Prestali sme veriť v Božiu lásku, už to nie je v našom živote priorita, preto hľadáme pomoc všade, len nie v tom, čo nám dal zadarmo a za čo vylial svoju krv. Počúvajme Otcovo volanie ku každému z nás: „Objav moju lásku v sile svätého krstu, v ktorom ťa nanovo tvorím v láske.“ Boh to v istom momente „nevydržal“ a vo svojom Synovi nám zjavil, kým je a ako veľmi nás miluje. Na dreve kríža ukázal, aký je rozsudok za naše hriechy: odpustenie, milosrdenstvo, zmierenie. Takto miluje. Chceš vedieť, aký je Otec? Stačí sa pozrieť na kríž Syna. Tak veľmi ťa miluje, takto ťa trestá. Jeho „trestom“ je láska a milosrdenstvo.

V skutočnosti ťa trestajú následky tvojich hriechov, tvojich zlých rozhodnutí, ktoré sa obracajú proti tebe.
Trestajú ťa hriechy a následky rozhodnutí ľudí okolo teba – tie, ktoré ťa zasiahnu deštruktívne. Boh netrestá v ľudskom zmysle slova. On je láska a milosrdenstvo. Ak sa vo Svätom písme hovorí o Božom treste alebo o Božom hneve, je to v tomto zmysle – môžeš neprijať Božie milosrdenstvo, máš slobodnú vôľu. Potom Boh už nič nemôže urobiť, nemôže vstúpiť do tvojho života s bagančami a prinútiť ťa milovať, konať pokánie, ľutovať svoje hriechy. Nemôže to urobiť, lebo ti dal slobodnú vôľu. Problém spočíva v tom, že do tohto slobodného priestoru prichádza ten, koho Písmo sväté nazýva vrahom, ničiteľom, zlodejom, dravým levom, ktorý sa potuluje okolo teba a hneď, ako uvidí tvoje slabšie miesto, zaútočí, aby ťa zničil. Ale to ťa netrestá Boh, trestá ťa satan, lebo si si vybral život bez Boha. Rozumieš? Preto Boh tak veľmi túži po tom, aby sme prijali jeho lásku a milosrdenstvo, a prostredníctvom pokánia napravili aj v našich srdciach falošný obraz Boha strašného, krutého, trestajúceho, ktorý ako hromovládny Neptún sedí na tróne a len sa pozerá, aby nás udrel a potrestal aj za ten najmenší hriech. Tak ako Ježiš prišiel k sestre Faustíne, aby zjavil svetu svoje milosrdenstvo, tak si Otec vybral aj taliansku rehoľníčku, sestru Eugeniu Ravasiovú. Mala neuveriteľnú výsadu oznámiť svetu, kým je Otec. Apoštolská stolica desať rokov dôkladne skúmala jej prípad a Cirkev potvrdila, že sú to slová Boha, ktorý je Otcom. Sú to slová, ktoré by mal každý kresťan žiť vo svojom srdci, aby v sebe obnovil obraz Boha. Stalo sa to v 20. storočí, takže je to posolstvo dané pre naše časy, aby sme sa mohli vrátiť celým srdcom k tomu, ktorý je Otcom.

Tento úryvok pochádza z knihy Kristoterapia, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.