kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 16 VÝSLEDKOV
Články

Neporušené telo blahoslaveného „Kristovho dievčaťa”

Ráno 19. januára 1994 sa v kaplnke rehoľného domu Nepoškvrneného počatia, ktorý je majetkom augustiniánskeho rádu Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Maracay (Venezuela), konala mimoriadna udalosť. V ten deň sa naskytol mníškam, biskupovi z Maracay, kňazom, lekárom, vedcom a pracovníkom podieľajúcim sa na exhumácii tela matky Márie od svätého Jozefa, prekvapivý pohľad – telo tejto venezuelskej …

Články

Príbehy svätých, ktorých život bol jeden veľký neúspech

Príbehy svätých sa nám niekedy môžu zdať úplne nedosiahnuteľné a poznačené nemožným úspechom. Úprimne, svätosť nemá nič spoločné s úspechom. Raz povedala svätá Terézia z Kalkaty: „Boh nás nepovolal k úspechu. Povolal nás k vernosti.“ Svätí to pochopili; mnohí z nich zažili zlyhanie v očiach sveta. Ich spoločnosť nám ale môže poskytnúť veľkú útechu v …

Články

Prvý mučeník, svätý Štefan

Hneď po slávení Narodenia Pána si katolícka cirkev pripomína svojho prvého mučeníka a jedného z prvých diakonov, svätého Štefana. Rímskokatolíci slávia sviatok 26. decembra, zatiaľ čo východní katolíci si ho ctia o deň neskôr. Svätý Lukáš v Skutkoch apoštolov chváli sv. Štefana ako „človeka plného viery a Ducha Svätého“, ktorý „robil veľké zázraky a znamenia medzi …

Články

Bl. Donizetti Tavaresa – divotvorca, ktorý čerpal silu z modlitby a adorácie

Donizetti Tavaresa sa preslávil tým, že žil v nesmiernej chudobe a obetoval sa tým, ktorí to potrebovali. Ľudovo sa mu hovorí “žehnajúci kňaz“ alebo divotvorca, pretože jeho modlitba bola mimoriadne účinná. V Brazílii sa konalo jeho blahorečenie, pričom slávnosť sa konala vo farnosti v Tambaú, kde nový blahoslavený pracoval a kde je aj pochovaný. Mimoriadna …

Články

Sv. Rafael Kalinowski – roky sa nespovedal, no stal sa známym spovedníkom

Józef Kalinowski (keď sa pripojil ku karmelitánom, dostal meno Rafaeł) sa narodil v roku 1835 vo Vilniuse. Bol synom profesora matematiky a začal študovať až ako pätnásťročný. Stal sa inžinierom v cárskej armáde a rýchlo ho povýšili do vyššej vojenskej hodnosti. Po vypuknutí januárového povstania sa stal ministrom povstaleckej vlády v Litve. Bol odsúdený na …

Články

Dary svätého Martina de Porres

Bilokácia, levitácia, extázy boli časté mystické fenomény, ktoré sv. Martin dostal ako dar od Boha. To všetko svedčilo o stupni spojenia s Bohom, ktoré tento skromný terciársky brat dosiahol. Obrovská je oddanosť, ktorú domorodí Juhoameričania živia k tomuto svätcovi. Všeobecná kapitola z roku 1938 vyhlásila brata Martina, patrónom Dominikánskych bratských spolupracovníkov. Bol slávnostne kanonizovaný pápežom Jánom XXIII. dňa 5. mája …

Články

Najväčší hriešnici, z ktorých sa stali svätí

Opýtajte sa ktoréhokoľvek katolíka, či si spomenie na hriešnika, ktorý sa stal veľkým svätým a väčšina z nich odpovie: „Sv. Augustín.“ Už ako mladík odišiel Augustín od katolíckej viery vďaka pohanskej manichejskej sekte a s istou ženou žili spolu 17 rokov. A dokonca mali i syna. Bez toho, aby sme akýmkoľvek spôsobom znižovali závažnosť Augustínových …

Články

17-ročný žobrák v procese beatifikácie

Zoznámte sa so 17-ročným žobrákom, ktorý sa stal svätcom našich dní – Boží sluha z Filipín Darwin Ramos.  Darwin sa narodil v slumoch Pasay City na okraji Manily na Filipínach. Narodil sa 17. decembra 1994. Jeho rodina žila v chudobných podmienkach. Mama pracovala ako práčka a otec bol beznádejným alkoholikom. Akonáhle bol Darwin dosť starý, …

Články

Aké je to, keď svätý zažíva duchovné temno?

Dokonca aj tí najväčší svätí môžu pocítiť núdzu v duchovnej úteche od Boha. Prechodne môžu znášať takto dlhý čas. Niekedy však aj celý život. Báseň Noche oscura del alma od španielskeho mystika a svätca Jána z Kríža je rozprávaním o temnej noci duše a o duchovnom stave človeka, keď mu je odňatá Božia osvecujúca milosť. Formou očistenia …

Články

Svätí patróni nezvyčajných vecí

Mnohým katolíkom by sa mohlo zdať zvláštne, možno nevhodné či dokonca neuctivé, že existuje napríklad patrón ľudí po alkoholickom opojení, tzv. “opici”. Z osobnej skúsenosti vieme, že aj prostredníctvom modlitieb svätých sme uzdravovaní zo závažných ochorení, chránení na cestách, nachádzame veci, ktoré sme stratili. Svätí nám vyprosujú množstvo rôznych milostí. Prečo by sa teda nejaký …

Články

Anna de Guignè – 10-ročná svätica

Toto je úžasný príbeh o svätosti malého francúzskeho dievčaťa, ktoré ako štvorročné chcelo prijať Pána v prijímaní a hovoriť s ním. V jej hrobe v rodinnej kaplnke na cintoríne v Annecy sa často človek stretne s pútnikmi. Je to preto, že Božia služobníčka Anna de Guignè, ktorá zomrela vo veku 10 rokov na meningitídu, podala …

Články

Nájdenie pozostatkov sv. Štefana a zabudnutý sviatok

V roku 1960 za pontifikátu Jána XXIII. bol z liturgického kalendára vyradený pre cirkev veľmi významný dátum: 3.august, sviatok zázračného nájdenie pozostatkov sv. Štefana, historicky doloženej skutočnosti. Sv. Štefan, ktorý ako prvý svojou krvou dosvedčil svoju lásku ku Kristovi a pripravil tak cestu k verejnému hlásaniu Ježiša Krista, si iste zaslúžil, aby bol v liturgii pripomínaný dvakrát. …

Články

Áno, svätá Cirkev má aj patróna alkoholikov. Zoznámte sa – Matt Talbot

Celou históriou človeka obdarovával Boh Cirkev svätými mužmi a ženami. Sú pre nás žiarivými príkladmi, majákmi svetla a nádejou vo svete tmy a hriechu. Vnímame ich, nechávame sa nimi inšpirovať, oni nás svojím životom učia a nám sa cez ich orodovanie dostáva pomoci. Svätí sú našimi bratmi a sestrami, ktorí sú už v nebi. V …

Články

Novodobý Páter Pio Brazílie

Otec Alberto Enrico Beretta žil pokorný život františkánskeho kňaza. Bol tiež bratom sv. Gianny Molly. Zatiaľ čo sv. páter Pio bol mimoriadnym talianskym kapucínom všeobecne známym ako duchovný mystik s darmi uzdravovania, zdá sa, že nebol jediný. V skutočnosti už za života sv. Pia žil iný taliansky kapucín, ktorý bol známy svojou svätosťou a vyhľadávaný …

Články

Závislý od ópia sa stal svätým

Bol závislým na ópiu, nemohol prijímať sviatosti. Je však mučeníkom a svätým. Sv. Mark Ji Tianxiang bol závislý na ópiu. Roky bol Ji úctyhodný človek, ktorý vyrastal v kresťanskej rodine v Číne v 19. storočí. Bol lídrom kresťanskej komunity, zámožným doktorom, ktorý zadarmo slúžil chudobným. Ale postihlo ho prudké žalúdočné ochorenie a liečil sa ópiom. …

Články

„Allegramente, allegramente!“ („S radosťou, s radosťou!“) sv. Filip Neri

V Ríme svitalo. Postava s kapucňou kráčala uličkami vedúcimi od katedrály Santa Maria Maggiore. Prechádzala okolo budov, ktoré boli zničené v roku 1527, pred desiatimi rokmi, keď bolo mesto napadnuté a vyplienené. Teraz sa tu odohrávala iná bitka – bitka o ľudské mysle a srdcia. Mnohí ľudia, ktorí žasli nad úspechmi renesancie v oblasti umenia …