Spovedné zrkadlo: Zabudol som pri poslednej svätej spovedi povedať alebo som vedome zamlčal nejaký hriech?

a) Hriechy proti Desiatim Božím prikázaniam

  1. (Modlitba) – zabudol si sa modliť? Modlil si sa bez nábožnosti? Povedal alebo urobil si niečo proti viere v Boha a náboženstvu? Hanbil si sa vyznať svoju vieru? Bol si poverčivý?
  2. (Presväté Božie meno) – Vyslovoval si ľahkovážne Božie meno? Klial si? Hriešne si prisahal? Nedodržal si svoj sľub?
  3. (Nedele) – Vykonával si v nedele a prikázaný sviatok nejakú ťažkú prácu? Vynechával si ľahkovážne svätú omšu? (Ako často?) Bol si pri bohoslužbách nepozorný a nenábožný?
  4. (Rodičia) – Bol si neposlušný voči rodičom? Neúprimný? Prejavoval si im lásku? Vážil si si svojich rodičov alebo si nimi pohŕdal?
  5. (Život) – Nenávidel si druhých? Uškodil si niekomu na zdraví? Poškodil si sám sebe na vlastnom zdraví svojou nepozornosťou, nemiernosťou alebo podobne? Zvádzal si druhých na zlé? Týral si zvieratá?
  6. (Čistota) – Premýšľal si, rozprával alebo konal si niečo, čo zraňuje čistotu?
  7. (Cudzí majetok) – Vzal si svojmu blížnemu niečo, čo mu patrí? (A vrátil si to už?) Spôsobil si niekomu nejakú škodu? (Odčinil si ju?) Podviedol si niekoho? Zaplatil si a vyrovnal všetky svoje dlhy? Ak si niečo cudzie našiel, nechal si si to?
  8. (Česť, pravda) – Hovoril si o iných ľuďoch zle? Očierňoval si ich? Nadával si im? Klamal?
  9. a 10. (Žiadostivosť) – Zamýšľal si niečo zlé?

b) Cirkevné prikázania

Zúčastnil som sa počas prikázaných sviatkov svätej omše ľahkovážne, oneskoril som sa na ňu alebo som ju úplne vynechal? Pracoval som vo sviatok ťažko? Alebo som iných nútil pracovať? Jedol som v piatok mäso? Dodržal som štyridsaťdňový pôst, kántrové dni, pôst na vigíliu Veľkej noci? Prijal som na Veľkú noc Najsvätejšie sviatosti? Tancoval som a zabával sa v zakázanom období pôstu?

c) 7 hlavných hriechov:

Pýcha (vystatovačnosť, samoľúbosť), lakomstvo, závisť, nemiernosť, hnev, lenivosť.

d) Stavovské povinnosti:

Zanedbával som svoje povinnosti v práci?

Tento úryvok pochádza z knihy Zázrak svätej spovede, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.