1. Všeobecná (alebo aj generálna) spoveď je vyznanie všetkých hriechov, ktoré sme spáchali za dlhší čas a z ktorých sme sa už väčšinou aj spovedali.

Aj dom, v ktorom bývame, zvykneme viackrát za týždeň poumývať a vyčistiť. Po istom čase urobíme dokonca aj dôkladnejšie upratovanie. Vybielime steny, opravíme podlahu atď. Podobne sa správame aj so svojou dušou. Čistíme ju síce vďaka svätej spovedi viackrát za život. Ale občas sa rozhodneme aj pre generálnu svätú spoveď, aby sme si dušu umyli trochu dôkladnejšie.

2. Generálna svätá spoveď nám prináša konkrétny úžitok: pomáha nám lepšie sa spoznávať, napomáha našej pokore a duševnému pokoju a získava nám mnohé Božie milosti.

Všeobecná – generálna – spoveď vedie k lepšiemu sebapoznaniu. Najskrytejšie chyby objavíme až prostredníctvom všeobecnej spovede. Keď lovíme ryby do siete alebo udicou, nechytíme ich veľa, lebo mnohé sú skryté pri brehu. No len čo rybník úplne vypustíme, vtedy objavíme všetky ryby. Presne takto je to s obyčajnými, bežnými spoveďami a generálnou svätou spoveďou (Hunolt). Generálnou spoveďou postupne rastieme v pokore. Len na vysvetlenie si uveďme príklad: jeden alebo druhý oddiel nemá toľko síl proti nepriateľovi ako celé vojsko. Podobne ani ten jeden či dva hriechy, z ktorých sa bežne pri všednej spovedi spovedáme, ma nemôžu pokoriť tak, ako celá kopa hriechov, z ktorých sa spovedám pri generálnej spovedi (Scar.). Generálnou svätou spoveďou dosahujeme hlboký duševný pokoj. Do prvého vyúčtovania, ktoré predkladá správca svojmu pánovi, sa môže ešte vkradnúť nejaká chybička. Ale keď sa účty prezrú ešte raz, prerátajú a správne spoja, každá obava prestáva byť na mieste. Tak je to aj so svätou spoveďou (Hunolt). Generálnou svätou spoveďou dostávame od Boha veľké milosti. Ako chudobný človek: vzbudzuje v nás o to väčší súcit a sme mu ochotní dať o to väčšiu almužnu, o čo chudobnejšie vyzerá, tak aj bežný človek získava od Boha viac milosrdenstva a vzbudzuje uňho väčšie milosti, ak sa viac pokorí a prizná svoju úbohosť a slabosti (Rodriguez). Zaujímavé pritom je, že práve tí muži, čo si robili generálne sväté spovede, dosiahli vysoký stupeň svätosti – napríklad sv. Ignác z Loyoly, sv. Karol Boromejský, sv. František Saleský a ďalší. U mnohých z nich bola generálna spoveď vždy aspoň začiatkom svätého života (sv. Leonard z Porto Maurizio). Z toho môžeme usudzovať, aké veľké milosti pri generálnej svätej spovedi dostávame.

3. Generálnu spoveď potrebujú všetci, čo sa niekedy v minulosti spovedali neplatne a od tých čias si ešte nevykonali platnú svätú spoveď. Vykonať si takúto spoveď sa odporúča tým veriacim, ktorí vstupujú do nového stavu alebo sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti.

Snúbenci pred sobášom, kandidáti kňazstva pred samotnou kňazskou vysviackou z rúk biskupa alebo umierajúci a podobné prípady by si mali vykonať generálnu spoveď. Umierajúci nech si ju vykonajú ako námorníci pri búrke. Všetko hodia cez palubu, aby si zachránili holý život. „Ó, koľkú útechu poskytuje umierajúcemu človeku myšlienka, že si dal do poriadku všetky svoje záležitosti!“ (sv. Leonard z Porto Maurizio). Len škrupulantom by mal spovedník zakázať takúto generálnu spoveď. Tým totiž generálna spoveď nedokáže pomôcť, skôr im pomôže dostatočná poslušnosť.

Tento úryvok pochádza z knihy Zázrak svätej spovede, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.