Žalobca je satan, obhajca je Duch Svätý. Na tejto zemi sa satan prejavuje cez ľudí. Rovnako aj Duch Svätý. Na to, aby satan mohol obviňovať, potrebuje žalobcov. A na to, aby Duch Svätý mohol pomáhať, potrebuje prostredníkov.

Je na nás, či sa staneme nástrojmi v rukách nepriateľa alebo Ducha Svätého. Pavol v Liste Efezanom hovorí: „Nedávajte miesto diablovi!“ (Ef 4, 27). Satan sa snaží docieliť, aby sa ľudia a kresťania navzájom obviňovali. Ale ešte dômyselnejšie je to, že najväčší nepriateľ, ktorého používa proti nám, sme často my sami.

Koľkí ľudia sa stále obviňujú a neuvedomujú si, že hrajú hru žalobcu: „Som neschopný…“, „Nikdy sa mi to nepodarí…“, „Moja matka mala pravdu…“, „Kto by si ma vzal?“, „Nestojím za nič…“, „Nie som nikto…“, „Nič nezmôžem…“, atď. Niektorí si myslia, že je zlé obviňovať iných, ale že je v poriadku obviňovať samých seba – ak nič iné, je to aspoň pokora. Obviňovať seba je však hriech práve tak, ako obviňovať druhých. Božie prikázanie nám hovorí, že máme milovať svojho blížneho AKO seba samého. Nemám väčšie právo nemilovať seba, ako nemilovať svojho blížneho (lebo je povedané „AKO“).

Obviňovanie seba samého sa nedá oddeliť od nedostatku lásky k sebe. Existuje teda pokánie, ktoré viacerí ľudia musia vykonať, pokánie, ktoré je zdrojom uzdravenia a oslobodenia: zoči-voči tomu, že seba samých pravidelne obviňujú. Prelomte moc obviňovania vo svojom živote a cez svoj život v životoch druhých! Na to, aby ste tak urobili, si musíte uvedomiť, že táto moc je okultná a že s ňou nechcete mať nič spoločné. Držte sa ďaleko od žalobcov. Nespolčujte sa s nimi a s diablom proti Cirkvi!

Kráčajte spolu s tými, ktorí sú s Bohom za Cirkev! Nebuďte ničivým nástrojom svojho vlastného života tým, že sa neprestajne obviňujete. Aj keď zostanete prezieraví, buďte svojím vlastným priateľom! Vždy majte pre seba dobré slovo!

Tento úryvok pochádza z knihy 21 dní s Michalom Archanjelom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.