Bol závislým na ópiu, nemohol prijímať sviatosti. Je však mučeníkom a svätým.

Sv. Mark Ji Tianxiang bol závislý na ópiu. Roky bol Ji úctyhodný človek, ktorý vyrastal v kresťanskej rodine v Číne v 19. storočí. Bol lídrom kresťanskej komunity, zámožným doktorom, ktorý zadarmo slúžil chudobným. Ale postihlo ho prudké žalúdočné ochorenie a liečil sa ópiom. Bola to úplne prijateľná vec v tých časoch, ale Ji sa časom stal závislým. Závislosť bola spoločnosťou považovaná za hanebnú a vážne škandalóznu.

Keďže jeho situácia sa zhoršovala, Ji pokračoval v boji proti svojej závislosti. Pravidelne chodieval na spoveď odmietajúc utrpenie, ktoré ho ovládalo. Bohužiaľ kňaz, ktorému sa vyznal (ako takmer všetci v 19. storočí), nevnímal závislosť ako chorobu. Keďže Ji stále vyznával ten istý hriech, myslel si kňaz, že Ji stratil pevné odhodlanie pre zmenu, a neprejavoval žiadnu túžbu zlepšiť svoj život.

Bez oľutovania a odhodlania viac už nehrešiť je spoveď neplatná. Po niekoľkých rokoch mu jeho spovedník povedal, aby prestal k nemu chodiť, kým nesplní požiadavky na spoveď. Niektorí mohli túto výzvu pochopiť ako príležitosť v hneve a hanbe opustiť Cirkev, ale napriek všetkým svojim pádom vedel, že je milovaný Bohom a Cirkvou. Vedel, že Pán chcel jeho srdce, aj keď sa mu nedarilo usporiadať život. Nemohol zostať triezvy, ale mohol byť medzi ľuďmi.

A takto žil 30 rokov. Celú tú dobu nemohol prijímať sviatosti. Za tie roky sa modlil, aby zomrel mučeníckou smrťou. Zdalo sa, že jediný spôsob, akým mohol byť zachránený, bol skrz korunu mučeníka.

V roku 1900, keď rebeli začali bojovať proti cudzincom a kresťanom, dostal Ji svoju šancu. Bojovníci ich spolu s desiatkami ďalších kresťanov, vrátane jeho syna, šiestich vnúčat a dvoch dcér obkľúčili. Mnohí z tých, ktorí boli s ním uväznení, boli pravdepodobne znechutení jeho prítomnosťou medzi nimi, prítomnosťou muža, ktorý nemohol chodiť medzi ľudí. Určite by bol prvý, ktorý by zaprel Pána.

Ale hoci Ji nikdy nemohol poraziť svoju závislosť, bol nakoniec zaplavený milosťou vytrvania v poslednej chvíli. Žiadna hrozba ním nemohla otriasť, žiadne mučenie ho nezaujímalo. Bol odhodlaný nasledovať Pána, ktorý ho nikdy neopustil.

Ji a jeho rodina boli uvrhnutí do väzenia čakajúc na popravu. Jeho vnuk sa naňho s hrôzou pozrel a pýtal sa: “Dedko, kam ideme?” Ji odpovedal: “Ideme domov.”

Ji prosil svojich únoscov, aby ho zabili ako posledného, aby nikto z jeho rodiny nezomrel sám. Stál pri všetkých deviatich, keď boli sťatí. Nakoniec v posledných chvíľach tesne pred svojou smrťou spieval litánie k Panne Márii. A hoci bol desiatky rokov bez sviatostí, je kanonizovaným svätým.

Sv. Mark Ji Tianxiang je krásnym svedectvom, že Božie milosrdenstvo pracuje neustále skrytým spôsobom, a že Boh dokáže urobiť skvelých svätých aj medzi najnepravdepodobnejšími z nás. Boh svoju milosť vylieva na tých, ktorí zostávajú verní, keď sa zdá, že samotná Cirkev ich odvádza z cesty.

Sviatok sv. Marka Ji Tianxianga sa slávi 9. júla. Prosme o jeho príhovor pre všetkých závislých a pre tých, ktorí nie sú schopní prijať sviatosti, aby mali odvahu byť verní Cirkvi a aby mohli vždy rásť v láske a dôvere k Pánovi. Sv. Mark Ji Tianxiang, oroduj za nás!

Tip na knihu: Uzdravený mocou Ježiša, Príď a uzdrav nás!, Pane, príď mi na pomoc. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.