Ráno 19. januára 1994 sa v kaplnke rehoľného domu Nepoškvrneného počatia, ktorý je majetkom augustiniánskeho rádu Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Maracay (Venezuela), konala mimoriadna udalosť. V ten deň sa naskytol mníškam, biskupovi z Maracay, kňazom, lekárom, vedcom a pracovníkom podieľajúcim sa na exhumácii tela matky Márie od svätého Jozefa, prekvapivý pohľad – telo tejto venezuelskej mníšky bolo neporušené.

Fenomén neporušenosti spočíva v tom, že „telo zosnulého sa po smrti nerozkladá, hoci nebolo zabalzamované alebo inak zakonzervované,“ píše María García de Fleury v brožúre venovanej matke Márii od svätého Jozefa. Verí sa, že je to výsledok Božieho zásahu. V takomto stave našli prvú blahoslavenú z Venezuely.

„Kristovo dievča“
Volala sa Laura Evangelista Alvarado Cardozo. Narodila sa v Choroní (štát Aragua) 25. apríla 1875. Naplnená túžbou obetovať svoj život Bohu odovzdávala Nebeskému Otcovi „svoje panenstvo“ už od svojho útleho veku a nezištne slúžila Cirkvi a tým, ktorí to najviac potrebovali. Volali ju „Kristovo dievča“, pretože vchádzala do farského chrámu so svojou modlitebnou knižkou, ružencom a krížom na prsiach. Potom v uliciach a v zdravotných strediskách konala skutky milosrdenstva voči všetkým, ktorí to potrebovali.

Detstvo a dospievanie prežila Laura Evangelista vo Venezuele, ktorá v tom období zažívala množstvo otrasov a trpela následkami občianskych vojen z konca 19. a začiatku 20. storočia. Všade vládli choroby, chudoba a nedostatok obživy. Akoby to nestačilo, z Venezuely boli vykázané mužské i ženské rehoľné kongregácie. V dôsledku rozhodnutia prezidenta Antonia Guzmána Blanca boli kňazské semináre zatvorené. Ak niekto chcel žiť zasvätený život v Cirkvi, musel opustiť krajinu. Cirkev bola vo veľmi zložitej situácii.

Písal sa rok 1892. Laura sa chcela úplne odovzdať Bohu v klauzúrnom ráde, ale situácia tomu nepriala. Dozvedel sa o tom otec Justo Vicente López Aveledo, ktorý sa v tom čase stal farárom v Maracay. Jej želania sa napĺňali prostredníctvom dobrovoľníckej služby pre chorých, ktorú založil kňaz, a ktorá sa časom zmenila na Nemocnicu svätého Jozefa v Maracay.

Mária od svätého Jozefa
11. februára 1901 začala spolu so skupinou mladých žien novú etapu svojho svätého života. Pod duchovným vedením Lópeza Aveleda, ktorý uviedol ženy do rehoľného života, prijali meno „Chudobné sestry od svätého Augustína“. Odvtedy nosia habit svätej Rity z Casie z vďaky za definitívne sformovanie zboru. Kongregácia je založená na reguly sv. Augustína, cirkevného učiteľa. Jej snahou je slúžiť chudobným a opusteným: deťom, sirotám, starým a chorým. Laura Alvarado Cardozo prevzala meno Mária od svätého Jozefa. Toto rozhodnutie potom zopakovali všetky zakladajúce sestry. Týmto spôsobom vzdali hold svätému Jozefovi, otcovi Dieťaťa Ježiš, patrónovi farnosti Maracay a nemocnici, kde sa zrodilo ich povolanie a rozhodnutie venovať sa Bohu.

Exhumácia prvej venezuelskej blahoslavenej
Po intenzívnom živote naplnenom najušľachtilejšími skutkami milosrdenstva a mimoriadnou láskou k Eucharistii zomrela Mária od svätého Jozefa 2. apríla 1967. Ako sa hovorí v náboženskom jazyku – „v povesti svätosti“. O dva dni neskôr bola pochovaná v kaplnke Nepoškvrneného počatia, v rehoľnom dome v Maracay. Tu odpočívala 27 rokov až do exhumácie. Aj keď bola drevená rakva poškodená vlhkosťou pohrebiska, telo tej, ktorá sa 7. mája 1995 stala prvou blahoslavenou ženou z Venezuely, zostalo neporušené a vnútorné orgány boli v poriadku. Takto to opísala súčasná vicepostulátorka procesu kanonizácie, sestra Gracelia Molina (ARCJ), a to vďaka sprostredkovaniu bádateľa a náboženského historika Reinalda Brava z Araguey.

Svedkovia exhumácie
V súvislosti s exhumačnými spismi sa zmieňuje prítomnosť biskupa Maracaya Josého Henríqueza Anduezu, otca Romualda Rodriga (OAR), postulátora kauzy v Ríme, matky Ligie Díaz Requesovej, generálnej predstavenej augustiánok Najsvätejšieho srdca Ježišovho, sestry Dilii Barriovej, vicepostulátorky procesu blahorečenia matky Márie od Jozefa a guvernéra Arague Carlosa Tablanteho. “Keď otvorili hrobku, bolo vidno, že podlaha je vlhká a drevená rakva je prasknutá. Kým rakvu vyťahovali, opadli z nej kusy dreva. Potom ju umiestnili v obývacej izbe za kaplnkou, kde odstránili zvyšky dreveného korpusu. Všetko sa to samozrejme dialo pod prísahou,“ tak opisuje Gracelia. „Mosadzná vrstva rakvy bola s odstupom času tiež zhrdzavená a po jej otvorení odhalili telo matky Márie od svätého Jozefa úplne zachovalé,“ hovorí. „Viditeľne nedotknuté bolo aj oblečenie a habit,“ dodáva. Potom vysvetľuje, že na tele bolo veľa nečistôt a zvyškov, ktoré sa postupne odstraňovali. Oblečenie, v ktorom bola pochovaná, sa muselo chemicky rozpustiť formaldehydom, a tak aj sa stalo.

Ľalie boli stále zelené
Úžasné chvíle tejto exhumácie zažili prítomní aj pri objave nezvädnutých kvetov a dreveného kríža, ktorý jej vložili do rúk a položili na hruď. „Ľalie zostali zelené a dokonca aj asparagus si držal svoju formu,“ hovorí Gracelia a odvoláva sa pritom na spis, ktorý spracovala sestra Dilia Barrios. Proces mumifikácie bol viditeľný tvári a končatinách blahoslavenej, zatiaľ čo na tele bol badateľný proces zmydelňovania. “Na tele nebola prítomná žiadna tekutina. Bolo suché, ale zachovalo si všetky svoje vnútorné orgány: pečeň, pľúca, mozog. Malo teda všetko, čo ľudské telo má mať,“ dodáva. Zároveň dodáva, že drevený kríž, s ktorým bola pochovaná, sa tiež zachoval neporušený a teraz sa nachádza spolu s jej telom vo svätyni v Maracay zasvätenej blahoslavenej. „Samozrejme, po exhumácii nebolo možné vystaviť telo na verejné bohoslužby hneď, pretože ho bolo potrebné zakonzervovať.

Proroctvo o tele
Gracelia vysvetlila, že takýto stav tela „bolo jednou z predpovedí“, ktoré videla matka Mária od Svätého Jozefa. „Povedala, že ju nezožerú červy,“ uviedol vicepostulátor. Tiež sa však priznala, že postulátor pre kauzy svätých v Ríme, P. Romualdo Rodríguez, tomu pred exhumáciou neveril. „Vyhoďte si to z hlavy, nie všetci svätí sú nezničiteľní!“ povedal.

Na veľké prekvapenie augustiniánov bolo telo matky Márie od svätého Jozefa neporušené a so všetkými vnútornými orgánmi vo veľmi dobrom stave. „Lekár Enrique Aponte Viloria, ktorý viedol proces exhumácie, potvrdil, že skutočne išlo o telo matky Márie od svätého Jozefa, a neskôr vykonal aj konzerváciu tela,“ hovorí sestra Gracelia.

Ďalšou príhodou, ktorá sa odohrala počas exhumácie, bolo oddelenie časti cementu, ktorý padol na ruku blahoslavenej, a zlomil kostičku jedného z prstov. „Z tohto prsta bol odobratý fragment, z ktorého vytvorili relikviu prvého stupňa. Potom, čo vykonali vyšetrenia a vyhotovili röntgenové snímky, dali jej na tvár mejkap, aby ju chránil pred vplyvmi prostredia, v ktorom bolo telo vystavené. Zrekonštruovaný bol aj jej prst.

„Môj poklad je v Eucharistii a moje srdce je tam.“
Prvú blahoslavenú Venezuely charakterizovala láska k sviatostnému Ježišovi. Jej život sa dá zhrnúť do jednej vety: „Môj poklad je v Eucharistii a je tam aj moje srdce“. Tieto slová sa znova stali skutočnosťou, keď z jej tela bola potrebná ďalšia relikvia, odlišná od kostičky z jej prsta a keď telo muselo podstúpiť ďalší proces konzervácie. „Od 3. do 18. novembra 2014 bol sarkofág znovu otvorený za prítomnosti nového postulátora Samsona Silloríqueza (OAR). Tentokrát bol pripravený nový, krištáľový a telo nanovo zakonzervovali. Nad prácou dohliadal súdny lekár Dr. Luis Pérez, ktorý ubezpečil, že takto uchované telo vydrží mnoho rokov.

Gracelia uviedla: „So súhlasom Ríma jej srdce vytiahli a preniesli do kaplnky ustavičnej adorácie, ktorú máme v meste Los Teques (Miranda), v našom rehoľnom dome. Práve tam je Najsvätejšia sviatosť vystavená 24 hodín. Srdce matky Márie od sv. Jozefa je vystavené k úcte veriacich, a tak sa môže aj naďalej klaniať Ježišovi v Eucharistii, ako konala blahoslavená vo svojom živote a ako to vyjadrila aj vo svojich duchovných zápiskoch.

Blahorečenie
Proces blahorečenia matky Márie od svätého Jozefa sa začal v roku 1978. Už v roku 1982 došlo k uzdraveniu sestry Terezy Silvovej, znehybnenej hroznou chorobou. Roky predtým blahoslavená predpovedala toto uzdravenie. Tento zázrak schválil v roku 1993 pápež Ján Pavol II. V roku 1994 bolo jej neporušené telo premiestnené do krištáľového sarkofágu k úcte jej duchovným sestrám a všetkým veriacim. 7. mája 1995 sa vo Vatikáne konala beatifikačná liturgia matky Márie od svätého Jozefa.

Blahoslavená matka Mária od svätého Jozefa, oroduj za nás.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Neuhasiteľný plameň Gemmy Galgani, Príbeh svätej Rity, Tajomná sila svätej Filomény. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.