Otec Alberto Enrico Beretta žil pokorný život františkánskeho kňaza. Bol tiež bratom sv. Gianny Molly. Zatiaľ čo sv. páter Pio bol mimoriadnym talianskym kapucínom všeobecne známym ako duchovný mystik s darmi uzdravovania, zdá sa, že nebol jediný. V skutočnosti už za života sv. Pia žil iný taliansky kapucín, ktorý bol známy svojou svätosťou a vyhľadávaný pre svoje schopnosti uzdravovania z fyzických ako aj duševných chorôb.

Alberto Enrico Beretta sa narodil sa v Miláne v roku 1916 v zbožnej katolíckej rodine, ktorá svoje deti vychovala v hlbokej láske k Bohu a veľkej starostlivosti o ostatných. Jedna z jeho sestier je známa svätica sv. Gianna Molla Berreta, veriaca lekárka a matka. Otec Beretta bol v mladosti pokojným chlapcom, ktorý sa venoval štúdiu a nakoniec získal doktorát z medicíny.

Kariéra v medicínskej oblasti však nebola jeho cestou, keďže jeho kroky viedli ku kapucínom – bratom františkánom. Bol veľmi znepokojený stavom chudobných a chcel urobiť všetko, aby im mohol pomôcť. Veľa sa dozvedel o misiách pre chudobných od kapucínskeho brata z Brazílie, ktorý v ňom zapálil túžbu. V deň smrti svojho otca povedal Beretta svojmu bratovi: „Chcem byť misijným kapucínom a doktorom v Grajaú, kde nemajú žiadneho doktora v celej oblasti.“

Beretta bol vysvätený za kňaza 13. marca 1948 a krátko nato ho poslali ako misionára do Brazílie. V roku 1950 začal výstavbu nemocnice, ktorá bola dokončená v roku 1957. Mal tu veľa pacientov, ale často osobne navštevoval ľudí, aby im mohol poskytnúť lekársku starostlivosť.

Slúžil najmä potrebám malomocných v tejto oblasti a jeho odborné znalosti v medicíne priťahovali špeciálne prípady z celej Brazílie. Vzhľadom na to, že bol v kraji jediným lekárom, poslúžil v každej zdravotnej potrebe. Liečil pacientov, ktorí by si nikdy nemohli dovoliť lekára. Neúnavne slúžil najchudobnejším ľuďom už 33 rokov, keď jedného dňa dostal mŕtvicu. To ho prinútilo vrátiť sa do Talianska, kde zostal počas posledných 20 rokov svojho života. Tu bol tichým svedkom evanjelia a ponúkal Bohu svoje mnohé utrpenia za ľudí vo svete.

Zomrel v roku 2001 a jeho kanonizácia bola oficiálne otvorená v roku 2008, keď dostal titul „Boží služobník“.

Tip na knihu: Páter Pio a očistec, 365 dní s Pátrom Piom, 26 apoštolov ruženca. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.