Opýtajte sa ktoréhokoľvek katolíka, či si spomenie na hriešnika, ktorý sa stal veľkým svätým a väčšina z nich odpovie: „Sv. Augustín.“ Už ako mladík odišiel Augustín od katolíckej viery vďaka pohanskej manichejskej sekte a s istou ženou žili spolu 17 rokov. A dokonca mali i syna. Bez toho, aby sme akýmkoľvek spôsobom znižovali závažnosť Augustínových skutkov, v porovnaní s ostatnými svätými sú jeho hriechy slabým odvarom. Pozrime sa na pár ľudí, ktorých by sme mohli pokojne nazvať Hviezdami zvráteností. 

Svätá Mária Egyptská

Vo svojich 12 rokoch utiekla Mária (približne 344 – približne 421) z domu do Alexandrie, najzaujímavejšieho mesta Rímskej ríše. Stala sa úplne dokonalou zvodnicou, ktorá si našla záľubu v skazení nevinných mladých mužov. Raz len tak z rozmaru sa pripojila k putujúcim do Svätej zeme. Kým loď dorazila na miesto určenia, Mária zviedla celú posádku a všetkých pútnikov. V Jeruzaleme si uvedomila nesmiernu veľkosť svojich hriechov, vyspovedala sa a zvyšok svojho života strávila ako pustovníčka na púšti. Jej spomienku slávime 2. apríla.

Svätá Oľga

Keď susedný kmeň zavraždil jej manžela, Oľga (pribl. 879 – 699), princezná z Kyjeva, odišla do vojny. Zmasakrovala prakticky celý kmeň. Pár tých, ktorí prežili, predala do otroctva. O niekoľko rokov neskôr, keď v Konštantínopole nadviazala spojenectvo s cisárom, navštívila kostol a pocítila veľkú úctu z veľkoleposti liturgie. Nechala sa poučiť, pokrstili ju a vrátila sa do Kyjeva. Tu svojich ľudí s horlivosťou obracala k viere. Málokto ju však počúval. Dokonca aj jej rodina odmietla kresťanstvo. Zomrela v presvedčení, že ako misionárka bola neúspešná. Jej spomienku slávime 11. júla.

Svätý Vladimír

Vnuk svätej Oľgy, Vladimír (956-1015), sa stal kniežaťom Kyjeva, keď zavraždil svojho staršieho brata. Potom znásilnil svoju švagrinú a pripojil ju k niekoľkým stovkám žien svojho háremu. Pri zasvätení nového chrámu všetkým bohom obetoval svojho otca i svojho syna. Keď cisár z Konštantínopola hľadal pomoc pri potlačovaní vzbúr, Vladimír požadoval pre seba ako odmenu jeho sestru za manželku (v skutočnosti by nešťastná žena bola už jeho ôsmou manželkou). Cisár namietal, no dal si podmienku, že Vladimír sa musí obrátiť na kresťanstvo. Každý si myslel , že keď sa vráti do Kyjeva, vráti sa k svojim starým spôsobom, ale krstná milosť ho zmenila. Prepustil všetky svoje manželky i hárem, zrúcal pohanský chrám a začal ráznu výpravu, aby obrátil svoj ľud. Viera, ktorú doňho vsadila jeho babka, sa rozvinula práve vďaka nemu. Jeho spomienku slávime 15. júla.

Svätý Thomas Becket

Ako kancelár Anglicka za Henricha II. sa stal Thomas Becket (1118-1170) hriešne bohatým. Jeho šatník bol väčší a drahší než ten kráľov. Dokonca mal aj svoje súkromné ​​námorníctvo. Napriek všetkému svojmu bohatstvu bol Becket chladný a chudobným nikdy nič nevenoval. Všetko sa zmenilo po tom, čo bol vysvätený za arcibiskupa z Canterbury. Všetky svoje majetky odovzdal. Chudobným dal miesto pri svojom stole a stal sa bojovníkom za nezávislosť cirkvi. Za to ho vo svojej katedrále zavraždili štyria rytieri kráľa Henricha. Jeho spomienku slávime 29. decembra.

Svätý Filip Howard

Ako syn jednej z najbohatších šľachtických rodín v Anglicku si Filip Howard (1557-1595) mohol dovoliť akékoľvek potešenie, ktoré sa mu zapáčilo – a páčilo sa mu všetko. Na kráľovskom dvore bol notoricky známym pôžitkárom, hráčom a elegánom. Za života si vyrobil obrovské dlhy, no potom rozpredal majetok svojej ženy, aby ich všetky splatil. Pri jednej príležitosti verejne vyhlásil, že sa naozaj nepovažuje za ženatého. V roku 1581 sa pripojil k členom kráľovského dvora v Londýnskom Toweri, aby sa zúčastnil rozpravy medzi niekoľkými anglikánskymi duchovnými a väzňom, jezuitským kňazom svätým Edmundom Campiom. Hoci boli pastori vyzbrojení knihami a asistentmi, otec Edmund bol sám a spoliehal sa len na svoju pamäť. V debate sa mu darilo tak dobre, že vláda zamietla duchovných skôr, než bol vydaný rozsudok. Inšpirovaný otcom Campionom sa Filip zmieril s manželkou a obaja sa vrátili ku katolíckej viere. Keď sa pokúsili tajne opustiť krajinu do krajiny, kde by mohli slobodne praktizovať katolícku vieru, zastavili ich a Filip bol uväznený v Londýnskom Toweri. Zomrel tam o 10 rokov neskôr. Jeho spomienku slávime 19. októbra.

Tip na knihu: Tajný denník Alžbety LeseurovejSvätá Monika: Moc vytrvalej modlitby, V osídlach smrti. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.