Zjavenia božského Spasiteľa v Limpias nie sú určené iba pre Španielsko, ale pre celý svet.

Ukrižovaný Ježiš si praje byť lepšie poznávaný a vrúcnejšie milovaný.

Kristus na kríži si praje pritiahnuť veriacich všetkých národov k sebe, rozdávať milosti a zmilovanie, spasiť a chrániť deti svätej Cirkvi pred udalosťami budúcich dní. Jedine v kríži je spása. Nanešťastie, naša doba na to zabudla. Preto tie božské napomínania a výstrahy z kríža farského kostola v Limpias.

Prečo nás musí Kristus napomínať? Pretože Spasiteľ na kríži nie je skutočne uctievaný, skôr len povrchne a bezducho. V mnohých kresťanských príbytkoch už ani nie je kríž a ak tam predsa je, tak málo ľudí rozjíma o mukách božského Trpiteľa!

V skorších kresťanských dobách otec rodiny veľmi dbal o to, aby mal veľký, vyrezávaný kríž, skutočné umelecké dielo. Ten kríž bol opatrovaný v úcte ako rodinný poklad a dedil sa z pokolenia na pokolenie. Visel v dome na čestnom mieste a denne sa pred ním sa konala spoločná modlitba. No ako sa dnes veci zmenili! Kde ešte vidíte kríž? Kde je láska a úcta k nemu? Kde sú zbožní kresťania, ktorí s láskou spomínajú na Kristovo utrpenie? Komu sú ešte posvätné tie tri hodiny od 12.00 do 15.00 každý piatok? Kto si berie k srdcu smrteľný zápas, ktorý vytrpel náš Pán?

Zahľaďme sa častejšie úctyhodným pohľadom na svätý kríž a Božia milosť zaplaví naše srdce. Pohliadnime k prosebnej Kristovej tvári a snažme sa poznať z jeho smrteľného zápasu na kríži tú nesmiernu lásku, ktorou prekypuje jeho srdce.

Tento úryvok pochádza z knihy Zázračný kríž v mestečku Limpias, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.