kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 16 VÝSLEDKOV
Články

Je načase viac veriť Bohu

Aj keď nemáte viac než len jedno zasľúbenie Božieho slova, je čas vstať a ísť do údolia, aby ste sa postavili svojmu obrovi a povedali mu: „Ty sa nevzpieraš mne, ty sa vzpieraš Bohu, ktorý stvoril tento vesmír. On pretkáva samotnú česť svojho mena tým, že ma udržiava a podporuje, že používa môj život na …

Články

Máme nepriateľa. Neberme duchovný boj na ľahkú váhu

Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Prís 18, 10 Predstavme si, ako behom vchádzame do silnej, opevnenej veže a dvere sa za nami zatvárajú. Nepriateľovi neostáva žiadny otvor, ktorým by mohol vstúpiť. Do tejto chránenej pevnosti majú prístup len Božie deti. V jeho starostlivosti sme v bezpečí. Duchovný boj netreba …

Články

Boh a zmysel nášho života

„Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský“ (Ž 139,14. 17). Zmysel a cieľ našej existencie pramení z Boha, pretože on nás stvoril s istým zámerom. Keď Boh nie je stredom nášho …

Články

Príležitosť na hriech

Takéto príležitosti sa v biblickom jazyku nazývajú zlou cestou, cestou k hriechu, cestou neprávosti; lebo tak ako cesta alebo chodník k nejakému miestu vedie tých, ktorí po nich kráčajú, na ono miesto, tak aj príležitosti na hriech vedú tých, ktorí kráčajú ich cestami, k neprávosti a hriechu. Ešte jedno opatrenie musíme veľmi starostlivo dodržiavať, ak …

Články

Účinky prvotného hriechu

Ešte pred stvorením sveta si Boh pre teba vybral tento konkrétny deň krstu, tento konkrétny kostol, týchto konkrétnych krstných rodičov, tohto konkrétneho kňaza – aby zostúpil do hĺbky tvojho srdca a prebýval v tvojom tele, aby si sa stal nositeľom Boha, aby si bol pripojený do neuveriteľnej Božej rodiny, v ktorej synovia a dcéry všemohúceho …

Články

Rozpoznajme ohnivé šípy nášho nepriateľa

Náš nepriateľ je pôvodcom neporiadku. Rád mätie a potom obviňuje, klame a poráža. Skôr než sa spamätáme, sme takí dezorientovaní chaotickým prívalom, že namiesto toho, aby sme stáli v boji, so strachom sa utekáme ukryť. Presúvame svoj pohľad na ľudí a okolnosti a uvažujeme, že keby oni neurobili alebo urobili to či ono, neboli by …

Články

Prečo čelím duchovnému útoku?

Modlíme sa ledabolo, pretože si myslíme, že na tom nezáleží, hoci v skutočnosti sme strážcami na frontovej línii duchovného boja. Je ľahké povedať: „Pane, požehnaj mňa a moju rodinu. A mimochodom, ďakujem ti za toto jedlo. Amen.“ Je to dobré, ale sotva je to druh modlitby, ktorý spôsobí, že sa satan zachveje. Je čas, aby …

Články

Nepriateľ našej spásy: diabol

Keďže bol od počiatku luhárom, používa predovšetkým lož a faloš, aby nás zviedol do svojich osídel, niekedy sám, niekedy s pomocou hriešnych ľudí, v ktorých má svojich apoštolov. Tretím nepriateľom našej spásy je diabol, o ktorom je potrebné vedieť, čo si teraz povieme. Aká je jeho prirodzenosť a vlastnosti, sa dozvedáme zo Svätého pís- ma, …

Články

Dosahovanie nášho posledného cieľa

Svetsky zmýšľajúci ľudia, ktorí žijú v hriechu, a vlažní kresťania, ktorí sú akosi ľahostajní k vlastnej duši, nič tak nepotrebujú ako sa nechať vyrušiť zo svojej necitlivosti a povzbudiť každou myšlienkou, ktorá by sa dotkla ich vnútra. Pravda o spáse je taká, že cesta k nej môže byť ťažká i ľahká. Azda najťažšie sa k …

Články

Cesta cez krst

Boh k nám prichádza dvoma spôsobmi: cez kríž a prostredníctvom Eucharistie. Kríž je jeho cesta zostupu k deťom. V Eucharistii prebýva medzi nami ako Otec vo svojej rodine. Satan sa snaží zo všetkých síl zničiť skutočnú prítomnosť Ježiša v Eucharistii. Snaží sa zničiť jeho každodennú obetu. Hovorí o tom proroctvo v Knihe Daniel. V posledných …

Články

Milosrdenstvo je odpoveď na hriech

Prestali sme veriť v Božiu lásku, už to nie je v našom živote priorita, preto hľadáme pomoc všade, len nie v tom, čo nám dal zadarmo a za čo vylial svoju krv. Počúvajme Otcovo volanie ku každému z nás: „Objav moju lásku v sile svätého krstu, v ktorom ťa nanovo tvorím v láske.“ Boh to …

Články

Aj takýmto skutkom môže začať váš deň

Pre mnohých z nás platí, že ak niečo hneď neurobíme, neurobíme to už vôbec. Tak je to často aj pri modlitbe. Hovoríme si, že sa budeme modliť každý deň, ale vlastne sa k tomu nikdy nedostaneme. Tu vám ponúkame jedno cvičenie, ktoré vám môže pomôcť napraviť túto situáciu. Je prevzaté z katolíckej modlitebnej knižky a …

Články

Ak bojujete s hriechom, vyskúšajte toto duchovné cvičenie

Keď hrešíme proti Bohu alebo voči blížnemu, zvyčajne nepociťujeme následky. Niekedy si možno uvedomujeme, že sme neurobili dobre, ale často zotrvávame vo svojom hriechu a nemyslíme si nič zlé o ňom. Jeden príbeh od svätého Alfonza Liguoriho nám však napomôže vykresliť, čo sa skutočne stane, keď zhrešíme, aj keď to možno nevidíme. Vo výročných listoch …

Články

Svätý František Saleský o pekle

Predstavme si mesto, obrovské a rozliehajúce sa široko-ďaleko. Nad mestom, bezfarebným miestom bez hudby, stojí smog. Ľudia v ňom nikdy nevidia slnečné svetlo. Letá sú sivé a nadmieru horúce a zimy šedé a príliš studené. V celom meste cítiť pach síry, potu a smútku, no nie sú tam žiadne okná ani dvere, aby sa dalo zabrániť prenikaniu ťažkého vzduchu. Niet ani skutočného …

Články

Spravodlivosť, sudca a súd

Boh nám zjavil, že na konci čias príde Kristus súdiť živých i mŕtvych (porov. Zjv 20,11 – 15; 21,5 – 8). Písmo na tento fakt naráža na viacerých miestach. Často to spomínal aj sám Kristus. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Po prorokoch a po Jánovi Krstiteľovi Ježiš vo svojom kázaní zvestoval súd v posledný deň“ (KKC, 678). …

Články

5 spôsobov, ako sa znovu napojiť na Boha

Ponúkame Vám päť spôsobov, ako sa znovu spojiť s naším duchovným zdrojom, ktorým je Boh Otec. Radosť v Pánovi je našou silou! Boh chce zotrvávať v neustálom kontakte s nami, bez ohľadu na to, aký rušný život žijeme. Stíšte sa pred Ním Život je tak rušný a hlučný, čo nám spôsobuje  chaos a neporiadok, až …