kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 5 z 5 VÝSLEDKOV
Články

Ježiš mi povedal, že Poľsko bude jeho kráľovstvom

Služobnica Božia, Kunegunda Siwiec, bola poľskou laickou mníškou – patrila ku karmelitánskym terciárnym sestrám. Bola tiež mystičkou – zažila mnoho úžasných zjavení. Poznámky o rozhovoroch, ktoré v rokoch 1942–1955 zapísal jej duchovný vodca kňaz Bronisław Bartkowski, boli uverejnené po jej smrti a hneď nato udelil kard. Stanisław Dziwisz dokumentu imprimatur. Kunegunda Siwiec bola desiatou z …

Články

Mystické obrátenie fyzika Blaisa Pascala

Blaise Pascal bol jedným z najvýznamnejších učencov 17. storočia. Bol to veľký vedec, matematik a vynálezca známy mnohými prelomovými objavmi. Bol tiež oddaným katolíkom a napísal jedno z najlepších ospravedlňujúcich diel svojej doby. No nebol vždy veriaci. Väčšinu svojho života prežil len vo formálnej viere a chabom záujme o náboženstvo. Jeho obrátenie spôsobil neuveriteľný a …

Články

Anna Maria Taigi – manželka, matka, mystička

“Nielen že v Boha verím, ale ja Ho aj vidím. Vidím Ho každého dňa takmer pol storočia.“ Narodila sa 29. 5. 1769 ako prvé dieťa sienskému lekárnikovi Luigimu Gianettimu a jeho žene Santa Maria Masi. Pri krste dostalo dievčatko meno Anna Maria. V jej šiestich rokoch prišla rodina o majetok a upadla do biedy. Rodina …

Články

Bl. Alžbeta Canoro Mora – mystička a prorokyňa bežného života

Alžbeta Canoro Mora sa narodila 21. novembra 1774 v Ríme ako dcéra bohatého statkára Tomáša Canoriho a jeho manželky rodenej Primol. Bola vychovaná v kláštore augustiniánok v Cascia, kde však bola len 2 roky, a preto jej vedomosti boli iba čiastočné. Vtedy, vo veku 12 rokov, urobila Alžbeta sľub čistoty a zatúžila po rehoľnom stave. …

Články

Proroctvá sestry Eleny Aiello na Veľké piatky v rokoch 1950-1961

Sestra Elena Aiello (1895-1961) bola známa talianska mystička, blahoslavená v roku 2011. K proroctvám uvedeným nižšie je potrebné poznamenať nasledujúce: keď Katolícka cirkev blahorečí alebo svätorečí nejakú osobu, malo by sa tak diať striktne na základe svätosti a hrdinských čností danej osoby, nikdy nie  na základe akýchkoľvek mystických milostí, zjavení alebo proroctiev, ktoré mala kanonizovaná osoba údajne obdržať. …