“Zdravas´ Mária” je veľmi účinná modlitba z týchto dôvodov:

  1. Pre spomienky, ktoré vyvoláva: pripomína nám anjelovo zvestovanie a návštevu Panny Márie u sv. Alžbety.
  2. Pretože jeho prvá časť je rýdza a úplne nezištná modlitba plná lásky, je to vďakyvzdanie Matke nášho Vykupiteľa.
  3. Pretože jej druhá časť je pokorná prosba, v ktorej sa s prednášaním Zdravasu spájame s univerzálnym zborom, ktorý ju opakuje.
  1. Pretože je to pozdrav, ktorý diktoval sám Duch Svätý archanjelovi Gabrielovi a sv. Alžbete. V tejto modlitbe cítime dych Božej Prozreteľnosti.
  1. Pretože je to nový a jedinečný pozdrav, ktorý nebude opakovaný nikomu z ľudstva. Je to doklad a pripomienka všetkých Božích zázrakov, ktoré vykonal v najsvätejšej Panne Márii: milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, svätá Mária, Matka Božia! ….

Svätý Ambróz hovorí, že keď Duch Svätý počuje tieto slová, spoznáva v nich svoje vlastné dielo.

Archanjel Gabriel hovoril menom neba, sv. Alžbeta menom krajiny a my zbierame tieto pozdravy zo zeme a dvíhame ich k nebu.

Keď počujeme zvuk krídel pekelného zradného zradcu, ktorý chce na nás zaútočiť a vyslovíme Zdravas’ Mária, tento nebeský pozdrav vzďaľuje zlých duchov a prináša požehnanie zhora.

(Anno Mariano, P. Eliecer Salesman, str. 145-146).

Správna modlitba Zdravas’ prináša obrátenie

Dr. Laemer bol protestant a prijal od priateľa túto radu: Modli sa každý deň anjelský pozdrav, ktorým oslovil anjel Pannu Máriu … Skutočne to vykonal a za mesiac požiadal o výučbu v katolíckej viere a vstúpil do pravej cirkvi. Zdravas´ Mária zariadilo jeho obrátenie.

Prvé Ave Mária, ktoré archanjel povedal našej Matke v deň Zvestovania, spôsobilo najväčší zázrak v dejinách vtelenia Božieho Syna a bolo počiatkom našej spásy. Preto katolíci neustávajú nikdy v modlitbe Zdravas’ Mária.

Blahoslavený Simon Rojas, veľký misionár, hovorieval: Zatiaľ nebolo ani jedinej milosti, ktorú by som nedostal bez vrúcnej prosby Zdravas´ Mária.

S akým zápalom sa túto modlitbu modlíme? Myslíme na to, čo hovoríme?

Tip na knihu: Účinná novéna troch Zdravasov10 zázrakov ružencaAko sa modliť ruženec. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.