Svätý František Saleský, učiteľ Cirkvi a zbožný francúzsky biskup zo 17. storočia, je autorom knihy o duchovnom živote, nazvanej Úvod do zbožného života. Táto duchovná klasika zostala v priebehu storočí vplyvnou knihou a je milovaným zdrojom pre každého, kto vo vnútornom živote zvádza boje.
Ponúkame vám niekoľko užitočných citátov z tejto knihy, v ktorej svätej uvádza niekoľko užitočných tipov ku kresťanskej meditácii milovanej blížnej Teofile.

1.
Meditácia nad prvým slovom nášho Pána z kríža ťa bezpochyby rozpáli, aby si Ho napodobňovala v odpustení a láske k svojim nepriateľom. Ale to nestačí, ak nedospeješ k praktickému riešeniu, ako napríklad: „Už sa viac nebudem hnevať nad nepríjemnými vecami, ktoré o mne povedal taký alebo onaký sused, ani opovrhovaním, ktoré skusujem od takého či onakého človeka. Skôr urobím také a onaké veci, aby som ich zmiernil a zmieril sa. „Týmto spôsobom, dcéra moja, čoskoro napravíš svoje zlyhania, zatiaľ čo obyčajné všeobecné predsavzatia by boli mali len pomalý a neistý účinok.

2.
Keď skončíš svoju vnútornú modlitbu, musíš byť opatrná, aby si si udržala svoje srdce v rovnováhe, aby nedošlo k rozptýleniu toho balzamu, ktorý si dostala skrze meditáciu. Chcem povedať: snaž sa zostať v tichosti nejaký krátky čas a dovoľ svojim myšlienkam preniesť sa postupne od zanietenia k činom. Udržiavaj živé pocity a náklonnosti vyvolané v meditácii čo najdlhšie.

3.
Uprostred svojich túžob a predsavzatí je vhodné rozprávať sa s Pánom, niekedy aj strážnym anjelom, alebo osobami spájajúcimi sa s tajomstvami, o ktorých medituješ. Rozprávaj sa so svätými, so sebou, so svojím srdcom, s hriešnikmi a dokonca aj s neživým stvorením, ako to často robil aj Dávid v žalmoch a s ním aj iní svätci vo svojich meditáciách a modlitbách.

4.
Zober si knihu a pozorne čítaj, kým je tvoja myseľ pokojná a vnímavá. Niekedy si môžeš pomôcť vonkajšími prejavmi – zložením rúk na prsia, pobozkaním kríža – zvlášť keď si sama.

5.
Pri prechádzke krásnou záhradou zvykne väčšina ľudí zozbierať kvietky, ktoré si nechajú a celý deň si vychutnávajú ich vôňu. A tak keď myseľ skúma v meditácii nejaké tajomstvo, je dobré vyzdvihnúť jeden alebo viac bodov, ktoré špeciálne upútali pozornosť a s najväčšou pravdepodobnosťou ti budú celý deň užitočné. Toto by si si mala vykonať okamžite pred ukončením svojej meditácie.

Tip na knihu: Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským, František Saleský: Posol Božej múdrosti, 15 minút s Ježišom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.