Pre mnohých z nás platí, že ak niečo hneď neurobíme, neurobíme to už vôbec. Tak je to často aj pri modlitbe. Hovoríme si, že sa budeme modliť každý deň, ale vlastne sa k tomu nikdy nedostaneme. Tu vám ponúkame jedno cvičenie, ktoré vám môže pomôcť napraviť túto situáciu. Je prevzaté z katolíckej modlitebnej knižky a príručky meditácií. 

Len čo sa prebudíte a je čas vstať, okamžite pozdvihnite svoje myšlienky k Bohu, urobte si sväté znamenie kríža, rýchlo sa oblečte, pokľaknite a začnite sa modliť.

1. Poďakujte Bohu, že vám opäť dovolil uzrieť ďalší deň, a že vás počas noci strážil pred všetkým zlom.

2. Poproste ho s detskou dôverou, aby vás počas dňa chránil pred hriechom a každým ďalším zlom.

3. Obetujte mu všetky vaše dnešné myšlienky, slová a skutky a zjednoťte ich s utrpením a smrťou Ježiša Krista.

4. Urobte si pevné rozhodnutie, že budete odolávať každému pokušeniu, ktoré vám môže vojsť do cesty, a požiadajte Boha o potrebnú milosť, aby ste to dokázali urobiť.

Je to jednoduché duchovné cvičenie. Ak si ho zvyknete robiť každý deň, dosiahnete toho oveľa viac, ako keby ste naďalej odkladali modlitbu.

Tip na knihu: Mocní v boji, Čo chce Boh?, Moc každodennej svätej omše, Skroť svoje nepokojné srdce. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.