Nepochybne je to poznanie Boha a seba samých, v čom spočíva naša dokonalosť. Na celom svete nie je nič, o čom by som rada vždy znova písala a hovorila, okrem dvoch vecí: poznanie Boha a seba samého. Preň musí človek ďalej zostávať vo väzení svojho vlastného ja; a ak z toho nezíska žiadny úžitok, musí si hľadať iné väzenie.

Ó, moji milovaní synovia, žiadne videnie, žiadne zjavenie, žiadna sladkosť či cit, žiadne poznanie ani rozjímanie nič nezmôžu, ak človek nepozná Boha a seba samého. Preto vám vravím, že bez neho vám žiadna iná vec nijako neosoží. Aj sa čudujem, že chcete odo mňa listy, lebo neviem, ako vám môžu priniesť útechu, keď nepíšem o ničom než o takomto poznaní, pretože mňa už neteší hovoriť o iných veciach, ba v prípade všetkých ostatných som si uložila mlčanie. Modlite sa, prosím, k Bohu, aby dal toto svetlo všetkým pokoleniam a aby vo vás nikdy nevyhaslo.

Dôkazom a znamením toho, že poznať Boha je pre nás nevyhnutné, je nebeské kráľovstvo, o ktoré sa usilujeme. Keďže sa nemôžeme ani by sme sa nemali oň snažiť inak než spôsobom, akým ho dosiahol Boží Syn, potrebujeme poznať Božieho Syna, jeho život, skutky a veci, ktorými získal milosť, aby sme ho napodobňovaním jeho skutkov a premieňaním sa v neho mohli – skrze jeho zásluhy a milosť – nasledovať a s ním sa napokon ujať nebeského kráľovstva. Opakujem, že predovšetkým musíme spoznať Krista, ako bol ukrižovaný a trpel za nás muky, čím nám ukázal správny spôsob života, lebo tak sa nám zjavuje jeho nekonečná dobrota a drahocenná láska jasnejšie, než v ktorejkoľvek inej výsade, akú nám udelil. Z tohto dôvodu a aby sme neboli nevďační, sa žiada, aby sme sa premieňali v jeho láske, to znamená, že by sme ho mali milovať tak, ako on miloval nás, a mali by sme milovať aj svojich blížnych; zároveň by sme mali žialiť nad umučením nášho Milovaného, keď vidíme, ako bol ukrižovaný z lásky k nám. Keď ešte uvážime, koľko vecí Boh pre nás urobil (a najmä pre naše vykúpenie), sme vyzvaní, vedení a poučení, aby sme sa znovu zamysleli nad svojím stavom, totiž, že náš stav je veľmi vznešený, lebo nás najvyšší Boh tak miluje, že bol ochotný zomrieť kvôli nám, čo by neurobil, keby človek nebol veľmi ušľachtilým stvorením a nemal obrovskú hodnotu. Rozjímanie o ukrižovanom Kristovi nás taktiež nabáda, aby sme pracovali na svojej spáse, lebo sám Boh, taký vyvýšený (a nám taký vzdialený a cudzí), vynaložil toľkú námahu, aby nám získal vykúpenie a spásu, že je pre nás záväzkom a povinnosťou, aby sme dbali o seba a svoju spásu a konali Božiu vôľu, prejavujúc pokánie za naše hriechy.

Preto nám takéto poznanie prináša nekonečný úžitok v mnohých ohľadoch, ale najmä v tom, že sme spasení jeho umučením a naplnení jeho veľkou láskou.

Tento úryvok pochádza z Knihy Božej útechy Angely z Foligna, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.