé, osobne považujem za prvý a jediný oprávnený dôvod, aby niečomu veril. Ak to nie je jasné aj vám, totiž, ak toto nepovažujete za svoj hlavný dôvod, aby ste niečomu verili, tak podľa mňa nie ste k sebe úplne …

Články

Je Francúzsko úplne sekularizované? Stav cirkvi v krajine.

Dejiny Francúzska, ktoré sa dnes vníma prizmou francúzskej revolúcie (1789) a jej protiklerickým listom, oplývajú dejinami miestnych svätcov a náboženských hnutí, ktoré žiaria po celej Európe. Práve Frankovia ako prví prijali kresťanstvo na našom kontinente, vďaka čomu má Francúzsko právo byť najstaršou dcérou Cirkvi v Európe. Svätý Ján Pavol II. opakovane zdôrazňoval, že pravým bohatstvom …

Články

Som ľavák. Môžem sa prežehnať ľavou rukou?

„Kresťan začína svoj deň, svoje modlitby a každú svoju činnosť znakom kríža „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen“. Pokrstený zasväcuje svoj deň Božej sláve a vyprosuje od Spasiteľa milosť, ktorá mu ako dieťaťu nebeského Otca umožňuje konať v Duchu Svätom. Znak kríža nás posilňuje v pokušeniach a ťažkostiach.“ (KKC, 2157). Bol to …

Články

Koniec sveta: druhý Kristov príchod a posledný súd

Nedávno sme slávili Vianoce, príchod Božieho Syna na tento svet. Naisto vieme, že on, Ježiš Kristus, príde ešte raz, už nie ako malé dieťa, ale so svojou Božskou slávou ako Sudca a Vládca celého stvorenia. To sa odohrá v závere ľudských dejín.   Prečítajme si slová svätého evanjelia podľa Matúša 24,29-31.37-44: Hneď po súžení tých dní …

Články

Dokáže cirkev zmeniť svet aj dnes?

Iste ste už počuli niekedy niekoho hovoriť, že ak by sa Ježiš vrátil dnes na zem, svoju Cirkev by nepoznal. Zdá sa, že tento povzdych sa často objavuje na sociálnych sieťach na profiloch ľudí, ktorí sa snažia nájsť nejakú tú chybu v Cirkvi. Je pravdou, že kresťania v každom veku histórie robili veci, ktoré spôsobili, …

Články

Čo nám dnes vlastne hovorí Sviatok Krista Kráľa?

V poradí 34. nedeľa v roku je tiež známa ako slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, kráľa vesmíru. Tento sviatok založil v roku 1925 pápež Pius XI. v reakcii na rastúci sekularizmus na Západe a nevyriešenú rímsku otázku. S veľkou jasnosťou a hĺbkou vyjadrila Svätá stolica svoju nádej, že sviatok bude mať vplyv na laikov. Pritom …

Články

Čím sú katolíci iní od protestantov?

Dôvod, prečo sme sa rozhodli pre tému katolíci a protestanti (resp. protestantské vierovyznanie), je jednoznačný. Za posledné obdobie ste si na sociálnych médiách iste všimli, akým spôsobom sa vedie debata na túto tému. Mnohí zástancovia takýchto náboženských skupín a denominácií na katolíckych stránkach neustále atakujú učenie katolíckej viery, zvlášť v období dušičiek či v čase …