Zatiaľ čo Ježiš chce uzdraviť zranené srdcia, nepriateľ nás chce zničiť alebo si praje, aby sme zostali zajatcami vlastných problémov. Ježiš sám hovorí, že ho Otec poslal „uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, a utláčaných prepustiť na slobodu“ (porov. Lk 4, 18).

Nezabúdajme však, že náš nepriateľ sa teší, keď kresťania celý život zostávajú s otvorenými ranami, ktoré ich oslabujú. Neznáša, keď nás vidí šťastných, oslobodených, prekvitajúcich alebo zdravých, teda schopných pomáhať druhým, aby sa dostali na slobodu. Je to „vrah“, „prenasleduje našu dušu“, je to „zlodej a zbojník“, prichádza, aby „kradol, zabíjal a ničil“, usiluje sa, aby sme pochybovali o Božom slove. „Naozaj Boh povedal“, že dokáže uzdraviť zranenia môjho srdca a podvedomia?

Jeho lesť spočíva v tom, že sa skrýva a necháva nás vo viere, že sú to naše vlastné myšlienky, alebo nafukuje naše problémy až do takej miery, že strácame nádej, že sa z nich dostaneme. Ak ho aj dokážeme rozpoznať pri pokušeniach, ktoré prichádzajú zvonku, často zabúdame, že môže získať prístup cez nevyriešené problémy nášho života. „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy…“ (Mt 15, 19). „Ako keď niekto uteká pred levom a narazí na medveďa; ide domov, oprie sa rukou o múr a vtom ho uhryzne had“ (Am 5, 19). Ak nás had uštipne, znamená to, že dokáže preniknúť cez nejakú trhlinu. Múr tu predstavuje našu osobnosť.

Nepriateľ teda urobí všetko pre to, aby nedovolil opraviť trhliny našej osobnosti, lebo ak už neexistujú trhliny, ak sú rany pokryté jazvami, s vierou môžeme povedať ako Ježiš: „Nepriateľ prichádza, ale nado mnou nemá nijakú moc.“

Boh dokáže uzdraviť prítomnosť, Boh chce uzdraviť minulosť, všetko, čo sa nazhromaždilo v našom živote, všetky zranenia srdca (úroveň citov, intelektu alebo iné), všetko, čo nám bráni slobodne kráčať pred Pánom. B oh ich chce a môže uzdraviť tak, že bude spolupracovať s nami na našom uzdravení, aby sme sa mohli slobodne rozísť so svojou minulosťou, aby sme mohli žiť svoju prítomnosť a zamerať sa na budúcnosť. Preto je potrebné, aby sme sa oslobodili od tejto príťaže minulosti. Pán chce odpustiť minulosť, ak sa mu vyznáme, ale chce nás aj uzdraviť.

Tento úryvok pochádza z knihy 21 dní s Michalom Archanjelom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.