kresťanský blog

Zobrazujú sa: 17 - 25 z 25 VÝSLEDKOV
Články

Svätý Tomáš Akvinský: O Božom milosrdenstve a spravodlivosti voči zatrateným

„Nachádzame aj iné dôvody, prečo sú niektorí spravodlivo odsúdení na večný trest za časovo ohraničený hriech. Jedným z nich je, že zhrešili proti večnému dobru, keď pohrdli večným životom.“ – ST, Doplnok, 99, 1 Je v zhode s Božou spravodlivosťou, aby na hriešnikov uvaľovala večný trest? V Tomášovej dobe – podobne ako v súčasnosti – …

Články

Svätý Tomáš Akvinský: Aký vzťah je medzi svätými a zatratenými

„Láska je základom zľutovania, keď je pre nás možné z lásky niekomu priať, aby sa skončilo jeho nešťastie. Niečo také však svätí zatrateným nemôžu priať, pretože by to bolo proti božskej spravodlivosti.“ – ST, Doplnok, 94, 2 Budú svätí v nebi vidieť utrpenie zatratených? U Proroka Izaiáša Boží ľud volal: „Pozri sa z neba a …

Články

Cesta cez krst

Boh k nám prichádza dvoma spôsobmi: cez kríž a prostredníctvom Eucharistie. Kríž je jeho cesta zostupu k deťom. V Eucharistii prebýva medzi nami ako Otec vo svojej rodine. Satan sa snaží zo všetkých síl zničiť skutočnú prítomnosť Ježiša v Eucharistii. Snaží sa zničiť jeho každodennú obetu. Hovorí o tom proroctvo v Knihe Daniel. V posledných …

Články

Milosrdenstvo je odpoveď na hriech

Prestali sme veriť v Božiu lásku, už to nie je v našom živote priorita, preto hľadáme pomoc všade, len nie v tom, čo nám dal zadarmo a za čo vylial svoju krv. Počúvajme Otcovo volanie ku každému z nás: „Objav moju lásku v sile svätého krstu, v ktorom ťa nanovo tvorím v láske.“ Boh to …

Články

Aj takýmto skutkom môže začať váš deň

Pre mnohých z nás platí, že ak niečo hneď neurobíme, neurobíme to už vôbec. Tak je to často aj pri modlitbe. Hovoríme si, že sa budeme modliť každý deň, ale vlastne sa k tomu nikdy nedostaneme. Tu vám ponúkame jedno cvičenie, ktoré vám môže pomôcť napraviť túto situáciu. Je prevzaté z katolíckej modlitebnej knižky a …

Články

Ak bojujete s hriechom, vyskúšajte toto duchovné cvičenie

Keď hrešíme proti Bohu alebo voči blížnemu, zvyčajne nepociťujeme následky. Niekedy si možno uvedomujeme, že sme neurobili dobre, ale často zotrvávame vo svojom hriechu a nemyslíme si nič zlé o ňom. Jeden príbeh od svätého Alfonza Liguoriho nám však napomôže vykresliť, čo sa skutočne stane, keď zhrešíme, aj keď to možno nevidíme. Vo výročných listoch …

Články

Svätý František Saleský o pekle

Predstavme si mesto, obrovské a rozliehajúce sa široko-ďaleko. Nad mestom, bezfarebným miestom bez hudby, stojí smog. Ľudia v ňom nikdy nevidia slnečné svetlo. Letá sú sivé a nadmieru horúce a zimy šedé a príliš studené. V celom meste cítiť pach síry, potu a smútku, no nie sú tam žiadne okná ani dvere, aby sa dalo zabrániť prenikaniu ťažkého vzduchu. Niet ani skutočného …

Články

Spravodlivosť, sudca a súd

Boh nám zjavil, že na konci čias príde Kristus súdiť živých i mŕtvych (porov. Zjv 20,11 – 15; 21,5 – 8). Písmo na tento fakt naráža na viacerých miestach. Často to spomínal aj sám Kristus. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Po prorokoch a po Jánovi Krstiteľovi Ježiš vo svojom kázaní zvestoval súd v posledný deň“ (KKC, 678). …

Články

5 spôsobov, ako sa znovu napojiť na Boha

Ponúkame Vám päť spôsobov, ako sa znovu spojiť s naším duchovným zdrojom, ktorým je Boh Otec. Radosť v Pánovi je našou silou! Boh chce zotrvávať v neustálom kontakte s nami, bez ohľadu na to, aký rušný život žijeme. Stíšte sa pred Ním Život je tak rušný a hlučný, čo nám spôsobuje  chaos a neporiadok, až …