Pri modlitbe musíme dbať na to, aby sme sa na ňu upriamili celým srdcom, pretože ak máme srdce rozdelené, prídeme o ovocie pravej modlitby. V prípade všetkých ostatných cvičení, ktoré konáme, ako napríklad jedenie, pitie a iné činnosti, nie je potrebné, aby sme boli takí sústredení ani aby sme ich robili v prísnej jednote srdca a tela. Lebo tieto veci robíme len navonok, ale ak chceme mať úžitok z plodov pravej modlitby a úplne ich nestratiť, musíme celé svoje srdce odovzdať Bohu. Nespraviť tak je dôvod, prečo počas modlitby upadáme do pokušenia.

Modlite sa preto a modlite sa často, lebo čím častejšie sa budete modliť, tým viac budete osvietení a tým hlbšie, jasnejšie a vznešenejšie budete vnímať najvyššie Dobro a to, čo je nanajvýš dobré; a čím hlbšie a dokonalejšie to budete vnímať, tým viac to budete milovať, a čím viac to budete milovať, tým viac sa z toho budete tešiť a tým viac to budete schopní pochopiť. Potom vstúpite do plnosti svetla a spoznáte, čo ste dovtedy spoznať nemohli.

Príklad takejto slávnej modlitby, jej náuky a formy i toho, ako by sme sa v nej mali utvrdiť a vytrvať, nám dáva Ježiš Kristus, ktorý nás slovom i skutkom učil modliť sa rôznymi spôsobmi. Slovom napríklad vtedy, keď povedal svojim učeníkom: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.“ A na rôznych iných miestach svätého evanjelia rovnako nájdete, ako nás poúča o úctyhodnom úkone modlitby, o ktorom tak všetkým naznačil, aký je mu veľmi drahý. Vo veci modlitby nám opakovane dohováral ako ten, kto nás opravdivo miluje a želá si naše dobro. My však nemáme žiadnu výhovorku, lebo ak platí jeho výrok: „Proste a dostanete“, výsledok našej modlitby závisí od nás samých. Taktiež si prial, aby sme sa modlili k nemu a takto si, pohnutí a pritiahnutí jeho príkladom, nadovšetko zamilovali modlitbu.

V evanjeliu sa píše, že keď sa dlhší čas modlil, pot mu stekal na zem ako kvapky krvi. Jeho príklad modlitby majte vždy pred očami a vedome a prísne ho nasledujte, pamätajúc, že sa nemodlil za seba, ale za vás.

Bolo to vtedy, keď vyslovil prosbu: „Otče, ak je možné, nech ma minie tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“

Tento úryvok pochádza z Knihy Božej útechy Angely z Foligna, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.