kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 7 z 7 VÝSLEDKOV
Články

Aký osoh prináša svätá spoveď?

Svätá spoveď je neuveriteľne užitočná nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú občiansku spoločnosť. 1. Veriaci má zo spovede tento úžitok: dosahuje sebapoznanie, svedomitosť, vnútorný pokoj, vytrvalosť a pevnosť charakteru a mravnú dokonalosť. Spovedajúci sa kajúcnik musí všetky svoje skutky i zanedbané veci posudzovať cez prizmu Božích prikázaní. A preto sa aj sám lepšie poznáva. …

Články

Účinky prvotného hriechu

Ešte pred stvorením sveta si Boh pre teba vybral tento konkrétny deň krstu, tento konkrétny kostol, týchto konkrétnych krstných rodičov, tohto konkrétneho kňaza – aby zostúpil do hĺbky tvojho srdca a prebýval v tvojom tele, aby si sa stal nositeľom Boha, aby si bol pripojený do neuveriteľnej Božej rodiny, v ktorej synovia a dcéry všemohúceho …

Články

Cesta cez krst

Boh k nám prichádza dvoma spôsobmi: cez kríž a prostredníctvom Eucharistie. Kríž je jeho cesta zostupu k deťom. V Eucharistii prebýva medzi nami ako Otec vo svojej rodine. Satan sa snaží zo všetkých síl zničiť skutočnú prítomnosť Ježiša v Eucharistii. Snaží sa zničiť jeho každodennú obetu. Hovorí o tom proroctvo v Knihe Daniel. V posledných …

Články

Milosrdenstvo je odpoveď na hriech

Prestali sme veriť v Božiu lásku, už to nie je v našom živote priorita, preto hľadáme pomoc všade, len nie v tom, čo nám dal zadarmo a za čo vylial svoju krv. Počúvajme Otcovo volanie ku každému z nás: „Objav moju lásku v sile svätého krstu, v ktorom ťa nanovo tvorím v láske.“ Boh to …

Články

Všeobecná alebo generálna svätá spoveď

1. Všeobecná (alebo aj generálna) spoveď je vyznanie všetkých hriechov, ktoré sme spáchali za dlhší čas a z ktorých sme sa už väčšinou aj spovedali. Aj dom, v ktorom bývame, zvykneme viackrát za týždeň poumývať a vyčistiť. Po istom čase urobíme dokonca aj dôkladnejšie upratovanie. Vybielime steny, opravíme podlahu atď. Podobne sa správame aj so …

Články

Sviatosti a magické rituály

Katolícka doktrína potvrdzuje, že sviatosť je účinná ex opere operato, čo znamená sama o sebe, zo svojej prirodzenosti. Teda je schopná sama o sebe prinášať svoje vlastné účinky, ak sa uskutoční za určitých podmienok sviatostný znak. Je však potrebné vylúčiť magickú interpretáciu sviatostného znaku. Interpretáciu, od ktorej sa azda nedržia dostatočne ďaleko určití veriaci, ktorí …

Články

Spovedné zrkadlo

Spovedné zrkadlo: Zabudol som pri poslednej svätej spovedi povedať alebo som vedome zamlčal nejaký hriech? a) Hriechy proti Desiatim Božím prikázaniam b) Cirkevné prikázania Zúčastnil som sa počas prikázaných sviatkov svätej omše ľahkovážne, oneskoril som sa na ňu alebo som ju úplne vynechal? Pracoval som vo sviatok ťažko? Alebo som iných nútil pracovať? Jedol som …