Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. (Mt 5, 23 − 24)

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 21 − 22)

Ježiš nás učí, že skôr ako sa postavíme pred Božiu tvár, mali by sme sa zmieriť so svojimi blížnymi. Odpustenie je kľúčom k vnútornému pokoju a radosti. Ak chceme zažiť vnútorné uzdravenie, nevyhnutne potrebujeme bezpodmienečne odpustiť. Odpustenie nie je pocit; je to úkon vôle. Často sa zamieňa so zabúdaním, ktoré je v skutočnosti opakom odpustenia. Odpustiť neznamená zabudnúť na všetky krivdy, pretože emócie sa neuzdravia hneď. Odpustenie je naším rozhodnutím, že už viac neživíme odpor voči danej osobe, hoci spomienka na nepríjemné situácie v našej pamäti zostáva.

 • Mám niečo proti niekomu?
 • Neodpustil som niekomu? Alebo som niekoho nepožiadal o odpustenie, hoci som sa voči
  nemu previnil?
 • Stalo sa mi, že som bol na svätej omši alebo som prijal sviatosť zmierenia nezmierený
  s blížnym?
 • Je pre mňa ťažké odpustiť?

Naši otcovia zhrešili a niet ich, my vlečieme ich vinu. (Nár 5, 7)

 • Sú v mojom živote situácie či problémy, ktorých dôvody sú pre mňa nejasné?
 • Viem o odpadlíctve, odklone od viery niektorého z mojich predkov, čo môže mať negatívny vplyv na môj život?
 • Viem o tom, že niekto z mojich blízkych
  uzavrel zmluvu so zlom prostredníctvom satanistických praktík, mágie, čarovania, okultizmu, veštenia, špiritizmu, horoskopov, čarodejníctva a podobne? Upísal niekto z mojich
  blízkych seba alebo niekoho z rodiny zlu preto, aby sa im darilo?
 • Zúčastnil som sa na takýchto praktikách?
 • Ublížil som niekomu tým, že som ho opustil
  alebo zradil?
 • Bol niekto z mojich blízkych takto zranený?

Tento úryvok pochádza z knihy Spytovanie svedomia pre tých, čo túžia po vnútornom uzdravení, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.