Počas nedávneho výletu do Londýna diskutoval nigérijský biskup Doeme o tom, ako islamistickí teroristi zničili jeho diecézu a prečo ho vízia Ježiša inšpirovala k duchovným bojom.

Je úplne jednoznačné, že je zapálený do modlitby ruženca, pretože ju vníma ako duchovnú zbraň, ktorá pomáha trpiacemu stádu, zvlášť v boji s teroristickou hrozbou Boko Haram. Jemu zverený ľud prežíva trápenie, a preto prosí ľudí, aby sa za nich modlili ruženec. Biskup práve odcestoval zo svojej diecézy Maiduguri, v štáte Borno v severovýchodnej Nigérii, na päťdňovú prehliadku Londýna, v rámci ktorej bude slúžiť omše, zúčastní sa prezentácií a rôznych stretnutí. V roku 2009 bol menovaný biskupom. On i jeho ľudia z diecézy žijú život plný tých najhorších prenasledovaní, ktoré zažili kresťania v nedávnej dobe. Islamská teroristická skupina Boko Haram zmenila diecézu Maiduguri na pustatinu zničených kostolov, domov, škôl a nemocníc.

„Boko Haram chce zničiť kresťanstvo na severovýchode Nigérie i mimo nej, dokonca aj na celom svete,“ povedal biskup Doeme.

Litánie pustošenia

Biskup Doeme hovorí, že od začiatku povstania bolo zabitých približne 5 000 katolíkov. „Sú v nebesiach s miliónmi iných svätých a mučeníkov, ktorí sa teraz prihovárajú za nás na zemi,“ povedal. 100 000 veriacich je vysídlených a 25 z jeho 46 kňazov bolo vyhnaných z ich apoštolátov, zatiaľ čo 45 rehoľných sestier utieklo. Viac ako 350 kostolov a farských domov zhorelo na popol a 22 zo 40 farských centier a kaplánskych sídel bolo opustených alebo obsadených Boko Haram.

Podľa Organizácie spojených národov bolo od roku 2009 zabitých najmenej 20 000 ľudí teroristami z Boko Haram, zatiaľ čo 200 z 276 dievčat z mesta Chibok uniesli v apríli 2014 a stále sú nezvestné. Asi 2,6 milióna ľudí bolo vysídlených do iných častí Nigérie alebo sa rozutekali do Čadu a Kamerunu.

Koncom septembra zástupca generálneho tajomníka OSN Toby Lanzer opísal situáciu ako najhoršiu, akú kedy videl, a predpovedal, že môže prekonať Sýriu z hľadiska humanitárnej pomoci. Milióny ľudí žijú v podmienkach podobných hladomoru. OSN sa obáva, že 70 000 až 80 000 detí zomrie hladom. Biskup však zostal. Prečo? A čo mu dáva silu zostať pri svojom ľude?

Vízia Ježiša  s mečom

Bolo to veľmi ťažké. Mnohí sú zničení, ubolení, traumatizovaní, veľmi bezmocní. Áno, niektorí dokonca zažili chvíle pochybností,“ vysvetlil. „Pýtajú sa: ‘Kde je Boh? Je nažive? Prečo nezasiahne?’“

Biskup Doeme vyrozprával príbeh o tom, čo sa stalo v jeden večer koncom októbra 2014.

„Bol som v svojej kaplnke, keď som sa modlil a odriekal som ruženec pred Sviatosťou oltárnou. Zrazu sa mi zjavil Pán, ktorý stál napravo od oltára. Nebola to fyzická vízia, ale duchovná. Vyzeral ako Ježiš – Dobrý pastier a oboma rukami držal meč. Dostal som strach. Povedal som: ‘Pane, čo je to?’ Nepovedal nič, len sa ku mne priblížil, nahol sa a podal mi meč, ktorý sa zmenil na ruženec. Potom mi povedal v angličtine: ‘Boko Haram je preč. Boko Haram je preč. Boko Haram je preč.’ Povedal to trikrát a potom zmizol. Veľmi sa ma to dotklo a celé mesiace som o tom rozjímajúc mlčal. Pán videl situáciu ľudí, a preto prišiel posilniť ich vieru, keď už strácali nádej. Nezjavil sa mi, pretože som dobrý. Som úbohý hriešnik. Urobil to, aby posilnil svoj ľud, najmä ružencom.“

Až v januári 2015 sa biskup Doeme verejne podelil so svojou víziou o Ježišovi. Počas stretnutia diecézneho duchovenstva povedal svojim kolegom pastierom, čo sa stalo. „Kňazi boli šťastní. Mysleli si, že je to dobré znamenie, a povzbudil som ich, aby boli horliví v modlitbe ruženca,“ povedal.

Bitka vyhraná skrze ruženec

Pri tomto bode sa biskup Doeme usadil na stoličku a s vášňou a zápalom hovoril o svojom pláne ruženca pre diecézu. Celá táto situácia je príkladom toho, ako ruženec zmenil priebeh dejín a zachránil celé krajiny.

„V ten istý mesiac sme slávnostne zasvätili diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Márie a odvtedy to robíme každý rok,“ povedal. „Využil som to ako príležitosť, aby som ľuďom povedal o vízii a potrebe modlitby ruženca. Napísal som aj pastiersky list o ruženci a nabádal som k ružencovým sprievodom v diecéze, farnostiach, rodinách. Rozprával som o tom, koľko zázrakov priniesol ruženec po celom svete.”

Bez ruženca by v Brazílii nepadol komunizmus. Prezident Joao Goulart sa vrátil z Ruska naplnený komunistickým učením a začal budovať vládu komunizmu. Bol to kardinál de Barros Camara, ktorý povedal ľuďom, aby nasledovali posolstvo Panny Márie z Fatimy a tak státisíce ľudí vyšlo do ulíc, aby sa v sprievode modlili ruženec. 1. apríla 1964 prezident Goulart opustil krajinu spolu s členmi svojej vlády.

V roku 1986 vládol na Filipínach brutálny prezident Ferdinanda Marcosa. Ľudia žili v strachu a chudobe, zatiaľ čo on žil luxusný život a obohatil svoju rodinu na úkor chudobných. Aby sa zabránilo potenciálne krvavej bitke, kardinál [Jaime] Sin vyzval ľudí, aby sa modlili ruženec. Vtedy sa modlitby zúčastnili viac ako 2 milióny veriacich. Skončilo to pokojne a prezident z krajiny nakoniec utiekol.

Tieto historické poznania dávajú biskupovi Doememu pevne presvedčenie, že modlitba ruženca a jeho „ružencový plán do bitky“ prinesie koniec teroristom z Boko Haram.

„Nemôžem presne povedať, ako to Panna Mária urobí. Má vlastný spôsob, ako zasiahnuť, a tak nech je to podľa nej. Som si istý, že sa to stane. Už sme to videli: Boko Haram ustupuje a skrýva sa v lesoch.“

Zázraky sa už dejú

V jeho tvári bolo vidieť presvedčenie a nádej, keď hovoril o niektorých zázračných veciach odohrávajúcich sa v jeho diecéze a ktoré spája s modlitbou ruženca. Hovorí, že od začiatku krízy nebol zabitý ani jeden z jeho kňazov a ani naňho nezaútočili ani sa ho nepokúsili zabiť.

“Na svojich cestách chodím v sutane a čiapke po verejnosti – aj mimo diecézy, ale nič sa mi nestalo.“ Pridáva nasledujúci príbeh.

„Bola istá dedina, ktorú Boko Haram obsadil a jedna rodina stadiaľ sa nečakane ocitla uväznená vo vlastnom dome. Autá Boko Haram sa nachádzali dokonca hneď za domom, ale zázračne sa nikdy nedostali dovnútra. Rodina zostala v dome a viete čo? Ich jedlo sa vôbec nemíňalo a voda nevyčerpala – a takto to trvalo niekoľko mesiacov. Rodina sa modlila ruženec ráno, na poludnie a v noci a všetci zostali nažive v bezpečí. Je to akoby Panna Mária oslepila bojovníkov Boko Haram a urobila dom neviditeľným.“

V inom príbehu hovorí o tom, že katolíci sú zajatí a neskôr nevysvetliteľne vydaní na slobodu. Po celý čas utrpenia ostávajú v modlitbe ruženca. Biskup dodal, že po horlivých modlitbách k Panne Márii dokázal konečne zabezpečiť veľký pozemok na vybudovanie svätyne pre Pannu Máriu ustavičnej pomoci, hoci tento projekt je nádejou do budúcnosti.

Môžu kresťania žiť v pokoji?

Kresťanstvo je najviac prenasledované náboženstvo na svete. Prenasledovanie bolo súčasťou kresťanskej histórie, ešte keď Ježiš kráčal po zemi a neskôr keď poslal svojich apoštolov, aby ohlasovali evanjelium až do konca sveta.

Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva tvrdí, že 80% všetkých činov náboženskej diskriminácie v dnešnom svete je zameraných na kresťanov, zatiaľ čo Centrum pre štúdium globálneho kresťanstva odhaduje, že 100 000 kresťanov zomiera každý rok jednoducho kvôli tomu, že sú kresťanmi.

Dokáže biskup Doeme pri pohľade na tieto skľučujúce štatistiky, že je možný nástup pokoja?

„Kresťania sú najviac prenasledovaní na svete. Áno. Do určitej miery je to možné. Maiduguri bolo veľmi pokojné mesto až do roku 2006, kedy došlo k agresívnej reakcii na karikatúru Alaha v dánskym médiách. V meste bolo 52 kresťanských svätýň a 50 z nich bolo spálených na popol. Aj keď je pravda, že je veľa moslimských miest, kde kresťania žijú pokojne, no v iných miestach, ako je Irak, Sýria, Pakistan a Egypt, je to veľmi odlišné. Nie sú vždy za tým moslimovia – je to vec fundamentalistov, ktorých cieľom je oslabiť kresťanskú vieru. Ale my sme ľudia nádeje.“

Islam bol prítomný v Nigérii už v 11. storočí a od 16. storočia je väčšinovým náboženstvom v severnej časti krajiny. Myslí si biskup, že by bolo bezpečnejšie povzbudiť ľudí, aby žili v iných častiach Nigérie?

„A kam by šli?“ odpovedal. „Toto je náš domov, naša krajina. Otázka znie inak: Kam pôjdu? Sú pripravení zostať?”

Je biskup pripravený zomrieť skôr než utiecť nebezpečenstvu?

„Ak by tomu tak nebolo, už by som odišiel. Boli isté tlaky, aby som odišiel, ale to by bola zbabelosť. Nezomrel snáď Pán za mňa na kríži? Prečo by som teda nemal pre neho položiť svoj život? Nie je to až tak ťažké, vzhľadom na to, čo náš Pán urobil pre mňa. Nebudem utekať a tak budem zdrojom sily pre mnohých biskupov v Nigérii a mimo nej.“

Humanitárna katastrofa

Konferencia katolíckych biskupov v Nigérii sa len tak neprizerá tvárou v tvár rastúcej humanitárnej situácii. Mnoho ľudí bolo vysídlených, iní sa pomaly vracajú. Správa z diecézy Maiduguri hovorí, že sa tam nachádza 10 000 sirôt a 7 000 vdov, ktoré potrebujú starostlivosť. „Cirkev robí veľa, aby pomohla v táboroch katolíkom, iným kresťanom a moslimom a tiež tým, ktorí museli odísť do iných krajín,“ povedal biskup Doeme.

„Biskupská konferencia poskytla peniaze na nákup vecí pre vysídlencov v Kamerune. V decembri som šiel ako člen delegácie do táborov v Kamerune a dva dni predtým, ako som prišiel do Londýna, som osobne dohliadal na distribúciu záchranných prostriedkov pre moslimský tábor. Máme veľmi málo, ale snažíme sa. Nigéria je zložitá. Náboženstvo je veľký a nešťastný konflikt. Mnohí politici a zámožní ľudia ho využívajú, aby všetko zničili. Korupcia je tiež problém. Napríklad peniaze určené na boj proti Boko Haram (napr. nákup zbraní) skončia v súkromných vreckách, takže teroristi majú lepšie zbrane ako armáda. Súčasná vláda sa snaží, ale kresťania sú úplne zanedbávaní.”

OSN sa dovolávala 739 miliónov dolárov pre región známy ako jazero Chad Basin (Čadské jazero), ale získala len 197 miliónov dolárov. Biskup Doeme dúfa, že jeho čas v Londýne povzbudí ľudí, aby finančne podporili prebudovanie diecézy a starostlivosť o ľudí.

Posolstvo katolíkom na západe

Na konci rozhovoru biskup Doeme zvážnel. Odovzdal silné slová o Boko Haram, ale aj silné slová pre západ. „Na svete je veľa démonov a Boko Haram je diabolská skupina, ale na západe sú tiež démoni, najmä sekularizmus. Cirkev by sa mala zhostiť tejto úlohy, lebo iba Panna Mária dokáže zahnať diabla. Musíme podporovať úctu k Panne Márii. Áno, Mária je riešením pre dnešný svet.“

Tip na knihu: Ruženec – záchrana pre svet, Prečo ruženec? Prečo dnes?, Ako sa modliť ruženec. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.