V roku 1656 mor pustošil takmer celé Taliansko. Napadol najmä Neapol, kde si vyžiadal štyristotisíc obetí. Aj mesto Foggia bolo veľmi zasiahnuté a svojich obyvateľov strácalo vo veľkých množstvách. Keď v meste Manfredonia videli, ako za ich hradbami zúri mor, postavili pred vstupnú bránu stráž, aby komukoľvek zabránili vstúpiť do mesta.

Arcibiskup Giannolfo Puccinelli sa na boj proti tomuto hroznému zlu uchýlil k duchovným prostriedkom s dôverou v ochranu svätého Michala. Po slávnostnej procesii na jeho počesť a na privolanie Božieho milosrdenstva nariadil vo svojej diecéze tri dni modlitieb a pôstu. A keďže cítil, že mor sa blíži, zvolal kolégium kňazov a nariadil ďalšie tri dni modlitieb a pôstu. V mene všetkých obyvateľov Manfredonie sa obrátil na svätého Michala s prosbou, ktorú položil na jeho oltár, aby mohol pôsobiť ako prostredník medzi Bohom a ľudom.

Výsledok bol čoskoro viditeľný. Boh im udelil milosť a svätý Michal sa zjavil biskupovi, aby mu túto novinu osobne zvestoval.

A naozaj, keď sa arcibiskup asi o piatej hodine ráno modlil vo svojej spálni a jeho biskupská rodina ešte spala, začul hrmot podobný zemetraseniu. Zrazu uvidel okolo seba úžasné svetlo, uprostred ktorého bol svätý Michal a hovoril:

„Pastier týchto ovečiek, vedz, že som požiadal Najsvätejšiu Trojicu, aby všetci, ktorí budú s oddanosťou nosiť alebo mať vo svojom dome či meste kamene z mojej baziliky, boli ušetrení od nákazy moru. Oznám túto správu všetkým. Tieto kamene požehnaj a vyry do nich znak kríža a moje meno. A zároveň daj všetkým vedieť, že čoskoro nastane zemetrasenie.“

Arcibiskupovi sluhovia, znepokojení tými zvláštnymi zvukmi, pribehli do jeho spálne a našli ho ležať na zemi, akoby bol mŕtvy. Zdvihli ho, a keď biskup vyslovil meno svätého Michala, povzdychol si a ronil slzy.

Na druhý deň ako posol Božieho pokoja a milosrdenstva zvolal ľudí do kostola. Nemohol povedať viac než toto: „Nech žije svätý Michal, nech žije svätý Michal!“

Aby nestrácal čas, dal na malé kúsky polámať kamene privezené z baziliky v Gargano, potom do nich vyryl kríž a písmená S. + M., iniciály mena svätého Michala, všetky požehnal a každý veriaci si vzal domov jeden kamienok.

Dňa 17. októbra toho istého roku skutočne došlo k zemetraseniu, ktoré svätý Michal predpovedal v zjavení. Susedné mestá utrpeli mnohé škody, ale Manfredonia bola od nich zázračne ušetrená.

Tento úryvok nájdete v knihe Zjavenia svätého Michala Archanjela, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.