Tanečné divadlo ATak vzniklo v roku 1998 s cieľom „atakovať“ duše divákov s kvalitným programom, nezameniteľnou hudbou a myšlienkami, ktoré prinútia ľudí zamyslieť sa nad sebou samým, životom a vzťahom s Bohom. Počas svojej 21-ročnej existencie pravidelne hrávali nielen v divadlách, ale aj na rôznych mládežníckych stretnutiach, festivaloch či školách. Odohrali vyše 500 vystúpení na Slovensku, v Čechách i v ďalekom zahraničí. Svojimi inscenáciami šírili nákazlivú chuť žiť a lásku, ktorá má moc premeniť svet. Posledné vystúpenie – inscenáciu AGNUS DEI: Okamih zlomu v kocke – odohrali 24. novembra 2019 v Bojniciach.

Vznik ATak-u

ATak založila partia spolužiakov – bratislavských gymnazistov. „Tvárou“ ATaku, režisérom a neprehliadnuteľným tanečníkom bol dlhé roky Pavol Danko, známy predovšetkým z TV Lux. Tím sa postupne rozrastal o nových členov – nadšencov z celého Slovenska, ktorí sa stotožňovali s hlavnou myšlienkou ATaku šíriť posolstvá prostredníctvom tancu, spevu, hudby, symboliky a divadla. V centre pozornosti všetkých inscenácií, ktorých bolo za tie roky skutočne neúrekom, bol vždy človek s jeho slabosťami, ale aj radosťami.

Inscenácie

Medzi inscenácie, ktoré ATak priniesol divákom, patrili vymyslené príbehy a rozprávky (Nechcené REQUIEM, Nič, s.tr.o.MY, smeti!, zloDEJ, XXL, Záh(r)ada, zimOsen, koNIEc, Galéria), ale aj hry, ktoré čerpali námety z histórie (Golgota, Šero, Slnko za mrakmi, eX.o.dus., Pra(e)meň, (v)RAJ, OKO, S(h)alome, Chcel(a) by som letieť). Hoci Boha nespomínali explicitne v každej jednej inscenácií, jeho bezpodmienečná a tak často nepochopiteľná láska k nám tvorila pevnú súčasť každého jedného námetu.

Odkaz ATak-u

Divadlo ATak bolo jedinečným projektom, pre ktorý na Slovensku neexistuje náhrada. Prostredníctvom umenia šírili pravdu, dobro, lásku a nádej aj v tých najťažších chvíľach. Dokázali sa atraktívnym spôsobom prihovárať všetkým vekovým kategóriám – mladým, rodinám i starším ľuďom, ktorí z ich vystúpení odchádzali obohatení, plní nového elánu a v neposlednom rade povzbudení vo viere. Ich nezameniteľné umenie sa navždy zapísalo do sŕdc ich divákov.