David Arias je príkladným vodcom medzi katolíkmi južnej Kalifornie. Tento bývalý satanista pracuje v hispánskej komunite a podieľa sa na mnohých evanjelizačných aktivitách v diecéze San Bernardino a arcidiecéze Los Angeles. Aktivizuje sa aj v primárnom apoštoláte Prorokov nádeje, ktorý trénuje vedúcich predstaviteľov cirkvi pri prezentovaní a obrane katolíckej viery. Vždy keď David zdieľa príbeh svojej cesty viery, poslucháči sú ohromení, pretože pred 20 rokmi nebol tak aktívnym katolíkom ako dnes, ale členom satanského kultu. “Pán je mocný,” hovorí. “Kúsok po kúsku som sa s jeho milosťou dokázal zmeniť.”

Obdobie hrôzy

David Arias (40) sa narodil v Mexico City. Vo veku 16 rokov sa s rodinou presťahoval do Kalifornie a usadili sa v oblasti San Fernando Valley v Los Angeles. Pre chlapca to bol “problém” a bežne mal konflikty s rodinou. Svoju rodinu opísal ako “kultúrne katolícku”. Priatelia na strednej škole – a poznamenáva, že voľne používa termín “priatelia” – ho uviedli do tajov Ouija (doska, ktorú účastníci používajú na kontaktovanie duchov; katolícki lídri považujú aktivity Ouija za úvod k démonickému duchovi). Okrem toho ho pozývali hrať ju na cintoríne.

Priatelia ho volali na rôzne “underground” párty, kde zažil promiskuitu a rozsiahle užívanie drog a alkoholu. Nakoniec dostal pozvánku byť členom “Satanovej cirkvi”. David definuje satanistu ako “toho, kto odmieta, nenávidí a preklína Boha”. Skupina, ktorej bol členom, mala asi 80 členov vrátane niekoľkých “kňazov”, ktorí viedli aktivity. Rituály a špecifické činnosti sa líšia v závislosti od skupiny. Jeho skupina sa zhromažďovala mesačne na “čiernej omši”, čo je akýsi výsmech katolíckej omše.

David uviedol, že jeho skupina pracovala v úzadí, pretože sa podieľali na rozsiahlej trestnej činnosti, vrátane znásilnení, užívania drog, alkoholu a členovia páchali vraždy. Hovorí, že pri vstupe do skupiny musíte prejsť tromi krokmi: začiatočníci najprv pozorujú rituály, potom skúsenejší účastníci obetujú zvieratá (ako napr. potkany a mačky), pričom obetovanie zahŕňalo pitie krvi a preklínanie iných ľudí a nakoniec tí najvyššie postavení obetovali ľudí. Tí, ktorí boli zavraždení, boli tínedžeri, ktorí ušli z domu alebo deti žien, ktoré v skupine otehotneli.

David uviedol, že jeho skupina zahŕňa všetky národnosti či vekové kategórie (v 16 rokoch bol medzi najmladšími). Mnohí z nich boli “gotickí”, ľudia, ktorí sa obliekajú do čiernych farieb, farbia si vlasy, pery a oči na čierno. Iní boli zasa vysoko rešpektovaní ľudia, ktorí pracovali ako lekári, právnici a inžinieri. Členovia boli vždy na pozore pri nových kandidátoch, povedal. Osobitným záujmom boli dievčatá, ktoré by mohli byť oplodnené a ich deti by tak mohli obetovať. Povedal: “Teenageri stále niečo hľadajú a sú otvorení experimentovaniu. Bolo ľahké dostať ich dovnútra skupiny. Potom sa k tomu pripojili sex alebo drogy.” Skupina bola opatrná, aby sa vyhla polícii. Členovia sa vyhrážali, že zabijú každého, kto zverejní svoje skúsenosti.

Lepšia cesta

David bol členom skupiny štyri roky. Keďže sa odcudzil vlastnej rodine, netušili, že je súčasťou rôznych takýchto kultov. Ak by sa aj obliekal zvláštne, jeho rodina by si myslela, že je to len móda. David sa však “cítil prázdny” vo vnútri. Jedného dňa kráčal popri kostole a pri pohľade na jeho kríž ponúkol Bohu výzvu: “Môžeš mi ponúknuť niečo lepšie ako Satan?” Odchod zo skupiny bol ťažký, ale Pán začal pracovať v ňom a všetko zmenil. Vrátil sa do kostola, vzal si za manželku Máriu a dnes majú tri deti. Presťahoval sa zo San Fernanda do San Bernardino – od svojich bývalých spolupracovníkov v satanskej skupine – a dnes pracuje v oblasti kontroly kvality pre veľkú spoločnosť. Využíva svoj voľný čas na to, aby iných učil o katolíckej viere a  varoval pred nebezpečnými vplyvmi v kultúre. Hovorí: “Rodičia si musia byť vedomí toho, čo deti robia. Dnes totiž deti majú ľahký prístup k mnohým škodlivým veciam.

Démonické vplyvy

Po štyroch rokoch v satanskej kultúre vidí David veľa príkladov démonickej aktivity v spoločnosti. Pokiaľ ide napríklad o potrat, hovorí: “Zlý chce ľudské obete a potraty sú jeho obetami.” Poznamenal, že jeden člen jeho kultu bol potratár. Niektoré druhy populárnej hudby medzi mladistvými sú satanské, čo môže podľa neho pomôcť odviesť mladých poslucháčov od Boha. Takisto aj Halloween – je populárnym sviatkom medzi miliónmi Američanov, David však jeho fanúšikom nie je. Hovorí, že je to obľúbený deň pre aktivity medzi satanskými kultmi. Jedným nedávnym fenoménom, ktorý mu pripomenul vplyv démonov, je podľa neho takzvaná “knockoutová hra”, v ktorej černošskí tínedžeri v centre mesta úderom do tváre atakujú nič netušiacich bielych ľudí prechádzajúcich okolo nich. “Kto by inšpiroval k tejto nenávisti? Normálna ľudská bytosť by to neurobila. Tento podnet musel prísť odinakiaľ.

Duchovná pomoc

David naďalej vedie boj proti Satanovi tým, že pravidelne chodí na omšu a pristupuje k svätému prijímaniu. Dodáva však, že dokonca aj satanisti rozpoznajú Kristovo telo. On sám rád kradol hostie, aby ich mohol počas čiernych omší zneuctiť. Pravidelne sa modlí vyznanie viery a robí si množstvo osobných pobožností, predovšetkým je to ruženec. Sám hovorí: “Ruženec je silný. Keď sa niekto modlí ruženec, Zlý sa hnevá!” Tiež chce, aby jeho spolubratia katolíci brali svoju vieru vážne, a tak vedie týždenné vzdelávacie kurzy prostredníctvom Prorokov nádeje vo svojej farnosti. Hovorí: “Musíme vedieť, v čo veríme a zostať tak v spoločenstve s Kristom.

Otec Martin Madero, pastor v kostole Sv. Genovévy v Panorama City v Kalifornii, je dlhoročným priateľom Davida. Ponúkol mu pomoc v apoštoláte. Podľa neho sa David stal vzorom katolíckej komunity. Pastor pritom dodáva: “Možno bol kedysi Satanista, ale obrátil sa. Naozaj žije svoju katolícku vieru, rovnako aj jeho rodina. Je lídrom v komunite.

Belem Villasenor z Long Beach je rodinnou priateľkou. Dobrovoľne sa prihlásila k Prorokom nádeje. Raz prišla na Davidovu prednášku a bola “šokovaná”, keď počula jeho osobné svedectvo. Povedala: “Zažil mimoriadny príbeh. Božia milosť môže robiť v nás úžasné veci. Každý bol prekvapený, keď počul o jeho životných udalostiach a chválili Boha za jeho obrátenie. David a manželka Maria sú úžasní ľudia viery. Veľmi ich obdivujem.

David nie je znepokojený vlastnou bezpečnosťou vyjadrovať sa verejne proti satanizmu a zdieľať vlastné skúsenosti. Žije v inej komunite a jeho členstvo skončilo pred 20 rokmi. A čo je najdôležitejšie, povedal: “Pán je so mnou. S ním sa nemám čoho báť.

Tip na knihu: Poraziť diabla skrze Ježiša, Lazár, poď (von)!, 40 dôvodov, prečo som katolík. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.