Aj takýmto skutkom môže začať váš deň

Pre mnohých z nás platí, že ak niečo hneď neurobíme, neurobíme to už vôbec. Tak je to často aj pri modlitbe. Hovoríme si, že sa budeme modliť každý deň, ale vlastne sa k tomu nikdy nedostaneme. Tu vám ponúkame jedno cvičenie, ktoré vám môže pomôcť napraviť túto situáciu. Je prevzaté z katolíckej modlitebnej knižky a príručky meditácií. 

Len čo sa prebudíte a je čas vstať, okamžite pozdvihnite svoje myšlienky k Bohu, urobte si sväté znamenie kríža, rýchlo sa oblečte, pokľaknite a začnite sa modliť.

1. Poďakujte Bohu, že vám opäť dovolil uzrieť ďalší deň, a že vás počas noci strážil pred všetkým zlom.

2. Poproste ho s detskou dôverou, aby vás počas dňa chránil pred hriechom a každým ďalším zlom.

3. Obetujte mu všetky vaše dnešné myšlienky, slová a skutky a zjednoťte ich s utrpením a smrťou Ježiša Krista.

4. Urobte si pevné rozhodnutie, že budete odolávať každému pokušeniu, ktoré vám môže vojsť do cesty, a požiadajte Boha o potrebnú milosť, aby ste to dokázali urobiť.

Je to jednoduché duchovné cvičenie. Ak si ho zvyknete robiť každý deň, dosiahnete toho oveľa viac, ako keby ste naďalej odkladali modlitbu.

zdroj: Aleteia (orig.)
il. obr.: Unsplash

Zdieľajte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •